Reklama
Reklama

Neprehadzujme smeti na smetisku

Po prečítaní prvého SLOVA som vašej redakcii písal: „Verím, že na vašich stránkach dostane priestor aj ultraľavica - skutočný marxizmus.“ Nestalo sa však. Dnes píšete o tom, že ľavica sa intelektuálne na Slovensku, ale aj vo svete, vyčerpala. Nečudujte sa.
Počet zobrazení: 725

Po prečítaní prvého SLOVA som vašej redakcii písal: „Verím, že na vašich stránkach dostane priestor aj ultraľavica - skutočný marxizmus.“ Nestalo sa však. Dnes píšete o tom, že ľavica sa intelektuálne na Slovensku, ale aj vo svete, vyčerpala. Nečudujte sa. Ľavica bez ultraľavice je ako rezaný kvet, chýbajú jej korene, z ktorých by čerpala podnety - živiny na svoj plnohodnotný politický život. Klasická ľavica (sociálna demokracia) pracuje na princípe ,,téza - antitéza = syntéza", inými slovami, snaží sa o kompromis medzi realitou a víziou - teoretickou predstavou o ,,novej spoločnosti", ktorej nositeľom vždy bola, je a ostane len a len ultraľavica, odmietajúca existujúci spoločenský systém, ale aj všetky predchádzajúce. Na takejto vízii, odmietajúcej kapitalizmus, vznikol socializmus. Ďalší pohyb ľudstva vpred mohol vzniknúť iba vznikom socialistickej ultraľavice (odmietajúcej nielen kapitalizmus, ale aj socializmus), ktorá by zároveň splodila socialistickú ľavicu a v diskusiách medzi ultraľavicou a ľavicou by sa vykryštalizoval obsah ďalšieho revolučného kroku, ktorým bolo potrebné odstrániť socializmus.

Absencia ultraľavice v socializme spôsobila, že diskusiu odmietajúcu socializmus viedla iba ultrapravica, a tak posledným hitom teórií vo východnej Európe bola syntéza dvoch existujúcich spoločenských systémov - socializmu a kapitalizmu, teda nie praxe a vízie, ale praxe a antipraxe. Nakoľko spoločenské systémy nie sú reformovateľné, nie je možná ani takáto syntéza, čo potvrdil sám život návratom k despotickému kapitalizmu.

Znovu sa obraciam na SLOVO, dajte na svojich stránkach priestor aj ultraľavici. Iba tak získa súčasná ľavica životodarnú inšpiráciu a ľudstvo sa znova začne zamýšľať nad tým, ako riešiť problémy nie silou, ale rozumom.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
Booking.com
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama