Reklama
Reklama

BRICS očakáva „zlatú dekádu“

Počet zobrazení: 3694

Keby neexistovalo zvýšené napätie na Kórejskom polostrove a keby sa medzi Čínou a Indiou nevystupňoval koncom júna územný spor, naše médiá by zrejme ani nepostrehli, že v juhočínskom meste Sia-men bol samit piatich krajín združených v zoskupení BRICS. Navyše, v nedeľu, teda v deň otvorenia samitu, uskutočnila KĽDR svoj ďalší, doteraz najsilnejší pokus jadrovej bomby, čo pochopiteľne vyvolalo otázku, aké stanovisko zaujmú najvyšší predstavitelia Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Južnej Afriky k tomuto evidentnému porušeniu rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Zvedavci sa dočkali odpovede už v pondelok, keď účastníci samitu uverejnili deklaráciu, ktorá vyjadruje hlboké znepokojenie z pretrvávajúceho a dlhotrvajúceho napätia na Kórejskom polostrove a zdôraznila, že problém by sa mal riešiť len prostredníctvom mierových prostriedkov a priamym dialógom všetkých zainteresovaných strán.

brics-summit-2017.jpg

Pokiaľ ide o spomínaný územný spor týkajúci sa záujmov Číny a Indie, samit už nemal čo riešiť. Obe krajiny sa poponáhľali, aby šarvátku v hraničnom bode Dong Lang, kde sa stretávajú územia Číny, Indie a Bhutánu, urovnali ešte pred vrcholným stretnutím v Sia-mene. Podrobnosti riešenia tohto dlhodobého sporu ako dedičstva po britskom koloniálnom panstve na Indickom subkontinente sú dosť nejasné, ale v médiách sa objavila správa, že sa to urovnalo v podobe čínskeho úveru vo výške 20 miliárd dolárov poskytnutého indickej vláde. Čína následne poprela, že si upokojenie situácie bezprostredne pred samitom „kúpila“, ale podstatné je, že tento spor už neovplyvnil priebeh zoskupenia BRICS.

Niektorí experti zaoberajúci sa problematikou rozvíjajúcich sa krajín prišli ešte pred samitom s tvrdením, že „BRICS stráca lesk“. Účastníci samitu to odmietli tvrdením, že práve týchto päť krajín predstavujúcich takmer 43 percent svetovej populácie počas uplynulých desať rokov, teda od začiatku existencie tohto zoskupenia, dokázalo zvýšiť svoj hrubý domáci produkt o 179 percent a obchodný obrat o 94 percent. Počas sledovanej dekády vzrástla svetová ekonomika o 2,4 %, zatiaľ čo krajiny BRICS zaznamenali nárast až o 5,1 %, takže možno bez zaváhania konštatovať, že práve táto pätica sa stala hlavným ťahúňom svetovej ekonomiky a hospodárskeho oživenia.

Oprávnenosť existencie skupiny BRICS chceli účastníci samitu podoprieť a zároveň vyvrátiť pochybnosti niektorých expertov aj prostredníctvom rozsiahlej 20-stranovej záverečnej deklarácie pozostávajúcej zo 71 bodov, k čomu pridali ešte zoznam šesťdesiatich dohodnutých dokumentov, za ktorými nasleduje stovka akčných plánov na nasledujúcu dekádu. Možno práve tento rozsiahly elaborát viedol čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga ku konštatovaniu, že krajiny BRICS, ak dokážu pracovať spolu na prekonávaní problémov pozostávajúcich zo slabého rastu globálnej ekonomiky a nebezpečenstiev ohrozujúcich svetový mier, vstúpia do „druhej zlatej dekády“.

V podobnom optimistickom duchu je aj záverečná deklarácia, v ktorej sa konštatuje: Budeme aktivovať našu praktickú spoluprácu s cieľom podporiť rozvoj krajín BRICS, skvalitniť komunikáciu a koordináciu pri zlepšovaní globálneho hospodárskeho riadenia s cieľom podporiť čestnejší a spravodlivejší medzinárodný hospodársky poriadok, zdôrazniť bezúhonnosť a spravodlivosť pri ochrane medzinárodného a regionálneho mieru a stability, akceptovať kultúrnu rozmanitosť a podporovať výmenu medzi ľuďmi, aby získali viac všeobecnej podpory spolupráce BRICS prostredníctvom prehlbovania tradičného priateľstva.“

Ak porovnáme pesimistické vyhlásenia niektorých ekonómov, že BRICS stráca lesk s konštatovaním čínskeho prezidenta o ďalšej zlatej dekáde podčiarknuté aj optimistickými prísľubmi do budúcnosti, môžeme povedať, že predstavujú krajné názory na ďalší osud tohto zoskupenia. Niekde v strede a zároveň bližšie k realite bude zrejme komentár, ktorý sa objavil v čínskej tlači a ktorého autor porovnáva situáciu päťky k rybárom loviacim vo vodách Juhočínskeho mora. „V búrlivých vodách na juhovýchode Číny je pre rybárov bežné, že lovia v skupinách. Každá loď má vlastného kapitána, ale keď sa vrátia z plavby, budú diskutovať o stratégii rybolovu. Nad plechovkami piva sa budú aj sporiť, ale čoskoro dospejú k spoločnému názoru a dohodnú sa na termíne ďalšej plavby. Vedúci predstavitelia piatich hlavných rozvojových krajín sveta urobili niečo podobné, keď sa v meste Sia-men stretli na výročnom samite s názvom Silnejšie partnerstvo pre jasnejšiu budúcnosť“.

Búrlivé vody Juhočínskeho mora spomínané v komentári pripomínajú naozaj situáciu v súčasnom svete ovplyvnenom pomalým rastom ekonomiky, utečeneckou krízou a hrozbou islamského terorizmu. Pre niektoré krajiny je hrozbou aj pokračujúca globalizácia súčasného sveta, čo sa prejavilo zmenou kurzu politiky USA a britským rozhodnutím vrátiť sa k svojej tradičnej „splendid isolation“ a odpútať sa od Európskej únie. Na tento fakt poukázal aj komentár amerického denníka The Washington Post, keď konštatoval, že samit v meste Sia-men dal čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi príležitosť opäť prezentovať vedúcu úlohu Číny ako hlavného piliera globálneho riadenia v 21. storočí.

Vyzerá to tak, že BRICS sa uberá úplne opačným smerom ako politika USA a má úmysel ešte viacej prehĺbiť vzájomné prepojenie súčasného sveta. Ako sa zdôrazňuje v záverečnej deklarácii, krajiny päťky sa zaviazali „zvýšiť komunikáciu a koordináciu v úsilí zlepšiť globálne hospodárske riadene s cieľom podporiť správnejší a spravodlivejší medzinárodný hospodársky poriadok“. Tomu zodpovedá aj ich názor na správu tohto sveta, ktorý sa v niektorých prípadoch už vzďaľuje od všeobecne platných zásad a princípov medzinárodného práva. „Budeme pevne dodržiavať čestný a spravodlivý medzinárodný poriadok založený na ústrednej úlohe OSN, na cieľoch a princípoch zakotvených v Charte OSN a rešpektovaní medzinárodného práva, na podpore demokracie a právneho štátu v medzinárodných vzťahoch a na spoločnom úsilí o riešenie tradičných i netradičných bezpečnostných problémov s cieľom vybudovať jasnejšiu spoločnú budúcnosť pre globálnu komunitu.“

Záverečný dokument sa zmieňuje aj o konkrétnych problémoch, spomína nevyhnutnosť zachovať teritoriálnu integritu Sýrie a zdôrazňuje, že jediným riešením krízy je „Sýriou vedený a Sýriou vlastnený“ politický proces. Poukazuje na dlhodobo neriešený štatút Palestíny a trvá na vytvorení „nezávislého, variabilného, územne celistvého Palestínskeho štátu žijúceho v susedstve s Izraelom v mieri a bezpečnosti“. Deklarácia vyslovila znepokojenie aj nad situáciou v Jemene a naliehavo vyzvala všetky strany tohto svetom zabudnutého konfliktu, aby ukončili nepriateľské akcie a obnovili rokovania podporované Organizáciou Spojených národov. Osobitnú pozornosť venovala deklarácia islamskému terorizmu a okrem všeobecne známeho Islamského štátu (ISIL), al-Káidy a afganského Talibanu uviedla ešte sedem ďalších radikálnych skupín z regiónu Stredného východu a Centrálnej Ázie zapojených do akcií ohrozujúcich mier a stabilitu v tejto oblasti. Krajiny BRICS vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby vytvorilo skutočne širokú medzinárodnú protiteroristickú koalíciu a podporilo v nej ústrednú koordinačnú úlohu OSN.

Samit dospel k názoru, že také krajiny, ako je India, Brazília a Južná Afrika by mali zohrávať významnejšiu úlohu v rámci OSN, čím predstavitelia BRICS naznačili podporu myšlienke, že táto svetová organizácia a jej Bezpečnostná rada by mali prejsť toľko sľubovanou nevyhnutnou reformou, lebo už nezodpovedajú súčasnej situácii vo svete.

Budúci, desiaty samit BRICS sa má uskutočniť o rok v Južnej Afrike, čo nepochybne prispeje k tomu, že sa pozornosť sveta upriami na tento kontinent a na jeho početné problémy. Pokiaľ ide o ďalší vývoj zoskupenia BRICS, niečo naznačuje fakt, že na samite v Sia-men mali svoje zastúpenie aj Egypt, Guinea, Mexiko, Tadžikistan a Thajsko s evidentným úsilím vytvoriť BRICS Plus, podľa deklarácie niečo ako „priateľský kruh“ krajín rozvojového sveta s perspektívou ich ďalšej integrácie.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama