Reklama
Reklama

Znamenie šiestej miliardy

Narodenie dieťaťa obyčajne sprevádza obrovská radosť. Dieťa, ktoré sa narodilo v uplynulých dňoch kdesi vo svete, však ľudstvu radosť neprináša. Pripomína nám totiž neľútostnú skutočnosť, že ľudský rod sa rozrástol na šesť miliárd osôb.
Počet zobrazení: 644

Narodenie dieťaťa obyčajne sprevádza obrovská radosť. Dieťa, ktoré sa narodilo v uplynulých dňoch kdesi vo svete, však ľudstvu radosť neprináša. Pripomína nám totiž neľútostnú skutočnosť, že ľudský rod sa rozrástol na šesť miliárd osôb.

Ešte sme sa ani nespamätali z ohromujúceho čísla päť miliárd ľudí, už nás štatistika šokovala novým rekordom. Katastrofálnosť situácie dokresľuje názorný príklad, že pri súčasnom tempe rastu populácie sa naša staručká Zem rozrastie iba za jediný deň o približne pol milióna ľudí. Päťstotisíc hladných krkov. Pritom industrializované krajiny by si nemali dopriať taký pokojný spánok a uspokojovať sa tým, že táto populačná explózia sa týka iba rozvojových štátov. Neodvratne sa totiž blíži hodina, kedy v dôsledku nekontrolovateľného rastu obyvateľov našej planéty doľahnú tragické následky tohto trendu na každého z nás.

Kto nás uživí?

Migračné tlaky smerujúce na Sever sa zväčšujú a západná civilizácia má čoraz väčšie problémy odolávať im. Vysťahovalci z Latinskej Ameriky sa v čoraz masovejšom meradle snažia prekĺznuť do Spojených štátov. Populačný tlak v Číne hľadá úľavu v prakticky prázdnych priestoroch Sibíri. Do Európy sa hrnú zasa najmä Afričania, no v posledných rokoch aj Aziati. Pritom je nemysliteľné uvažovať o budúcom svete ako o akomsi gete bohatých národov vyzbrojených rafinovanými zbraňami, ktorými by sa bránili proti hordám hladných, nevzdelaných, nezamestnaných a rozzúrených ľudí zvonku.

Našinec ešte stále žije v ilúzii, že jednotlivé krajiny smerujú k prosperite, že životná úroveň v Spojených štátoch je naším reálnym cieľom. Pritom odborníci už niekoľko rokov zatiaľ zbytočne upozorňujú, že Zem v žiadnom prípade nedokáže uživiť ľudstvo s takou spotrebou, akú dnes majú USA. Radikálne prehodnotenie zdrojov je nevyhnutné, inak zahynieme všetci. Chamtivosť najmocnejších ľudí tejto planéty však bráni uvedomeniu si tejto skutočnosti. Naďalej nás presviedčajú, že vývoj svetovej ekonomiky je zdravý a spravodlivý, hoci ani jedno, ani druhé nie je pravda.

Príčiny preľudnenia

Za posledné dva roky Afrika predbehla Európu v počte obyvateľov. Najrýchlejší prírastok zaznamenávajú India, Nigéria a Mexiko, pričom nikto dnes nie je schopný vyčísliť, koľko ľudí tam presne žije. Trendy do budúcnosti sú pritom hrozivé. Populácia rozvojových štátov (hlavne Afriky) je veľmi mladá - čo znamená, že bude pokračovať rast počtu obyvateľstva, pretože táto skupina ľudí sa čoskoro presunie z predreprodukčného veku do reprodukčného. Naopak v rozvinutých krajinách populácia starne - čo bude prinášať ťažkosti s ekonomickým a sociálnym zabezpečením obyvateľov v postproduktívnom veku.

Prvá otázka, ktorá sa v tejto súvislosti vynára, je isteže nasledujúca: čo vedie ľudí v najchudobnejších oblastiach k plodeniu toľkých detí? Odpoveď je paradoxná: obrovská bieda. Ľudia v rozvojových krajinách sa totiž nemôžu spoliehať na sociálne zabezpečenie v starobe, a tak ich jedinou šancou sú deti. Čím je ich viac, tým je väčšia nádej, že aspoň niektoré z nich budú ochotné a schopné sa o rodičov postarať. Deti sú taktiež pre chudobných ľudí lacnou pracovnou silou a často jediným prostriedkom, ako zvýšiť príjmy rodiny. Dôležitú úlohu hrajú aj náboženské faktory. A v neposlednom rade, povedzme si úprimne, sex je pre biednych ľudí jedným z mála potešení, ktoré na tomto svete majú.

Východiská a riešenia

Je vôbec možné zabrzdiť tento prudký nárast počtu ľudských bytostí a vyhnúť sa tak Malthusovým proroctvám o vojnách a hlade? Vyspelé štáty poučujú rozvojový svet, že si musí vypracovať zásady vlastnej populačnej politiky. To je síce pravda, ale bez aktívnej pomoci Severu to jednoducho nepôjde. Ak hovoríme o východiskách, jedno ponúkla Medzinárodná organizácia práce, ktorá na svojej generálnej konferencii v Ženeve 17. júna tohto roku schválila konvenciu zakazujúcu detskú prácu, pričom tieto formy zneužívania maloletých vyslovene označuje za zločinecké. Dovolíme si síce vyjadriť skepsu nad spôsobom kontroly dodržiavania tohto dokumentu, no i tak je to dôležitý krok nielen k ochrane detí pred takýmito formami týrania, ale aj k zníženiu pôrodnosti. Ďalším spôsobom sú sterilizácie a potraty - tieto metódy zaznamenali určité úspechy v Číne. Väčšina ľudí sa však zhoduje v názore, že takýto spôsob je morálne neprijateľný.

"Hriech mäkkého srdca"

Najlepšou formou programového brzdenia rastu populácie je teda jednoznačné odstránenie chudoby. Kľúč k riešeniu tohto problému majú vyspelé štáty, ktoré si musia uvedomiť, že prerozdelenie zdrojov nie je iba formou pomoci rozvojovým krajinám, ale aj (alebo najmä) investíciou do prežitia nás všetkých. "Etika triedenia", ako ju nedávno prezentoval bývalý guvernér štátu Colorado Richard Lamm, je nielen nemorálna, ale vo svojej podstate až fašizoidná. Je smutné, že sa názory tohto šialenca propagujú aj na Slovensku. Tento človek s cynickým pokojom predkladá svoje návrhy na segregáciu silných a slabých, obhajuje právo na prežitie podľa zákonov divej prírody a populačnú explóziu chce vyriešiť výberom vyvolených, ktorí prežijú. To nie je vtip. To je postoj vplyvného človeka, ktorý svoju zvrátenosť nazýva "hriechom mäkkého srdca". A pritom práve jeho krajina by mohla zabezpečiť, aby sa nijaký výber nemusel konať - stačilo by, keby Spojené štáty vydali aspoň zlomok hodnoty určenej výrobe zbraní na rozvojovú pomoc.

Nezastupiteľná OSN

Aj tieto trendy potvrdzujú, ako veľmi svet potrebuje revitalizovať globálnu organizáciu, akou dnes ešte stále je nefunkčná Organizácia spojených národov - hoci aj pod iným menom. Jej princípy sú totiž princípmi globálnej spravodlivosti, princípmi všeľudskej spolupatričnosti. Kto dnes spochybňuje jej zmysel, spochybňuje zmysel ďalšieho vývinu ľudstva. Kto dnes nechce vidieť, že OSN popri zlyhaniach zaznamenala aj historické úspechy? Kto chce dnes spochybniť jej primárnu úlohu pri odstránení kolonializmu, pri určení medzinárodných štandardov ľudských práv, pri likvidácii apartheidu v Južnej Afrike, pri globálnej eradikácii niektorých chorôb (napríklad čiernych kiahní), pri zabezpečení nezávadnej pitnej vody pre 1,3 miliardy obyvateľov planéty, pri pomoci utečencom, pri zákaze používania určitých druhov zbraní hromadného ničenia atď, atď.?

Dnes žije na Zemi asi 500 mil. privilegovaných ľudí s prebytkom potravy, na druhej strane vyše miliarda podvýživených, ktorí nemôžu dosiahnuť plné zdravie a fyzickú silu. Zdá sa vám, že je to normálne? Zdá sa vám, že tieto problémy vyrieši Lammova "etika triedenia", inak povedané výber trhu? Ak nezačneme konať, ak namiesto globálneho riešenia problémov uprednostníme mentorovanie silnejšieho, čoskoro budeme preklínať každého človiečika, ktorý uzrie svetlo sveta na tejto planéte, ako nevítaného votrelca.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama