Reklama
Reklama

Prechádzky zákutiami poézie

Ak túžite vstúpiť do tajomného sveta poézie alebo máte ambíciu stať sa básnikom, určite by ste mali siahnuť po knižke Jozefa Urbana Utrpenie mladého poeta (Slovenský spisovateľ, Bratislava 1999). Autor nás v štyridsiatich malých kapitolkách nenásilne vtiahne do procesu tvorby básnického textu, pokúša sa nájsť odpovede nielen na zdanlivo bežné otázky prečo a pre koho písať, o čom písať a ako písať, ale i na závažnú otázku, čo to vlastne básnické umenie je a aké je jeho poslanie.
Počet zobrazení: 936

Ak túžite vstúpiť do tajomného sveta poézie alebo máte ambíciu stať sa básnikom, určite by ste mali siahnuť po knižke Jozefa Urbana Utrpenie mladého poeta (Slovenský spisovateľ, Bratislava 1999). Autor nás v štyridsiatich malých kapitolkách nenásilne vtiahne do procesu tvorby básnického textu, pokúša sa nájsť odpovede nielen na zdanlivo bežné otázky prečo a pre koho písať, o čom písať a ako písať, ale i na závažnú otázku, čo to vlastne básnické umenie je a aké je jeho poslanie.

Podľa Urbana je poézia predovšetkým "priestorom porozumenia", spôsobom komunikácie ale aj "správou o stave duše, pokusom o oslovenie, posolstvom, výzvou, plačom na pleci"... Autor, známy predovšetkým ako básnik a textár, sa v knižke pokúša o niečo nezvyčajné. Okrem toho, že prezentuje čitateľovi vlastné skúsenosti s "básnickým remeslom", o ktorom vie rozprávať naozaj brilantne a s vtipom, nás nenápadne zasvätí do tajov na prvý pohľad nezáživnej disciplíny, akou je literárna teória. Základné literárnoteoretické termíny ako verš, strofa, rým, rytmus lyrický subjekt alebo metafora pred nami nedefilujú vo forme ťažkopádnych učebnicových definícií, na aké sme zvyknutí zo školských lavíc, ale naopak. Urban aj týmto na prvý pohľad zložitým pojmom vdychuje život, dáva im ľudský rozmer a predovšetkým čitateľskú príťažlivosť. Stáva sa dobrým a ohľaduplným učiteľom, ktorý potenciálnym adeptom básnického umenia prijateľným spôsobom sprístupní teoretické pravidlá tvorby básnického textu, bez striktného poučovania ich oboznámi s nevhodnými slovami, ktorým by sa pri písaní básne mali radšej vyhnúť, varuje ich pred používaním primitívnych rýmov na spôsob detských riekaniek a napokon ich zavedie do "nežičlivého" a "nevďačného" sveta literárnej kritiky, literárnych redakcií a vydavateľstiev. Teoretické aspekty tvorby poézie neprezentuje iba v rovine strohých, hoci zábavných poučiek. Kniha je plná názorných príkladov z tvorby slovenských básnikov, na ktorých brilantne dokazuje platnosť nastolených teoretických východísk a téz. Urban sa teda stáva sprievodcom nádejných básnikov po ceste, ktorú by mali prejsť od prvotného zámeru alebo záchvevu svojej básnickej duše až k vytúženému cieľu, na konci ktorého je knižka - básnická zbierka. Okrem toho putovanie po svete poézie Urban ozvláštňuje početnými anekdotami o "bohémskom živote" básnikov ale aj anekdotami z bežného života, ironickými poznámkami na adresu poetov a poetiek i vlastnými životnými zážitkami a postrehmi. Knižka, akou je Utrpenie mladého poeta, je výsledkom práce a zúročením dlhoročných skúseností talentovaného básnika a textára, ktorým Urban nepochybne bol.

Škoda, že to musíme konštatovať už iba v minulom čase. Jozef Urban bol naozaj umelcom, ktorý sa nebál "ísť s dušou na trh", ako v tejto, žiaľ poslednej, knižke sám charakterizoval básnika a jeho poslanie. Tragická smrť spôsobila, že ani nie tridsaťpäťročný básnik sa vydania svojej šiestej knižky už nedožil, a tak sa zo zábavného putovania zákutiami poézie stal, bohužiaľ, básnický testament.

Autor je vysokoškolský pedagóg a literárny vedec

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama