Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Nové slovo

Počet zobrazení: 2426

Na počiatku bolo slovo. Úplne nové a veľmi potrebné. "Stáva sa vám, že stojíte pri preplnenom novinovom stánku a napriek tomu si nemáte z čoho vybrať?" Nezdá sa vám, že politické myslenie na Slovensku kríva na jednu nohu, na ľavú? Nám sa to v poslednom čase stáva, nám sa to už dlho zdá.

Preto sa neveľký kolektív rozhodol rozhýbať stojaté vody ľavicového myslenia u nás a prichádza k vám nové Slovo. Mnohí mladí sa rozhodli do Slova pravidelne prispievať. Nie je to náhoda, ľavica dnes stojí pred novými výzvami a je prirodzené, že na ne chcú odpovedať ľudia nezaťažení minulosťou. Ľavicové myšlienky sa opäť stávajú príťažlivé pre mladých, čo nie je len dôsledkom prirodzeného posunu kyvadla dejín do tohto smeru. Je stále jasnejšie (pozrite sa po Európe, nejde len o Slovensko, či o krajiny strednej a východnej Európy), že pravicové odpovede nedokážu uspokojivo reagovať na aktuálne výzvy doby. A mladí ľudia (nielen vekom) vždy žiadali iba uspokojivé odpovede.

Ale nejde len o mladých. Slovo chce byť a dozaista aj bude fórom pre diskusiu všetkých, ktorí nemajú strach myslieť (nahlas) ľavicovo. Sme svedkami pokusov vrátiť beh dejín späť, oživiť idey výlučnosti národa či bezbrehej moci kapitálu. Na to musí ľavica reagovať a opäť sa objavujúce hlasy volajúce po jej integrácii nie sú náhodné. Pravoverní pravičiari vyzývajú na svätý boj, akoby nebol čas konečne niečo zmysluplné budovať a nie stále rúcať. Ale nech. Čestnému súboju ideí (alebo ak chcete ideológií, lebo ich Fukujamom ohlásený koniec sa akosi nedeje, len vznikajú nové a zmenené) sa ani ľavica nemôže vyhnúť a napokon, prečo aj. Ak teda (akási) nová ľavica, musia byť jasné jej priority a historické tradície. Bez hľadania odpovedí na tieto otázky sú všetky vyhlásenia o potrebe integrácie prázdnymi rečami.

Odpovede nemôže však nikto, ani politický ľavicový subjekt, ani neformálny ľavicový prúd, len tak nadiktovať. Ak majú byť uspokojivé aspoň pre väčšinu a posunúť integráciu vpred, musia vzniknúť z diskusie otvorenej pre všetkých, ktorým ide o vec. Priestor potrebný na debatu ponúka nové Slovo. Je určený tým, ktorí sa nechcú vzdať možnosti meniť svet, a tak rezignovať na právo spolurozhodovať o riadení spoločnosti. Sme presvedčení, že všetko, čo sa dnes deje na Slovensku, dáva slovenskej ľavici obrovskú šancu.

Dnes je Slovo na počiatku. Rozhodne spravíme všetko pre to, aby nikdy nebolo v koncoch.

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama