Reklama
Reklama

vytrhnuté z internetu

Minule som zakončil informáciu o internetovskej stránke www.dejiny.sk s obavou, či táto stránka ešte existuje. Našťastie, moje obavy boli neoprávnené, na internete ho už nájdeme. Sľubuje poskytnúť fakty nielen o slovenských a svetových dejinách, ale informuje aj o historických časopisoch a pracoviskách zaoberajúcich sa dejinami, o historickej literatúre. Dúfam, že detské choroby čoskoro prejdú.
Počet zobrazení: 840

Minule som zakončil informáciu o internetovskej stránke www.dejiny.sk s obavou, či táto stránka ešte existuje. Našťastie, moje obavy boli neoprávnené, na internete ho už nájdeme. Sľubuje poskytnúť fakty nielen o slovenských a svetových dejinách, ale informuje aj o historických časopisoch a pracoviskách zaoberajúcich sa dejinami, o historickej literatúre. Dúfam, že detské choroby čoskoro prejdú.

Rómovia sú etnikom, okolo ktorého je rozruch nielen u nás, ale aj u našich západných susedov v dôsledku nešťastného plota v Matičnej ulici. Podrobnejšie informácie o kultúre a histórii Rómov nájdete na sajte www.geocoties.com/Paris/5121/index.html. Existuje dokonca aj organizácia, ktorá o sebe informuje, že je Svetovým rómskym kongresom. Na stránke www.romani.org nájdete nielen informácie o prenasledovaní Rómov na celom svete, ale aj rómsku zástavu a hymnu.

Staršia generácia si určite pamätá osobitne krásnu a krehkú herečku Audrey Hepburnovú, ktorá sa preslávila najmä ako Nataša Rostovová v americkom sfilmovaní Tolstého Vojny a mieru. S manželkou som sa pohádal, ktorá verzia bola lepšia, či americká s Audrey Hepburnovou alebo ruská so Sergejom Bondarčukom. Musím však uznať, že ruská predstaviteľka Nataše mi akosi neostala v pamäti. Adresa je www.audreyhepburn.com.

Reprízou nešťastnej vojny v Čečensku sa Rusko dostalo do nepríjemnej pozornosti svetovej verejnosti. Treba však uznať, že k najserióznejšej ruskej informačnej agentúre patrí Interfax, takže v rámci daných možností objektívne a kvalitné informácie o dianí na území bývalej šestine sveta nájdeme na adrese www.interfax.ru.

Nie všetci si asi uvedomujeme, že sa začína realizovať reforma, ktorá sa bude doslova týkať každého z nás - zmena financovania starobných a sociálnych dôchodkov. Treba kvitovať, že príslušné orgány na stránke www.emplyment.gov.sk nielenže uverejnili všetky materiály o navrhovanej reforme, ale zároveň vyzývajú zainteresovaných (t.j. všetkých nás) na diskusiu. Internet u nás naozaj začína plniť úlohu najmodernejšieho média. Zároveň na adrese www.zbierka.sk sa sprístupňuje Zbierka zákonov a nariadení.

Za internetovskú stránku musím teda vládu znova pochváliť. Rovnakú pochvalu si zaslúži aj náš parlament, adresa www.nrsr.sk. Žiaľ, kritizovať musím Kanceláriu prezidenta republiky, na adrese www.prezident.sk nájdeme iba bielu plochu. Pravidlá etikety na internete (nazývajú ju „netiquette“, netiketa) ešte síce nie sú tak presne sformované ako etiketa štátnych a vládnych inštitúcií, ale predsa len už existuje nepísané pravidlo, že ak mám webovskú stránku v rekonštrukcii, umiestnim na nej aspoň stručné ospravedlnenie.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama