Reklama
Reklama

... o múroch v nás

V Ústí nad Labem sa prednedávnom rozhodli postaviť múr oddeľujúci "bielych" od ich neprispôsobivých rómskych spoluobčanov. Kauza výstavby múru v Matičnej ulici vyvolala veľký ohlas nielen v samotných Čechách, ale dostala sa do pozornosti zahraničných médií. Darmo sa snažil splnomocnenec vlády pre ľudské práva Petr Uhl apelovať na miestnych radných, nepomohlo ani gesto Rómov, ktorí sa sami postarali o upratanie okolia svojich príbytkov.
Počet zobrazení: 673

V Ústí nad Labem sa prednedávnom rozhodli postaviť múr oddeľujúci "bielych" od ich neprispôsobivých rómskych spoluobčanov. Kauza výstavby múru v Matičnej ulici vyvolala veľký ohlas nielen v samotných Čechách, ale dostala sa do pozornosti zahraničných médií. Darmo sa snažil splnomocnenec vlády pre ľudské práva Petr Uhl apelovať na miestnych radných, nepomohlo ani gesto Rómov, ktorí sa sami postarali o upratanie okolia svojich príbytkov. Zdá sa, že miestne zastupiteľstvo je pevne rozhodnuté dať plot (tak oficiálne eufemisticky nazývajú múr z keramických tvárnic) postaviť. Celý prípad bude mať dohru až v parlamente, na ktorom je definitívne rozhodnutie.

Slovensko už dva týždne žije exodom našich Rómov do Fínska. Nech je dôvod ich odchodu akýkoľvek, faktom je, že prevažná väčšina tu zostane žiť naďalej. Minulý režim za cenu rôznych sociálnych výhod Rómov korumpoval, než aby ich problémy riešil. Rómovia si na štedrosť štátu zvykli a ich prirodzené, im vlastné sociálne štruktúry zanikli. Na riešenie rómskeho problému potrebujeme dostatok peňazí a času, pričom financií má tento štát akútny nedostatok. Kvalitné sociálne programy, dobré školy pre rómske deti a kvalifikovaní odborníci sú predpokladom pre to, aby sme niečo mohli zmeniť. Podanou pomocnou rukou v tomto smere môžu byť zahraničné granty, ktoré už pomaly na Slovensko prichádzajú. Netrpezlivosť niektorých rómskych lídrov, kritizujúcich Pála Csákyho tiež nie je na mieste. Zlepšenie životných podmienok Rómov nepríde hneď, ale postupne. Tak ako starí Židia putovali púšťou z egyptského otroctva štyridsať rokov i my si budeme musieť ešte svoje prejsť, až sa dostaneme do zasľúbenej zeme.

Predpokladom pre úspešné napredovanie v rozvinutých demokraciách je dôvera. Jej nastolenie medzi gadžami a Rómami je prvým krokom na odstránenie múrov, ktoré nás oddeľujú a ktoré nosíme v sebe. Snáď ešte dôležitejšie bude zbúranie múrov stojacich uprostred rómskej inteligencie. Ich vzájomná hašterivosť nikam nevedie. Ak chcú skutočne pomôcť svojim ľuďom, musia začať spolupracovať a nájsť spôsob spoločnej politickej reprezentácie. Len tak pohnú veci dopredu. Z Fínska sa medzičasom vrátila späť prvá skupinka Rómov. So skúsenosťou, že zadarmo nedostanú nikde nič. Krajiny západnej Európy sú totiž preplnené "gastarbeitrami" odhodlanými prijať akúkoľvek nekvalifikovanú prácu. Musia si uvedomiť, že zodpovednosť za seba majú vo svojich vlastných rukách. Jedine vzdelávaním a kvalifikovanou prácou sa ich život môže zmeniť. Inak šťastie nenájdu nikde. Rómovia snáď pochopia, že prácu majú hľadať tu, kde sú doma. Väčšinová populácia by im v tom mala byť nápomocná. Vytvorenie geta obohnaného múrmi nie je riešenie.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama