Reklama
Reklama

Vytrhnuté z Internetu

Počet zobrazení: 864

Čo mali proti H.G.Wellsovi? (alt.books.h-g-wells)

Vieme, že H.G. Wells bol slávny britský spisovateľ a fabiánsky socialista, ktorý sa narodil v minulom a zomrel v tomto storočí. Doteraz sa o ňom viedli diskusie ako o klasikovi sci-fi, ale...

Ian Partridge: Videl som fotografiu mohutnej veľkej demonštrácie z tridsiatych rokov. Na jednom z transparentov bol nápis: PREČ S H. G. WELLSOM! Pomôže mi niekto určiť udalosť, ktorá mohla vyvolať túto demonštráciu proti Wellsovi?

Mike W. Perry: Ide o rok 1933, keď H. G. Wells navštívil Sovietsky zväz a robil interview s J. V. Stalinom. Pred dvomi rokmi "Strýko Joe", ako ho volal Franklin Delano Roosevelt, odsúdil päť miliónov Ukrajincov na smrť hladom, čo vyvolalo protesty svetovej verejnosti. Nie som si istý, či sa Wells pokúšal poprieť genocídu na Ukrajine, Wellsovi priatelia Sidney Webb a George Bernard Shaw to urobili.

Hoci Stalin považoval Wellsa za typického "buržuja" (alebo niečo podobné), hodil sa mu pre jeho pseudoradikalizmus. Wellsove knihy vychádzali v masových nákladoch v ruštine, pretože boľševici akceptovali jeho kolektivistické vízie.

Na začiatku tridsiatych rokov bol Wells prezidentom PEN klubu. PEN klub vyzýval Stalina, aby zrušil kontrolu nad spisovateľmi, ale ostrejšie útočil na obmedzenejšiu cenzúru v Nemecku.

Ian Partridge: H. G. Wells po svojom návrate zo Sovietskeho zväzu mal niekoľko vystúpení v rozhlase, kde sa kriticky vyslovoval k sovietskemu systému. Jeho názory, ktoré potom boli uverejnené v súbore článkov "Rusko v tieni", neboli voči ZSSR tak nekriticky obdivné ako u jeho priateľov Webba a Shawa.

(H. G. Wells navštívil po prvý raz Rusko v roku 1914, keď tamojšia vnútropolitická situácia hrozila revolúciou. Potom bol v Rusku v roku 1920, keď sa mohol stretnúť aj s V. I. Leninom. Svoje dojmy opísal v knihe Rusko v hmle. Po tretí raz navštívil Rusko v roku 1934. Pred rokom 1989 bol u nás dostupný iba záznam jeho rozhovoru s J. V. Stalinom - poz. red.).

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama