Reklama
Reklama

Logický krok je sekularizácia

Návrh zmluvy medzi SR a Svätou stolicou je dnes horúcou diskutovanou témou a myslím si, že občania by o takomto významnom dokumente mali byť náležite informovaní. Donedávna sme sa mohli o zmluve niečo bližšie dozvedieť len sprostredkovane, vypočutím si názorov tej alebo onej strany, ktoré boli za zmluvu alebo proti nej.
Počet zobrazení: 682

Návrh zmluvy medzi SR a Svätou stolicou je dnes horúcou diskutovanou témou a myslím si, že občania by o takomto významnom dokumente mali byť náležite informovaní. Donedávna sme sa mohli o zmluve niečo bližšie dozvedieť len sprostredkovane, vypočutím si názorov tej alebo onej strany, ktoré boli za zmluvu alebo proti nej. Keď som si prečítal uverejnený materiál (SLOVO 36/99), zachvátili ma okamžite pochybnosti, či je to zmluva medzi suverénnym štátom alebo katolíckou cirkvou na Slovensku a jej najvyššou vrchnosťou. Štát Slovenská republika ako štátny subjekt je zahmlený vo forme podporovateľa katolíckej cirkvi, či už finančne, právne, ekonomicky a katolícka cirkev s jej klérom má dominujúce postavenie.

Je to nepriliehavý dokument voči nášmu štátu a ako štát a jeho najvyšší zastupiteľský orgán, aj prezident by mali túto zmluvu chápať a vystupovať v obhajobe slovenskej zvrchovanosti. Zdá sa mi, že medzi poslancami NR SR ako i členmi slovenskej vlády, prezidenta nevynímajúc, prevládajú prvky spolupatričnosti s katolíckou cirkvou a terajšiu pracovnú zmluvu navonok podporujú. Len SDĽ a časť iných politikov má výhrady voči obsahu tejto zmluvy a poukazujú na jej nedostatok - zvlášť v dotácii štátu pre katolícku cirkev. I samotný názov "Návrh zmluvy medzi SR a Svätou stolicou" je v rozpore so zamlčaným názvom pápežského štátu - Vatikán - ktorý má oficiálne pomenovanie medzi štátmi sveta. Pomenovanie Svätá stolica podľa môjho názoru vyplýva z vnútornej organizačnej štruktúry katolíckej cirkvi a je jej najvyšším cirkevným orgánom.

Domnievam sa, že medzi naším štátom a cirkvami na Slovensku by malo dôjsť k uzavretiu zásadnej zmluvy, v ktorej by jednotlivé cirkvi mali autonómne právo na svoje cirkevné úkony a pritom sa plne finančne aj materiálne zabezpečovali. Čiže odluka cirkví od štátu je ten najlogickejší krok, ktorý by mal vyúsťovať v tejto predmetnej záležitosti. Zdá sa mi, že katolícka cirkev si príliš nárokuje v našom štáte na svoju príslušnosť, čo žiaľ ide na úkor iných cirkví a občanov nehlásiacich sa k nijakému náboženstvu.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama