Európski mušketieri

Počet zobrazení: 1494

Prezident Európskej komisie Jacques Santer vraj za normálnych okolností rád a veľa rozpráva. Tentokrát svoje vystúpenie v utorok, 16. 3. 1999, pol hodinu po polnoci, rýchlo uzavrel: "Vzhľadom na výsledky sa Komisia rozhodla kolektívne odstúpiť...", povedal nevýrazným hlasom. Jeho moderná viazanka a starostlivo učesané vlasy navodzovali dojem, že ide o vážnu chvíľu. Avšak nie tak pre neho a jeho podriadených, ako pre Európsku úniu.

Odstúpenie Európskej komisie (EK) označujú politickí komentátori za najvážnejšiu krízu v dejinách tejto inštitúcie. Euroskeptikom tento čin nahráva do karát, veď aj ostatní predsa musia vidieť, s akými problémami Únia zápasí, pričom efekt z tohto projektu nie je adekvátny. Samotné európske autority majú všeospravedlňujúci argument: spolužitie 15 štátov je ešte v plienkach, nič nie je odskúšané a vzhľadom na jedinečnosť konceptu ani odskúšané nemôže byť. A preto nie je tragédiou, keď sa vyskytne chybička krásy... Daňoví poplatníci štátov EÚ sú príliš anonymnou skupinou na to, aby ich slová nadobudli rozmer konkrétnych sťažností.

Správa Nezávislého výboru expertov (tzv. Päť múdrych) prešetrila doterajšiu činnosť členov Komisie. Zverejnila individuálne prípady, keď sa nesprávali podľa interných pravidiel. Prípady zahŕňali nedostatočnú kontrolu vo zverenej oblasti, zavedenie nových programov bez patričných ľudských a materiálnych zdrojov, sprostredkovanie lukratívnej práce známym alebo príbuzným... V Komisii sa nenájde osoba, ktorá by sa čo i len v najmenšom" citila vinná. Jacques Santer zdôraznil, že žiadny z členov Komisie nepodvádzal alebo nebol zapletený do korupcie a za štyri roky práce predsa "Komisia splnila svoj program". Samozrejme, aj komisári si musia brániť svoju stavovskú česť. Ak však berieme do úvahy, že na priveľký a nepriehľadný obeh peňazí v Komisii sa z rôznych strán poukazuje už niekoľko rokov...

Je smutné, že demisia nebola skutkom sebareflexie alebo priznania si chýb. Komisári jú vnímajú ako gesto, ktoré je protestom proti chybnému a neoprávnenému záveru Výboru. V Komisii existuje tzv. princíp kolegiality, ktorý hovorí, že v prípadoch podobných tomuto musia odstúpiť všetci členovia, aby sa zabránilo rôznym záujmom dostať jednotlivca pod tlak. Najväčší podiel viny za podvod a zlé hospodárenie nesie 65-ročná francúzska komisárka, Edith Cresson, ktorá ale výsledky zverejnené v pondelok označuje za "sfalšované" a v štyroch odsekoch odlišné od tých, ktoré čítala v nedeľu. Kto za tým môže stáť, nevie... Podľa komisára Karela van Mierta, experti mali pôvodne skúmať jednotlivé prípady, z ktorých sa mali vyvodiť dôsledky. "Nikto netušil, že Výbor použije výsledky šetrenia na kritku Komisie ako celku. Keď nás vykresľujú ako nezodpovedných, nezostáva nám nič iné, len odstúpiť".

Predseda Santer označil abdikáciu za politický akt, ktorý je treba využiť na dôkladnú a trvácu reformu všetkých európskych inštitúcií. Vo všeobecnosti má Komisia príliš veľa byrokratických povinností tam, kde treba kreativitu, napríklad pri tvorbe vzdelávacích programov. Súčasne má dozerať na plnenie práv spoločenstva v jednotlivých štátoch (tzv. princíp subsidiarity), ale nevmiešavať sa príliš do ich vnútorných záležitostí. Parlament má príliš málo schvaľovacích kompetencií, a tak by sme mohli pokračovať ďalej.

Nemusíme sa ale báť, o členov Komisie bude postarané. Počas nasledujúcich troch rokov budú poberať mesačné odstupné, odvodené od dĺžky ich pôsobenia v úrade. Výška odstupného závisí od základného platu, čo je 13 870 Euro (27 115 nemeckých mariek). K tejto sume patrí príplatok. Pre člena EK 12,5 %, pre obidvoch viceprezidentov 25 % a napokon predseda dostane 38% z uvedenej položky...

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984