Akú to dobu žijeme?

Počet zobrazení: 4634

Legislatívny rámec či pravidlá súčasného spoločenského zriadenia tvorili politici a právnici za istej podpory európskych odborníkov, a tak niet dôvodov, aby možnosti pre podnikanie boli naraz problémové, ako sa stáva. Totiž ak ich tvorili bohatí a „advokáti“, tvorili ich pre seba.

Predovšetkým ide o bezbrehé uplatňovanie slobody podnikania, rozsah súkromného vlastníctva, ktoré je v rozpore so záujmami štátu, či hlboké bankové tajomstvo. Na zmierňovanie negatívnych dôsledkov z uplatňovania zákonov sa hľadajú nové nadľahčené spôsoby riadenia procesov, no tie sú opäť málo účinné. Veď ochrana práv jednotlivcov v ktorejkoľvek podobe nesmie negatívne vplývať na život ľudí v spoločnosti a na celospoločenské potreby, ktoré asi tiež existujú. A suma individuálnych záujmov nemôže nahradiť celospoločenské potreby a záujmy. Alebo to už neplatí?

Dlho sa vo vlečúcich problémoch s odkrytými dlhmi voči štátu zo strany súčasného prezidenta štátu hľadá osoba, ktorá to zverejnila a až následne sa k problému prihlásili finančné orgány štátu. Hlavný dôraz sa zatiaľ kladie na skúmanie, kto sa mohol k podkladom a dlhom dostať a zverejniť ich, aby bol potrestaný, a nie na nedoplatky ako také. Ale to je podľa práva. Ide vraj o ochranu informácií v podnikaní.

Dlho rezonuje v spoločnosti výška odmeny pre advokátsku kanceláriu, ktorej odmena za úspešne vyhraný spor o VE Gabčíkovo mala presiahnuť 70 mil. € – opäť podľa práva a zaužívaných zvyklostí o odmenách za služby v advokácii, t. j.10 percent z vysúdenej sumy. Keď však oprávnený a zmluvne definovaný nárok odmeny vznikol, suma sa naraz zdá privysoká, aj keď spôsob odmeňovania za právne služby pri menších sumách je vraj primeraný, nestraší.

Ani nedoplatok za optický prevod majetku poslanca a večného kritika vlády R. Fica na svojho zamestnanca s inkasovaním odplaty na vlastný účet nie je protizákonné, je v súlade s platným poriadkom, hoci zníženie hodnoty pôvodného majetku pre následné odvody je podivuhodné, no dnes už málo prekvapivé. Podobne aj následný prevod vydavateľstva na manželku, ktorým rešpektoval potrebu doby.

Názorný je tiež koristnícky spôsob ťažby dreva zvaný holorub. Tento spôsob ťažby je síce z hľadiska majiteľov efektívny, no na vzniknutých holých plochách dochádza vplyvom dažďov k splavovaniu zeminy potrebnej pre rast nových stromov napriek dôkazom, že majitelia lesov vysádzajú nové stromčeky a chránia lesy pred škodcami Ale právo je na strane vlastníkov lesov, aj keď ide o nenapraviteľné celospoločenské škody na prírode, ktoré súvisia so zdravým životom nás ostatných .

Ale môžeme zájsť aj do sveta, kde podnikanie a klamanie domovského štátu má ukážkovú a dlhodobú podobu. Korunu nad spôsobmi, ako neplniť vôbec daňové povinnosti voči štátu, jeho úlohám v živote občanov, dáva zistenie o prevode peňazí z rôznych činností významných osôb, športovcov či firiem do krajín, kde banky (aj štáty) sú k nim zhovievavé. Pod názvom Paradise Papers sú postupne zverejňované, no  chystajú sa len čierne listiny a tak, aby nebolo poškodené dobré meno ináč čestných ľudí a firiem Sú dosť bohatí s vysokými príjmami, a predsa sa k takým, no legálnym praktikám dlhodobo uchyľujú.

To všetko ľudia, ktorí majú oči aj rozum, vedia, a preto kladú otázky, v akom svete vlastne žijeme, že sa v ňom môžu diať – žiaľ, v súlade s nastavenými pravidlami a spoločenskými normami – skutky vzbudzujúce pochybnosti.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984