Reklama
Reklama

vytrhnuté z internetu

Keď som sa ako študent histórie zaoberal problematikou nacizmu, zistil som čosi, čo ma vtedy dosť šokovalo: nápadnú podobnosť oficiálnych sovietskych a nacistických maliarov. Odlišné boli hádam iba symboly a uniformy. Na sajte www.medicalnet.at/linz/museum.htm nájdeme nie síce rozsiahlu, ale predsa len reprezentatívnu zbierku výtvarných diel tzv. socialistického realizmu zo Sovietskeho zväzu a Československa a artefakty z nacistického Nemecka.
Počet zobrazení: 686

Keď som sa ako študent histórie zaoberal problematikou nacizmu, zistil som čosi, čo ma vtedy dosť šokovalo: nápadnú podobnosť oficiálnych sovietskych a nacistických maliarov. Odlišné boli hádam iba symboly a uniformy. Na sajte www.medicalnet.at/linz/museum.htm nájdeme nie síce rozsiahlu, ale predsa len reprezentatívnu zbierku výtvarných diel tzv. socialistického realizmu zo Sovietskeho zväzu a Československa a artefakty z nacistického Nemecka. Musím sa priznať, že ma prekvapila podobnosť týchto "diel" s artefaktmi z čias rakúskeho diktátora Dollfussa. Že by "umenie zrozumiteľné masám" malo naozaj v analogických politických podmienkach analogickú vizuálnu podobu?

Okrem diel oficiálnych akademických umelcov dôležitú úlohu v totalitných režimoch zohrával politický plagát. Kým v 20. rokoch mal sovietsky politický plagát aspoň občas nepochybné estetické hodnoty (napríklad plagáty Majakovského), za Stalinových čias nadobudol typickú podobu, ktorá vytrvala až do konca existencie ZSSR. Nemecký Lotmanov inštitút pre štúdium ruskej a sovietskej kultúry na svojej webovskej stránke okrem iného ponúka aj virtuálne múzeum sovietskeho plagátu. Sajt, ktorého adresa je www.ruhr-uni-bochum./lirsk/plakate.htm je síce iba v nemčine, ale plagáty sú predsa len masám zrozumiteľné.

Jedným z prínosov čínskej kultúry, ktorý nemôže poprieť ani najtvrdší odporca súčasného čínskeho režimu, je hoci možno svojrázna, ale predsa len účinná čínska medicína. Na adrese www.tcmbohemia.cz môžeme nájsť úvodné aj podrobnejšie informácie o tejto súčasti čínskej civilizácie, ale aj adresy, kde u našich západných susedov možno kúpiť lieky podľa čínskych receptúr. Z našich lekární akosi zmizla tigria masť proti bolestiam hlavy, ale videl som drahý výťažok zo žeň-šenu. Možno výsledkom návštevy našej parlamentnej delegácie v Číne bude aspoň viac čínskych liekov v našich lekárňach.

Medzi osobnosti, ktoré sa zaslúžili o duchovnú podobu nášho storočia, patril nesporne aj Sigmund Freud. Mohli by sme samozrejme diskutovať o tom, či bol viac psychiater alebo filozof. Nepochybne by však bez Freuda nemohla vzniknúť Frankfurtská škola. Na českej adrese web.iol.cz/just/sfreuda.htm môžeme síce nájsť pomerne kvalitné informácie o Freudovi ako zakladateľovi psychoanalýzy, ale veľmi závažným nedostatkom stránky je, že ignoruje filozofický a kultúrny rozmer diela tohto moravského rodáka.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama