Reklama

ANKETA Zachráňme Literárny týždenník!

Počet zobrazení: 1151

1. Čo pre vás predstavuje Literárny týždenník? Chýbal by v slovenskom mediálnom priestore, keby zanikol?

2. Ako hodnotíte rozhodnutie Fondu na podporu umenia (FPU) neprideliť tlačeným časopisom Spolku slovenských spisovateľov – Literárnemu týždenníku a časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky – ako aj internetovému časopisu SSS Kultúrno-literárny týždenník nijakú dotáciu na rok 2022?

3. V čom by sa mal skvalitniť Literárny týždenník v obsahovej a vizuálnej oblasti, v podpore jeho predaja, marketingu, propagácii a pod.?

4. Ak máte návrhy, ako pomôcť Literárnemu týždenníku, aby prežil rok 2022 bez dotácie FPU, uveďte napríklad nadáciu, ktorá by mu mohla poskytnúť dotáciu, resp. kontakt na firmu či podnikateľa vo vašom okolí, ktorí by mali v časopise záujem o inzerciu a pod.

Na otázky, prosíme, odpovedajte v celkovom rozsahu maximálne 2 normostrany (do 3 600 znakov vrátane medzier). Vaše odpovede zverejníme na webových stránkach LT, resp. v tlačenom vydaní časopisu.

Ďakujeme za odpovede a návrhy na záchranu Literárneho týždenníka.

Redakcia

Na anketové otázky sa dá odpovedať na e-mail LT (literarny.tyzdennik@gmail.com). alebo aj prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke LT (https://www.literarny-tyzdennik.sk/citatelske-ohlasy/ankteta-zachranme-lt/).

Ďakujeme za podporu.

Za redakciu

Štefan Cifra, šéfredaktor

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     

Blogy a statusy