Až tu nezůstane stát na kameni kámen

Počet zobrazení: 2529

Verím, že celosvetovú vojnu si nikto z nás neželá. No zdá sa byť tak blízko, že aj ako obyčajného občana ma sústavne trápi, čo by som mohol urobiť, aby som prispel k jej odvráteniu. Určite mi mnohí dáte za pravdu,  že čokoľvek po tieto dni robíme, nad čímkoľvek premýšľame, aj tak skončíme pri tej istej téme – a tou je vojnový konflikt na Ukrajine.

Zdá sa mi, že  táto vojna zasahuje Slovensko viac ako iné konflikty, hoci rovnako kruté, neľudské a nehumánne. Údajne viac než tretina Slovákov žije v strachu a má obavy, že vypukne tretia svetová vojna.

„Akvárium“ mocných  si, dúfam, veľmi dobre uvedomuje nebezpečenstvo 3. svetovej vojny. Samotné Rusko sa v nej ocitne rovnako, ako ostatné krajiny. Ak sa raz rozbehne atómové šialenstvo, potom akékoľvek ochranné opatrenia strácajú zmysel. Ľudstvo sa ocitne v ohrození samotnej existencie. Preto sa obávam, že ak nebudeme schopní odhadnúť a vyhodnotiť následky vlastných činov, môže chybná inštrukcia či rozkaz vďaka prepojenosti súčasného sveta zahájiť procesy, vedúce ku vzájomnému zničeniu. Veľmi nebezpečné môžu byť jednostranné mediálne opiáty, zmanipulované myslenie, chybné východiská a  neobjektívne závery... preto sa tiež  bojím. Verím, že takú globálnu vojnu málokto chce, ale veci sa môžu vymknúť z rúk.

Veľmi rád by som upozornil v súvislosti s možným svetovým konfliktom na  aktuálny text, ktorý naspieval Honza Nedvěd vo svojej piesni „Na kameni kámen“:  

Budem o něco se rvát
Až tu nezůstane stát
Na kameni kámen

A jestli není žádnej bůh
Tak nás vezme země, vzduch
No a potom ámen

A to všechno proto jen
Že pár pánů chce mít den
Bohatší králů

Táto pieseň je nepríjemne aktuálna, nadčasová a je mementom doby. Kričí nám do tvárí; žiaľ tí, ktorým je určená, jej apel nevnímajú.

Na druhej strane však musím tiež konštatovať, že nie je dobré príliš venovať vojne všetky myšlienky. Treba sa venovať a písať aj o láske, ľudskosti a iných pozitívnych témach. Treba myslieť na život a ten „si nás pritiahne“. Keby sme mysleli len na vojnu a zmar, asi by sme ju priťahovali...

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984