Reklama
Reklama

Ako je to s „neúmerným zvyšovaním“ dane pri viacpodlažných rodinných domoch

Počet zobrazení: 4519

V slovenských médiách a verejnosti v posledných dňoch rezonuje téma „neúmerného zvyšovania“ dane zo stavieb pri viacpodlažných rodinných domoch. Niektoré médiá uvádzajú dvoj, trojnásobné zvýšenie dane a vyvolávajú na Slovensku ničím neopodstatnené negatívne emócie.

Je mojou povinnosťou ako predkladateľa návrhu zákona uviesť na pravú mieru klamstvá šírené niektorými redaktormi.
Predmetom novely zákona je aj zdaňovanie stavieb na základe podlahovej plochy. Takýto výpočet dane považujeme za spravodlivejší, lebo zrovnoprávňuje platiteľov dane z bytov s platiteľmi dane zo stavieb (rodinné domy). Platitelia dane z bytov platia daň podľa úžitkovej podlahovej plochy, ktorú využívajú. Je ich na Slovensku cca dva milióny. Platitelia dane zo stavieb (rodinné domy) platia daň za zastavanú plochu a platia príplatok za každé ďalšie podlažie, ktoré ich rodinný dom má (aj využívané čiastočne napríklad v prípade domov s tzv. manzardami).

Čo teda navrhujeme v novele zákona? Pri všetkých nehnuteľnostiach navrhujeme platiť daň z úžitkovej podlahovej plochy, čím zrovnoprávňujeme všetkých platiteľov dane.

Pre spravodlivé určenie dane navrhujeme dva spôsoby výpočtu dane:
a) Daňovník, ktorý chce, môže doložiť skutočnú úžitkovú plochu obci alebo mestu, ktoré daň vyberá.
b) Daňovník, ktorého takáto činnosť obťažuje alebo skutočnú úžitkovú plochu nevie doložiť, nemusí nič robiť a obec alebo mesto vypočíta úžitkovú podlahovú plochu ako 85% zastavanej plochy krát počet podlaží uvedený v daňovom priznaní.

Pravdou je, že úžitková podlahová plocha podlažia je vždy menšia ako zastavaná plocha.
Aké sú dopady tejto novely na občanov?

Z celoslovenského pohľadu treba zdôrazniť, že pri takomto spôsobe výpočtu obce a mestá vyberú menej dane zo stavieb ako doteraz. Takže absolútnou lžou je tvrdenie, že naším cieľom bolo poškodiť občanov platiacich dane z nehnuteľností!

Dopady na jednotlivé rodinné domy:
a) Pri prízemných rodinných domoch vo všetkých porovnávaných mestách a obciach budú obyvatelia platiť nižšiu daň zo stavieb.
b) Pri rodinných domoch s obytným podkrovím budú obyvatelia vo všetkých porovnávaných mestách a obciach platiť nižšiu alebo rovnakú daň zo stavieb.
c) Pri reálnom dvojpodlažnom dome (z katalógu projektov) s úžitkovou plochou 187 m², v niektorých obciach a mestách dôjde k miernemu zníženiu a v niektorých k zvýšeniu dane o cca 15% (podľa miestnych podmienok nastavenia sadzieb dane).
d) Pri trojpodlažnom rodinnom dome (plochy domu vybrané z inzerátu) s úžitkovou plochou 450 m², v niektorých obciach a mestách dôjde k miernemu zníženiu a v niektorých k zvýšeniu dane o cca 25% (podľa miestnych podmienok nastavenia sadzieb dane).

Klamstvom uvádzaným v médiách je, že dôjde k dvoj, trojnásobnému zvýšeniu dane poľa toho, koľko podlaží daná budova má!

Klamstvom je aj tvrdenie, že najvýraznejšie budú postihnutí starí ľudia, ktorí si počas aktívneho života postavili veľký dom a dnes nebudú mať na platenie daní. V platnom znení zákona (a na tom nič nemeníme) môže obec alebo mesto vo všeobecne záväznom nariadení dať obyvateľom starším ako 62 rokov, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnym fyzickým osobám úľavu na dani až do výšky 100%. Starostovia a zastupiteľstvá majú všetky nástroje na to, aby ani táto skupina obyvateľov nebola negatívne dotknutá.

Ospravedlňujeme sa všetkým občanom, u ktorých sme vyvolali touto novelou rozhorčenie. Sme presvedčení, že to nie je naším prístupom k nastaveniu parametrov zdaňovania, ale nezodpovedným prístupom médií, ktoré bažia iba po senzáciách bez overenia si faktov.

Pri prerokovávaní zákona v NR SR sme pripravení zohľadniť všetky konštruktívne pripomienky.

Status na FB, 28. 6. 2016, titulok Slovo

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama