Politika nesmie byť handrkovaním

Prvý rozhovor po znovuzvolení poskytol Jozef Migaš SLOVU
Počet zobrazení: 1753

SDĽ nebola jediná strana, ktorá pred voľbami predkladala občanom nereálne sľuby. Čo urobíte pre to, aby volebné programy neboli iba na chytanie voličských hlasov?

Považujem za čestnejšie, ak sa vypracuje program, ktorý sa dá v maximálnej miere naplniť. Na postavenie reálnych cieľov treba mať dobre zanalyzovanú ekonomiku a sociálnu sféru. Preto delegáti zjazdu povedali na plné ústa: potrebujeme nevyhnutne odborné zázemie a projekty, ktoré sa dajú presadiť. Ukázalo sa, že sme trpeli ilúziami o našom odbornom zázemí, ktoré nebolo pripravené predložiť ucelenú predstavu, podľa ktorej by sme sformovali ciele.

Čo chce vynovené vedenie strany urobiť, aby malo za chrbtom tím fundovaných odborníkov?

Politiku SDĽ musíme otvoriť, vyjsť v ústrety občianskym iniciatívam, mladým ľuďom, ženám, regiónom. Urobím všetko pre to, aby sa vytvoril inštitút, ktorý by skúmal možnosti ľavicovej alternatívy reformy spoločnosti. Pri vládnutí sme zistili, že do súťaženia v koalícii nemôžeme vstupovať silnými svalmi, ale silnými myšlienkami a argumentmi.

Na košickom zjazde zazneli tvrdenia, že v súčasnej etape niet alternatívy transformácie spoločnosti, ktorá sa uskutočňuje viac-menej podľa scenára pravice. Veríte v možnosť iného rozumného variantu?

Som o ňom presvedčený. Aj v diskusii na stránkach SLOVA padali konkrétne návrhy. Veľmi pozorne sledujem podnetnú diskusiu mladých ľavičiarov na internete. Prvé, čo urobíme, bude dotiahnutie východísk, ktoré predložili naši predstavitelia v manažérskych a podnikateľských kruhoch. Ide o krátko- a strednodobé operatívne opatrenia na riešenie súčasnej ekonomickej a sociálnej situácie a o vypracovanie štátnej doktríny hospodárskeho rozvoja v rokoch 2001 až 2010. To treba zrealizovať čím skôr a presadzovať ho pri naplňovaní programu súčasnej vlády, ktorého tézy na zjazde nik nespochybnil. Volanie ľavicovo orientovaných manažérov po naštartovaní rastu ekonomiky, od ktorého sa bude odvíjať i spotrebná sféra, pokladám za presvedčivé.

Boli chvíle, keď ste si v duchu priznali, že ste to pri hlasovaní o nedôvere premiérovi Mikulášovi Dzurindovi prestrelili?

Často som sa nad tým zamýšľal. Iste, v napätej situácii, keď vás partner dlhodobo nerešpektuje a porušuje dohodnuté pravidlá, sa dá aj inak reagovať. Pre mňa to nebolo politicky ani ľudsky ľahké rozhodnutie, pretože som riskoval svoju povesť občana i politika. Uznávam, že vždy je potrebné pokúsiť sa komunikovať, presviedčať partnera štandardnými formami, aby sme sa vyhli krajným riešeniam.

Zmenia sa teraz vnútrokoaličné vzťahy? Alebo bude pokračovať presilovka traja na jedného?

Uvedomujeme si, že bez sociálnej stránky riešenia ekonomických problémov nie je možné zabezpečiť stabilitu SR z hľadiska postavenia jednotlivých sociálnych skupín i regiónov, lebo rozdiel medzi nimi - napr. pokiaľ ide o životnú úroveň, možnosti zamestnávania - je taký veľký, že naozaj môže narušiť integritu štátu a spôsobiť ekonomickú, sociálnu a tým aj politickú nestabilitu. Hrať proti presilovke je veľmi ťažké. V poslednom čase, napr. pokiaľ ide o vatikánsku zmluvu či verejnú správu, sme našli v koalícii spojencov na zblíženie našich stanovísk.

Vrátite sa pri druhom výročí nástupu terajšej vlády k návrhom na jej rekonštrukciu?

Optimálnym obdobím bola uplynulá jar, keď som hovoril o potrebe zmeny obsahu vládnutia. Na jeseň nás čaká rozsiahla novela ústavy, štátny rozpočet na budúci rok, reforma verejnej správy, kedy by boli zásadné personálne zmeny vládneho kabinetu veľmi otázne. Pokiaľ ide o problémy klubu SDK a vzťahov medzi jej materskými stranami, ukázalo sa, že som mal pravdu. Naozaj to nefungovalo. Som presvedčený, že treba vytvoriť jednotné hospodárske centrum pre makro- i mikroekonomiku. Nech je za to zodpovedný vicepremiér pre ekonomiku alebo minister hospodárstva, ale uskutočňovanie nevyhnutých riešení sa musí riadiť z jedného miesta bez toho, aby sa rozdeľovali jednotlivé kompetencie, kde do celého procesu vstupujú rozličné záujmové skupiny. Potom sa politika mení na handrkovanie.

Pustíte sa do personálnych zmien vo vláde na budúcu jar?

Najprv treba stabilizovať stranu, obnoviť dôveru verejnosti a na jeseň pôsobiť veľmi konsolidovane, pretože toto obdobie bude ťažké. Štátny rozpočet sa znova stane skúškou stability našej vlády i celého štátu.

zhovárali sa Martin Krno a Marián Repa

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984