Rakúske veto jadrovým elektrárňam

Pri svojej prvej oficiálnej návšteve Viedne minulý štvrtok bol Rudolf Schuster nútený obhajovať výrobu jadrovej energie na Slovensku. Jeho argument znel, že Bohunice vyrábajú najlacnejší prúd, ktorý máme, pričom predchádzajúca vláda investovala do zlepšenia ich bezpečnosti miliardy, čo nesmie vyjsť nazmar.
Počet zobrazení: 1101

Pri svojej prvej oficiálnej návšteve Viedne minulý štvrtok bol Rudolf Schuster nútený obhajovať výrobu jadrovej energie na Slovensku. Jeho argument znel, že Bohunice vyrábajú najlacnejší prúd, ktorý máme, pričom predchádzajúca vláda investovala do zlepšenia ich bezpečnosti miliardy, čo nesmie vyjsť nazmar. Rudolf Schuster ale nie je jediný predstaviteľ susedného štátu Rakúska, kto sa ocitol pod tlakom rakúskej vlády v otázke odbúrania jadrovej energie. Postoj Rakúska je, vzhľadom na jeho nulový počet jadrových elektrární, pochopiteľný. A v Európe ojedinelý.

Spolupráca environmentálnych organizácií a vrcholných predstaviteľov štátu s cieľom odstrániť výrobu jadrovej energie s hrozbou, že ak sa tak nestane, kandidátske krajiny nemôžu rátať s podporou Rakúska pri vstupe do EÚ, je v Európe bez konkurencie. Súčasný postoj rakúskej vlády pramení z "netrpezlivosti" organizácií Greenpeace a Global 2000 (environmentálna lobistická organizácia, vyvíjajúca verejný tlak na presadenie ekologických riešení). Tie totiž už pred voľbami do Európskeho parlamentu vyjadrili obavy, že voľby môžu zatieniť skoré prijatie tzv. antiatómového akčného plánu vládou. O čo v ňom ide?

Požiadavky aktivistov

Prvá podmienka aktivistov spomínaných hnutí znela, že vláda by mala potvrdiť nezlučiteľnosť vstupu Českej republiky do EÚ s uvedením jadrovej elektrárne (JE) Temelín do prevádzky. Podobne sú na tom aj ostatní susedia Rakúska - snahy o vstup Maďarska, Slovinska a neskôr aj Slovenska, Litvy a Bulharska budú závisieť od toho, či budú existovať plány na odstavenie JE, resp. relevantné bezpečnostno-technické analýzy. Túto požiadavku má dať Rakúsko na vedomie všetkým štátom Európskej únie, Európskemu parlamentu ako aj Európskej komisii a, samozrejme, kandidátskym krajinám pre členstvo v EÚ. Ak požiadavku vláda odmietne, začnú s demokratickými a občianskymi iniciatívami.

Vláda súhlasila

Rakúska vláda plán schválila a príslušní ministri sa zaviazali informovať o ňom svojich partnerov v EÚ, ako aj členov uchádzajúcich sa o vstup do EÚ. Prezident Thomas Klestil informoval slovenského prezidenta o pláne počas už spomínanej návštevy Viedne. Konkrétne je reč o tom, že Slovenská republika musí prisľúbiť odstávku JE Jaslovské Bohunice okolo roku 2000, inak Viedeň nebude súhlasiť s preradením Slovenska do prvej skupiny kandidátov na vstup do EÚ. Prezident Schuster prisľúbil, že rozhodnutie o výstavbe jadrovej elektrárne na Slovensku už nikdy viac nepadne bez prítomnosti rakúskych expertov. "To platí aj pre definitívne rozhodnutie vlády o ďalšej budúcnosti jadrovej energie na Slovensku, ktoré má padnúť v septembri. Okrem rakúskych expertov majú dostať informácie o slovenskej atómovej politike aj odborníci z Nemecka, Švajčiarska a Francúzska", dodal Schuster. Jeho dôraz na prizvanie odborníkov si vyslúžil kladné hodnotenie rakúskych novinárov.

V prípade Temelín, atómový reaktor nezodpovedá technickému stavu. Ak Česko nedosiahne úroveň nemeckého bezpečnostného štandardu, bude to "absolútna prekážka pre jeho vstup do EÚ," povedal rakúsky minister zahraničných vecí Wolfgang Schüssel. Okrem Jaslovských Bohuníc musia do decembrového summitu v Helsinkách pripraviť plán odstávky aj JE Ignalia v Litve a Kozloduj v Bulharsku.

Spor s Nemeckom

Výhrady aktivistov Global 2000 neobišli však ani geograficky, jazykovo a kultúrne blízke Nemecko. S rozhorčením reagovali na správu, že nemecká spolková vláda chce prevziať ručenie za úver pre slovinskú atómovú elektráreň Krško. Hodnota záruky je 41,9 miliónov nemeckých mariek. Firme Siemens je to len na osoh, nakoľko po obidvoch slovenských atómových reaktoroch v Bohuniciach aj v Mochovciach ide o tretiu JE na rakúskych hraniciach v priebehu niekoľkých rokov, kde Nemecko financuje dubiózne stavebné a jadrové projekty. Deklarované odstúpenie Nemecka od používania jadrovej energie týmto nadobúda dosť veľké trhliny. Vo vnútri krajiny sa síce o zastavení atómových elektrární diskutuje, to však nebráni nemeckým firmám participovať na ich výstavbe vo východnej Európe, ba dokonca pomáhať pri ich projektovaní a financovaní. Navyše, prevádzka JE Krško závisí od výsledkov seizmických výskumov, pretože sa nachádza na pukline po zemetrasení. Aj v tomto prípade sa rakúski environmentalisti snažia ísť cestou pomoci zo strany najvyšších predstaviteľov štátu a vyzývajú spolkovú vládu, aby urýchlene konala. "Spolkový kancelár Klima a vicekancelár Schüssel sa musia v tomto konflikte osobne angažovať a vzniesť protest proti takémuto spôsobu námietky," tvrdí hovorkyňa Global 2000, Corine Veithen.

Nuž, rakúski ekológovia, hoci zástupcu vo vláde nemajú, môžu zrejme s jej podporou rátať. Na vrcholných stretnutiach súvisiacich s antiatómovým programom sa zúčastňujú okrem environmentalistov a krajinských predsedov vlád aj členovia vlády. My môžeme Rakúsku jeho bezjadrovú výrobu energie len závidieť, veď kto by nechcel žiť v čistom a bezpečnom prostredí? Nie je ale možné zvládnuť problém atómovej energie za pár rokov, nakoľko v hre sú okrem dopadov na životné prostredie aj doterajšie výdavky spojené s výskumom, zamestnancami či alternatívnou výrobou energie a jej prevádzkovaním. Pred naliehaním a nátlakom je rozumnejšie uprednostniť cestu vzájomných kompromisov. Myslím si, že v princípoch sa environmentálne ciele Rakúska a Slovenska zhodujú.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984