BOJOVNÍK 2/2022

Počet zobrazení: 2390

Nové číslo dvojtýždenníka antifašistov venuje hlavnú pozornosť výzve SZPB na odstránenie názvu ulice vo Varíne, pomenovanej podľa vojnového zločinca Jozefa Tisu, ako aj busty Ferdinanda Ďurčanského, v neprítomnosti odsúdeného roku 1947 na trest smrti. Jeho pomník stojí na námestí Rajca, teda tiež v Žilinskom okrese. Šéfredaktor Braňo Ondruš tejto téme venuje aj úvodný príhovor Zlyhanie, urážka a motivácia bojovať.

Generál Ludvík Svoboda nezabúdal na Svidník ani po oslobodení a v rámci svojich možností napomáhal jeho rozvoju. Verila, že dobrý človek ešte žije, tak nazval Petr Švanda svoje spomienky na niekdajšiu dlhoročnú šéfredaktorku Bojovníka Evu Richterovú, dcéru básnika E. B. Lukáča. Ako prežíval Povstanie spisovateľ a redaktor Slobodného slovenského vysielača Peter Karvaš, sa čitatelia dozvedia z reedície rozhovoru, ktorý pôvodne vyšiel v týždenníku Nové slovo v auguste 1999.

Dvojstranu zameranú na 80. výročie konania konferencie pri jazere Wannsee, ktorou nemeckí nacisti odštartovali masovú likvidáciu európskych Židov, prináša Martin Krno. Taktiež recenzuje knihu D. Šmihulu a R. Sviteka Zabudnuté africké bojiská (1940 – 1942).

Mária Holušová prerozprávala životný príbeh pomocníka partizánov z Liptovského Mikuláša Pavla Chrapčiaka, ktorý sa nedávno dožil 96. narodenín. Dvojtýždenník uverejňuje kratšie informácie o činnosti SZPB, najmä z osláv 77. výročia oslobodenia miest na východnom Slovensku, a názor predsedu OblV v Martine Jozefa Petráša o tom, či a do akej miery má byť Zväz apolitickou organizáciou.

Na zahraničnej strane sa o. i. píše, že v New Orleans zomrel najstarší, 112-ročný veterán 2. svetovej vojny v USA, Afroameričan Lawrence Brooks. V Galérii odboja približuje tentoraz Ladislav Skrak dielo nedávno zosnulého akademického sochára Stanislava Mikuša. Prierez jeho tvorbou, ako aj ostatné články sú na https://bojovnik.eu/

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984