Reklama
Reklama

Dôležití sú pracujúci

O spravodlivosti sveta som vždy mal svoj názor a z hľadiska uplatňovania akýchkoľvek ...izmov som nikdy nemal ilúzie o absolútnej pravde. Snažil som sa dobre vykonať svoju prácu a robiť dobre ľuďom, aj keď sa mi za to často nedostávalo poďakovanie.
Počet zobrazení: 931

 

O spravodlivosti sveta som vždy mal svoj názor a z hľadiska uplatňovania akýchkoľvek ...izmov som nikdy nemal ilúzie o absolútnej pravde. Snažil som sa dobre vykonať svoju prácu a robiť dobre ľuďom, aj keď sa mi za to často nedostávalo poďakovanie. Ani to ma nikdy neodradilo vyslovovať pravdu a konať podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Z tejto mojej životnej predstavy a z cesty ma nič nezviedlo. V živote som prešiel cestu od biedy dedinského sluhu (paholka) až po vedúceho hospodárskeho pracovníka a nakoniec generálneho konzula bývalej ČSSR. Mal som šťastie obísť tento svet najmenej štyrikrát a vidieť mnoho lesku a slávy, ale ešte viac biedy a špiny. Práve preto je môj pohľad na tento svet len a len reálny. Dnes som tzv. pracujúci dôchodca (pokiaľ mi to ešte "ľavicová" ministerka financií dovolí), čo však neznamená, že všetky v súčasnosti hlásané bludy už musím pasívne prijímať.

Dnes už ani radový občan neverí tzv. ľavicovej politike SDĽ. To vám otvorene a bez obáv píšem preto, že žijem medzi ľuďmi tu "dole" (a nie v Bratislave, ktorá má na hodnotenie súčasnosti svojský pohľad už aj preto, že je hl. mestom Slovenska a tým má iné sociálne dopady). Politika SDĽ, ktorej som aj ja začal byť členom, je poznačená snahami o účasť na vládnutí "za každú cenu a za akýchkoľvek podmienok". Veľmi si cením uverejnený rozhovor s M. Ransdorfom v 34. čísle SLOVA. Nie preto, že je s predstaviteľom KSČM, ale preto, že sme sa o politike tejto strany mali možnosť dočítať čosi viac, než je bežne možné.

Ja síce neverím ani "príchodu VOSR", neverím však ani v samoopraviteľnosť kapitalizmu. Skupinové vlastníctvo výrobných prostriedkov si budú musieť národy sveta veľmi húževnate (ak nie krvavo) vybojovať. Ale k tomu je potrebné viesť ľudí a otvárať im oči. To je poslanie novín a tiež SLOVA. Pritom tiež potierať všetko, čo tomu bráni a všetkých, ktorí sa na úkor pracujúcich obohacujú. Dobrý a sociálny kapitalizmus neexistuje nikde na svete a tzv. švédsky socializmus je kamufláž, kto neverí, nech sa tam ide pozrieť. Sociálne pomery sa môžu zmeniť len vtedy, keď sa na vlastníctve výrobných prostriedkov budú podieľať aj pracujúci, ktorí sami seba vykorisťovať nemôžu.

Ing. Zoltán Kramec, Slovenská Ľupča

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama