Reklama
Reklama

V Budapešti tma pod lampou

Hoci premiér Viktor Orbán patrí medzi mladších predstaviteľov špičky maďarskej politiky, svojou prítomnosťou na tejto scéne patrí už medzi skúsenejších. Ako profesionál vie zapojiť do hry o sympatie voličov svoj mladícky výzor, dobrú rétoriku, ale aj demagógiu s využitím emócií.
Počet zobrazení: 408

 

Hoci premiér Viktor Orbán patrí medzi mladších predstaviteľov špičky maďarskej politiky, svojou prítomnosťou na tejto scéne patrí už medzi skúsenejších. Ako profesionál vie zapojiť do hry o sympatie voličov svoj mladícky výzor, dobrú rétoriku, ale aj demagógiu s využitím emócií.

Predtým ako jeho pravicovo-liberálna formácia Zväz mladých demokratov - Maďarská občianska strana (FIDESZ-MPP) vyhrala voľby, zneli jeho argumenty a formulácie inak než v súčasnosti, keď musí rešpektovať tlak svojho koaličného partnera - nacionálno-populistickej Nezávislej maloroľníckej strany (FKGP) vedenej Józsefom Torgyánom. Hoci mladí demokrati s maloroľníkmi nie sú na úplne rovnakej vlnovej dĺžke, je nesporné, že toto spojenectvo posilnilo vo FIDESZ-MPP radikálnejšie sily. Znamená to, že začal zdvíhať hlavu nacionalistický smer a niektoré politické kruhy začali koketovať s panhungarizmom. Koncom novembra pred budovou parlamentu v Budapešti protestovali stovky mladých ľudí proti pribúdajúcim prejavom pravicového extrémizmu a antisemitizmu v krajine, ktoré podľa ich názoru súčasná konzervatívna koaličná vláda toleruje. Príkladom takýchto prejavov sa stala napríklad nedávna prednáška istej historičky, členky tímu poradcov premiéra Orbána. Hoci vo svojom vystúpení prakticky poprela existenciu holokaustu, premiér sa k týmto výrokom nevyjadril a nepriamo tak podporil jej stanoviská.

Nepríjemný partner

Torgyánovi maloroľníci naplno využívajú svoje postavenie strategického partnera v koalícii s vedúcou FIDESZ-MPP a vytvárajú tak mladým demokratom dlhodobo nepríjemné situácie, ktoré sa dajú niekedy len veľmi ťažko zachraňovať. Keď pred rokom Torgyánovu nevestu zvolili do predstavenstva leteckej spoločnosti Malév, hoci ako absolventka strednej školy pracujúca v cestovnej kancelárii na to nemala príliš odbornú kvalifikáciu, jediné, na čo sa poslanecký klub mladých demokratov zmohol, bolo vyjadrenie o konšternovaní danou skutočnosťou a podpredseda klubu to označil síce za morálne problematické, ale právne možné. FIDESZ-MPP prešiel faktickým mlčaním aj ďalšie prejavy Torgyánovho nepotizmu - manželku ako neproduktívnu poslankyňu v parlamente a syna v správnej rade štátnej spravodajskej agentúry MTI a zároveň právneho poradcu cestovnej kancelárie patriacej najväčšej maďarskej banke. Len tak mimochodom - táto cestovka organizuje všetky služobné cesty na ministerstve poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorému šéfuje Torgyán.

Takýchto "psích kusov" narobili torgyánovci svojmu väčšiemu koaličnému partnerovi už neúrekom, takže informácie denníka Népszava z konca novembra o tom, že Úrad vlády MR skúma možnosti vládnutia menšinového kabinetu, sa zdali logickým vyústením tohto zvláštneho spojenectva. Hovorca vlády však tieto informácie označil za vymyslené a neopodstatnené, čím dal nepriamo najavo, ako je FIDESZ-MPP na nepríjemnom partnerovi závislá. Otázne teraz je, ako sa vedúca sila vládneho zoskupenia zachová v otázke blížiacich sa prezidentských volieb. Podľa koaličnej dohody má FKGP začiatkom budúceho roka pri voľbe nového prezidenta navrhnúť svojho kandidáta. Torgyán už oznámil, že nemá veľkú chuť usadnúť do tohto kresla, no kandidátov FIDESZ-MPP neprijme a radšej vyberie niekoho zo sympatizantov FKGP. V koaličnej dohode však ešte existuje klauzula, ktorá umožňuje mladým demokratom návrh maloroľníkov vetovať...

Otázka Vojvodiny

Hoci býva práve politika FKGP označovaná za nacionálno-populistickú k vyjadreniam tohto typu siaha v poslednom čase práve jej väčší koaličný partner. Keď predseda branného výboru maďarského parlamentu Zsolt Lányi z FKGP v máji vyhlásil, že si dokáže predstaviť juhoslovanskú Vojvodinu ako malý samostatný štát, predstavitelia FKGP inkriminované slová kategoricky odsúdili a dištancovali sa od tohto vyhlásenia. Hovorca vlády vtedy v mene celého kabinetu označil výrok za nesprávny a nezodpovedajúci predstavám vlády. Šéf budapeštianskej diplomacie János Martonyi dokonca označil zmienky o možnej revízii jestvujúcich hraníc v Európe za veľmi nebezpečné. Dvojmiliónovú Vojvodinu, ktorej hospodársky potenciál vytvára 40 percent hrubého domáceho produktu Srbska a býva označovaná za srbskú obilnicu, by ostatne Belehrad nikdy zo svojho štátneho zväzku nepustil.

Podľa niektorých výrokov maďarských predstaviteľov badať, že hoci odsudzujú radikalizmus ultrapravicovej Strany maďarskej spravodlivosti a života (MIÉP) Istvána Csurku v tejto otázke, ich prístup k budúcnosti Vojvodiny je dosť nejednoznačný. Už májový zjazd FIDESZ-MPP požadoval pre juhoslovanskú provinciu teritoriálnu, a pre tamojších Maďarov aj "osobnú" autonómiu. Premiér Orbán síce vyhlásil, že v programe maďarskej vlády nefiguruje zmena hraníc krajiny, no v súvislosti s hlasmi o prípadnom pripojení Vojvodiny k MR oznámil, že sa vláda "nebude hrať na dištancovanie". Jeho zmienkami o autonómii pre Maďarov žijúcich vo Vojvodine Washington nie je nadšený a diskusie o autonómiách vytvorených na etnických princípoch odmietajú aj ďalšie politické kruhy na Západe.

Socialisti o menšinách

Predsedníčka Výboru pre ľudské práva, menšiny a náboženské záležitosti parlamentu MR Magda Kovácsová-Kósaová pred niekoľkými dňami informovala verejnosť, že opozičná Maďarská socialistická strana (MSZP) bude ešte v tomto roku iniciovať na parlamentnej pôde v Budapešti novelizáciu platnej legislatívy v záujme urýchleného vyriešenia protiústavnej situácie, keď v krajine pretrváva absencia parlamentného zastúpenia menšín. Podľa predsedníčky parlamentného výboru Európska únia opakovane vyčíta Budapešti absenciu parlamentného zastúpenia minorít a adresuje jej tiež upozornenia, že sa v maďarskom politickom živote objavuje rasizmus, antisemitizmus a xenofóbia. Expremiér Gyula Horn v rozhovore pre Magyar Hírlap tiež pomenoval reality, ktoré sťažujú priblíženie sa Maďarska k vyspelej Európe. Za neprijateľné považuje opätovné zneužívanie ideí kresťanstva, religiózneho života a slobody svedomia. Krajina podľa neho nepotrebuje radikalizmus, ale snahu o všeobecný konsenzus.

V Maďarsku teda je čo riešiť, vrátane už spomínanej oblasti menšinových práv a zastúpenia minorít v parlamente, no druhý muž maďarskej diplomacie Zsolt Németh pritom nedávno za úlohu prioritného významu označuje zakotvenie práv navyše pre Maďarov spoza hraníc v právnom systéme Maďarskej republiky. Z. Németh v tejto súvislosti pripomenul, že budapeštiansky Úrad pre Maďarov žijúcich v zahraničí má koordinovať rôzne aktivity v tejto oblasti, na ktorých sa podieľajú aj špeciálne útvary rôznych rezortov... Organizovanie Maďarov vo Vojvodine a súčasné zanedbávanie práv menšín vo vlastnej krajine sú dve strany mince, ktorou narába vládny kabinet V. Orbána. Takúto falošnú mincu však vyspelá Európa (a nie je to len názor maďarských socialistov) zrejme nebude chcieť prijať ako regulárne platidlo.

Autor je šéfredaktorom časopisu Expo journal

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama