Reklama
Reklama

Vytrhnuté z Internetu

Tak ako má Slovensko troch prvých prezidentov, má aj troch prvých kozmonautov. Ten prvý "prvý" bol síce Američan, ale hlásil sa k svojmu slovenskému pôvodu. Bol to Eugene Cernan (pôvodné priezvisko rodičov Čerňan). Zúčastnil sa na expedícii na Mesiac a naň aj 12. 12. 1972 vstúpil. Informácie o ňom nájdeme na stránkach spaceboy.nasda.go.jp a www.premierspace.com/cernan.html.
Počet zobrazení: 744

Tak ako má Slovensko troch prvých prezidentov, má aj troch prvých kozmonautov. Ten prvý "prvý" bol síce Američan, ale hlásil sa k svojmu slovenskému pôvodu. Bol to Eugene Cernan (pôvodné priezvisko rodičov Čerňan). Zúčastnil sa na expedícii na Mesiac a naň aj 12. 12. 1972 vstúpil. Informácie o ňom nájdeme na stránkach spaceboy.nasda.go.jp a www.premierspace.com/cernan.html. Druhý "prvý" kozmonaut bol vlastne československý alebo česko-slovenský, Vladimír Remek. Prekvapilo ma, že jemu venovaná stránka nemala koncovku cz. Informácie o ňom nájdeme na adrese solar.rtd.utk.edu/~mvade/astros/remek.htm. O tom treťom, už jednoznačne prvom slovenskom kozmonautovi Ivanovi Bellovi ešte pravdepodobne neexistuje samostatná webová stránka, presnejšie povedané, nepodarilo sa mi ju nájsť, no informácie o jeho ceste do vesmíru nájdeme na stránke Slovenskej akadémie vied www.savba.sk. Aj osudy kozmonautov vlastne tiež istým spôsobom odzrkadľujú komplikované osudy nášho národa i krehkosť jeho politického postavenia.

"Niečo je zhnité v štáte dánskom," tento okrídlený výrok sa niekedy používa aj na charakteristiku situácie v našej krajine. Pochádza však z tragédie o vnútorne rozorvanom dánskom princovi Hamletovi. Internet by nebol internetom, ak by sme pri surfovaní nenašli stránku venovanú aj tejto slávnej osobnosti, ktorá je na adrese www.hamlet.edmonton.ab.ca. Môžeme tu nájsť aj životopis autora tragédie W. Shakespeara a fotografie z divadelných inscenácií a filmových verzií tejto hry.

Onen kovový predmet prežil nielen štát, v ktorom vznikol, ale ešte žije aj jeho konštruktér. Ide o slávny samopal kalašnikov, ktorý dodnes zohráva významnú úlohu na bojiskách celého sveta. Podľa niektorých odhadov sa dodnes používa okolo 70 miliónov kusov tejto zbrane. Informácie o jej histórii a konštruktérovi nájdeme na adrese kalashnikov.guns.ru. Pri čítaní je cítiť akúsi morbídnu pýchu nad tým, čo dokázal príslušník onej krajiny, kde svojho času "zajtra znamenalo včera". Našťastie Rusko je rovnako krajinou Čajkovského...

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama