Reklama
Reklama

Vytrhnuté z Internetu

Ešte raz o Kosove (soc.culture.yugoslavia)
Počet zobrazení: 931

Ešte raz o Kosove (soc.culture.yugoslavia)

Začneme otvoreným listom americkému prezidentovi:

Vážený pán prezident, počul som Váš výrok, že Miloševič spôsobil humanitárnu katastrofu v Kosove. Mám dvoch synov, ktorí obaja pôjdu bojovať. Je jasné, že za istý čas, jeden alebo obaja padnú. Chcem použiť pokojné prostriedky (odvolávanie sa na skúsenosti z minulosti a na negatívne pôsobenie bojov na život rodín a krajinu), aby som tomu zabránil. Bol by som veľmi rád, ak by ste mi objasnili, prečo moji synovia pôjdu bojovať... Mám obavy o ich osud.

Vám oddaný I.M. Noserb (pseudonym znamená "nie som Srb")

Odpoveď Strýka Sama: "Nie je tu žiadny problém. Vaši synovia by mali sľúbiť, že im bude ľahostajné znásilňovanie žien v Kosove, to, že ich oddeľujú od mužov, ktorí sú umiestňovaní v koncentračných táboroch, že im vypaľujú domy a poberú všetky peniaze, a potom ich vyženú do cudziny. Ak tak urobia, prirátame Vám to osobne k dobru. Rozhodnite sa."

Účastník diskusie Honorius: "Je zaujímavé, ako Američania podporujú vojnu rečami o znásilňovaní a lúpežiach. Tak sa odôvodňuje, prečo musia Američania v nejakej krajine intervenovať. Treba si vždy však vypočuť obe strany. Nejde tu o nezávislosť jednej zo strán sporu. Hrozí tu predsa po vojenskej intervencii nastolenie okupačného protektorátu, kde by rozhodovali potom Američania. Niečo podobné sa už stalo v Bosne. Američania sú predsa národom, ktorý neznásilňuje ženy. Bombardovanie a ostreľovanie raketami je predsa dôkazom ich morálnej prevahy."

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama