Reklama
Reklama

Román po transfúzii

Nový román známeho anglického prozaika Iana McEwana Amsterdam patrí k tomu najlepšiemu, čo sa podarilo v uplynulom roku Slovenskému spisovateľovi vydať. Ide o koncízne napísaný pútavý príbeh s postupne sa stupňujúcim dejovým napätím
Počet zobrazení: 1352

Nový román známeho anglického prozaika Iana McEwana Amsterdam patrí k tomu najlepšiemu, čo sa podarilo v uplynulom roku Slovenskému spisovateľovi vydať. Ide o koncízne napísaný pútavý príbeh s postupne sa stupňujúcim dejovým napätím.

Hrdinovia patria k spoločenskej smotánke súčasného Anglicka (politik, vydavateľ novín, hudobný skladateľ), spája ich nielen trocha bizarné priateľstvo, ale i milenecký vzťah k tej istej žene. Po jej smrti sa rozkrúti ruleta ich osudov až do prekvapivo (pre pozorného čitateľa však očakávanie takéhoto naplnenia autorského kompozičného zámeru až také nečakané nebude) tragického konca dvoch hlavných postáv. Knihu by sme mohli pochopiť aj ako netradičný thriller. Práve vysoká dávka napätia a tajomnosti je jednou zo zložiek transfúzijného postupu, s akým známy predstaviteľ postmoderny pristúpil k revitalizácii románu ako žánru, ktorému sa už viackrát predpovedal zánik. Ale román má mnoho životov a aj McEwan to rešpektoval. Vyslovil v ňom okrem iného aj svojský názor na postmodernu ako smer prevládajúci v súčasnosti, avšak prinášajúci veľké riziká a prípadné omyly (rozhovor hudobného kritika so skladateľom Cliveom).

V celom románe však hustne napätie a atmosféra rozpadu a zmaru, skepsy nad všeľudskými hodnotami, nemožnosti spoliehať sa na dávne priateľstvá a istoty, uznávané etické zástoje. Dvaja priatelia - hudobný skladateľ Clive a vydavateľ novín Veron - stroskotajú pri závažných krokoch vo svojej kariére. Prvý precení svoj talent, jeho veľkolepo zamýšľaná symfónia k miléniu sa stane prepadákom. Druhý neusvedčí uverejnením kompromitujúcich fotografií vo svojich novinách (ktorých autorkou bola práve milenka týchto priateľov Molly) nepatričného politika z pokrytectva, nedonúti ho k odchodu z politickej scény. A práve v Amsterdame sa v pozoruhodnej osudovej kontaminácii týchto dvoch postáv tragicky naplní ich vzájomná zmluva, uzavretá po pohrebe Molly, na ktorú obaja spomínali len v tom najlepšom. Naplnenie ich dohody uplatnením skúseností holandských stúpencov a vykonávateľov eutanázie môžeme pochopiť aj ako pesimisticky vyznievajúcu metaforu o smrti hodnôt a etických postojov, ktoré reprezentovali dvaja románoví protagonisti.

McEwan sa rozhodol pre transfúziu románu ako žánru pomocou stupňovania dejového napätia, skepsou, navodením atmosféry konca storočia a konca tisícročia. Atmosféra plná očakávania zlomu či zmeny, hoci hlbšie a presnejšie nepopísanej, akéhosi novodobého variantu fin de siecle, známeho z umenia konca 19. storočia. Popri rozprávačskej bravúrnosti pôsobia tieto prvky umelecky účinne a presvedčivo. Je potrebné oceniť aj prekladateľskú pohotovosť, pretože autor román vydal len v roku 1998.

Autor (1943) je literárny publicista.

Ian McEwan: Amsterdam Slovenský spisovateľ 1999

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
Booking.com
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama