Reklama
Reklama

Vytrhnuté z Internetu

Ovládajú médiá svet? (alt.politics.communism)
Počet zobrazení: 1015

Ovládajú médiá svet? (alt.politics.communism)

Tlač má od svojich moderných začiatkov prívlastok siedma veľmoc. O obrovskom vplyve televízie na diváka si nedovolí zapochybovať ani jeden z nich. Keď sa poslucháčov istej rozhlasovej stanice pýtali, čo by si so sebou zobrali na pustý ostrov, väčšina z nich mala v zozname vecí zahrnutý rádioprijímač. Ako vidia moc médií užívatelia Interentu? Je novinárom a mediálnym magnátom čo závidieť?

Stuart Hawkins, Austrália: "Nie som si istý, či by socializácia masmédií bola tým najlepším riešením, lenže zaujíma ma spôsob, ako vyriešiť problém pôsobenia médií v súčasnom svete.

Podľa môjho názoru, budúca svetová vláda bude nejakou formou sociálnej demokracie a médiá budú pracovať "pre dobro ľudu", a nie pre zisky niekoľkých miliardárov, ktorí ich vlastnia, ako je tomu teraz. Zdá sa, že súčasný ekonomický systém je úplne skazený, že nezabezpečuje spravodlivú distribúciu planetárnych zdrojov pre celé ľudstvo. Súčasný kapitalizmus by malo vystriedať nejaké nové usporiadanie a mňa zaujíma úloha médií v tomto usporiadaní."

Anonym odpovedá: "Na základe čoho to tvrdíte? Ako chcete zničiť kapitalizmus? Systém "slúžiaci ľuďom" chcete vytvoriť z popola? Súčasné globálne problémy ľudstva bude treba riešiť inak, než vy naznačujete."

Účastník diskusie z Indie: "Moderné médiá slúžia nielen ziskom malej skupiny miliardárov, ale zároveň ničia národné kultúry krajín Ázie a Afriky. Je tu teda problém ako ich nielen oslobodiť spod úlohy byť nástrojom na tvorbu ziskov, ale zároveň prinútiť ich, aby slúžili zbrataniu ľudstva a upevňovaniu národných kultúr.

V dnešnej dobe boli vyslovené všelijaké heslá, ale čo by ste povedali tomu, že médiá by mali naozaj riadiť tí, ktorí v nich pracujú? Nie je radový novinár podobným otrokom ako robotník za bežiacim pásom?"

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama