Reklama
Reklama

Čo mi dal prevrat v roku 1989

Dovoľte mi, aby som aj ja zareagoval na novembrové udalosti a pokúsil sa o ich zhodnotenie. Prevrat v novembri 1989, resp. vývoj po ňom mi dal niekoľko podnetov na zamyslenie sa. Predovšetkým mám pocit, že na povrch vyplávala špina a pretvárka z minulého režimu, a že spoločnosť zaplavila toľká nová špina, že to až zastavuje dych väčšine obyvateľov.
Počet zobrazení: 574

Dovoľte mi, aby som aj ja zareagoval na novembrové udalosti a pokúsil sa o ich zhodnotenie. Prevrat v novembri 1989, resp. vývoj po ňom mi dal niekoľko podnetov na zamyslenie sa. Predovšetkým mám pocit, že na povrch vyplávala špina a pretvárka z minulého režimu, a že spoločnosť zaplavila toľká nová špina, že to až zastavuje dych väčšine obyvateľov. Ďalej, že väčšina ľudí u nás stráca všetky istoty. Najkrajšie a najbohatšie vybavené budovy, autá a pod. majú poisťovne a banky, v dôsledku čoho im nestačia peniaze na to, na čo boli určené. Namiesto demokracie u nás vládne džungľa, kde silnejší požiera slabšieho podľa vôle a chuti, kde najvyššie tresty neukladajú súdy, lebo sa boja, ale mafie a neraz sa pritom ujde aj nevinným, čo sa ocitnú v blízkosti mafiánov, príp. v blízkosti ich áut, obydlí a pod.

November mi ďalej dal istotu, že prevrat v roku 1989 umožnil pod rúškom privatizácie najväčšie zlodejstvá v našej histórii, že umožnil vytvoriť skupinu zbohatlíkov, a ktorí nevedia a nechcú s týmto majetkom hospodáriť pre dobro celej spoločnosti a tým vytvárajú milióny bedárov. A napokon presvedčenie, že ak sa chce planéta Zem s jej obyvateľstvom vyhnúť samozničeniu, musí nájsť spôsob organizácie spoločnosti, ktorý nebude založený na doterajšej morálke socializmu a kapitalizmu.

Ján Jurák, Bošáca

 

 

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama