Reklama

Bohatá história športu v Modre

Počet zobrazení: 3534

Modranskí nadšenci seniori minulý rok usporiadali výstavu pod názvom „História športu v Modre“. Výstava fotografii a iných exponátov dokumentovala nielen históriu, ale aj súčasnosť športového diania v meste pod Malými Karpatmi. Organizátori pod vedením športovej osobnosti mesta Karola Kanteka si kládli za cieľ pomôcť zmeniť životný štýl obyvateľov mesta, najmä mladých ľudí vytiahnuť od počítačovej drogy na ihriská a do prírody.

sport_v_modre_843.jpg
Fotografia z výstavy „História športu v Modre“.

O tom, ako sa tento zámer podarilo realizovať, hovorili organizátori na spoločnom stretnutí športovcov v školskej jedálni ZŠ Ľudovíta Štúra v Modre. Za účasti primátora mesta Juraja Petrakoviča, členov zastupiteľstva mesta Mariana Gavorníka a Viery Jančovičovej diskutovali tri desiatky niekdajších športovcov o vytváraní podmienok pre šport v meste. Za organizátorov prítomných privítala riaditeľka SNM Múzea Ľudovíta Štúra v Modre Viera Jančovičová.

Hlavné vystúpenie mal pedagóg, športovec Karol Jelemenský, ktorý hovoril o výstavbe lyžiarskeho svahu s vlekom a umelou sklznicou na Zochovej chate v Malých Karpatoch v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Konštatoval, že nadšenci vybudovaním prvého umelého lyžiarskeho svahu v Československu chceli poskytnúť svojim deťom vynikajúce podmienky pre celoročné lyžovanie. Na výstave boli fotografie zo slávnostného otvorenia lyžiarskeho strediska za účasti vynikajúcich športovcov, trénerov, funkcionárov a ďalších priaznivcov lyžovania z celého Slovenska.

jelemensky843.jpg
Pedagóg, športovec Karol Jelemenský hovoril o výstavbe lyžiarskeho vleku,
svahu s umelou sklznicou na Zochovej chate v 70. rokoch minulého storočia.

Najúspešnejším športom v Modre je hádzaná, ktorá sa začala hrať v polovici minulého storočia na škvárovom ihrisku pri pedagogickej škole. Vďaka nadšencom, ako Stanko Škarčák, Jano Šimonovič, Ján Dudáš, Ján Lauda, Jozef Zápražný, bratia Jedličkovci a ďalší, sa hádzaná na celoslovenskej úrovni usadila v Modre po výstavbe športovej haly pri ZŠ Ľudovíta Štúra v Modre. Za viac ako polstoročie vyrástli v Modre stovky úspešných hádzanárov, ktorí reprezentovali mesto a celú SR, šport ich formoval ako úspešných ľudí. O skúsenostiach z hádzanej hovoril niekdajší riaditeľ školy Emil Šimonovič, niekdajší riaditeľ ZŠ vo Vištuku Miroslav Jedlička a ďalší.

Najstarším športom v Modre je turistika, ktorá sa začala formovať ešte koncom 19. storočia na pôde Modranského kasína, pokračovateľom je Modranský turistický spolok (MTS). Viac ako sto členov spolku pravidelne organizuje v sobotu vychádzky do Malých Karpát, najmä na turistickú rozhľadňu na Veľkej Homoli, ktorú stavali Milan Ružek, Anton Macháček a ďalší na prelome tisícročí. Turistická legenda, deväťdesiatnik Milan Ružek venoval turistike v Malých Karpatoch celý svoj život, značkoval chodníky, robil aj osvetu; na besede ocenil spoluprácu s mestom pri výstavbe novej podobnej rozhľadne Alexandra Filípka, ktorá bola už i nominovaná na ocenenie. Členovia MTS však konštatovali potrebu omladenia členskej základne turistov, prilákať mladých ľudí do prírody. Je to príležitosť pre vznik krúžku mladých turistov na základných školách v meste.

modranske_kasino843.jpg

Z exponátov na výstave. Turistika sa začala pestovať na pôde Modranského kasína. Futbalové zápasy sa konali za každého počasia.

futnbal_modra.jpg

Do besedy o modranskom športe prispel ocenený pedagóg, telocvikár Jozef Matejovič z SOŠVO v Modre. Na škole dlhodobo vytvárajú dobré podmienky pre športovanie študentov stredných škôl v meste. Dôležitý je zdravotný stav mladých ľudí, aby všetci podľa svojich možností sa zapojili do športovania počas stredoškolského štúdia. Do diskusie sa zapojil i športovec, senior atlét Vincent Mráz, Vladimír Košnár a ďalší, ktorí ocenili organizovanie Športových hier seniorov na ihrisku SOŠVO v Modre. Organizátori pozývajú na tieto súťaže všetkých seniorov. Modrania patria medzi najúspešnejšie športové kolektívy na Slovensku, o čom svedčia desiatky trofejí v klubovni JDS.

ruzek-machacek843.jpg
Športové turistické osobnosti Milan Ružek a Anton Macháček, iniciatori
výstavby rozhľadne na Veľkej Homoli na prelome tisícročí.

Na besede vystúpili i predstavitelia mesta, hovorili o vytváraní podmienok pre športovanie, obnovu prírodného kúpaliska na Zochovej chate, o obnove turistických chodníkov, vybudovaní prírodného klziska a ďalších zámeroch. Prítomní jednoznačne konštatovali, že investície  do športu a mladých ľudí sú najlepšie investície v meste. Moderátor besedy František Mach uviedol návrh na organizovanie výstavy počas Modranského vinobrania 2020 so zameraním na aktivity organizácii tretieho sektora, ktoré pod patronátom nadácie RÉVIA sa úspešne podieľajú na rozvoji mesta a celej občianskej komunity.

rozhadna_filipka_843.jpgRozhľadňu Alexandra Filípka na Veľkej Homoli v Malých Karpatoch navštevujú stovky turistov.

Po skončení výstavy organizátori prelistovali knihu návštev, kde boli zaznamenané zaujímavé postrehy návštevníkov. Uverejňujeme niektoré i nepodpísané záznamy:

 • Veľmi pekná výstava, potešili ma fotografie a krásne historické úspechy modranských športovcov. Ján Soldan, zakladateľ šachového oddielu v Modre.
 • Chlapci modranskí krásni, aj dievčence, ďakujem, že som mohla vidieť pre mňa najzaujímavejšiu výstavu Modranského vinobrania a spomenúť si, alebo dozvedieť sa, ako to všetko bolo na začiatku. Modranským športovcom želám veľa úspechov. Verona Šikulová, spisovateľka z Modry.
 • Modra je čarovná, krásna a plná šikovných ľudí a úspešných športovcov.
 • Konečne sme sa dočkali krásneho pohľadu do histórie športu v Modre. Treba ukázať mládeži, že Modra nie je iba vinohradnícke mesto, ale aj športové.
 • Úžasná, veľmi dobre spracovaná expozícia. Bolo by vhodné, aby Modra expozíciu zachovala a umiestnila vo vhodných priestoroch. Julius Bollard, Modra.
 • Som hrdá na mestečko, v ktorom žijem a na ľudí, ktorí veľa preňho robia. Helena.
 • Zaujímavá výstava s bohatým množstvom informácií z histórie športu v Modre. Vystavené dokumenty treba zachovať a publikovať. Milan Ružek, športová osobnosť, Modra.
 • Ako rodič srdečne ďakujem organizátorom výstavy. Veľmi ma potešili fotografie našich dievčat hádzanárok. Výstava bola na vysokej úrovni, začo vďačíme organizátorom, pánovi Emilovi Šimonovičovi. Viera Rajnohová, Modra.
 • Pekná a zaujímavá výstava. Nezabudlo sa ani na starých športovcov, ani na tých, ktorí už medzi nami nie sú.
 • Výstava vytvára základňu, ktorá bude postupne obohacovaná všetkými generáciami ľudí Modry a tým prispeje ku kultúrnemu rozhľadu. Pamiatky z oblasti telesnej kultúry tvoria súčasť bohatstva kultúrneho dedičstva na Slovensku a mesto Modra je jeho súčasťou. Ďakujem za krásny zážitok. Igor Machajdik, Bratislava.
 • Srdečná gratulácia k vzácnej výstave prezentujúcej úspechy športovcov  kráľovskej Modry. Je to záslužný čin organizátorov a príspevok k oživeniu aktivít v oblasti športu v meste. Peter Ronec, Pezinok.
 • Výstava sa mi páčila. Videl som tu históriu futbalu v Modre. Ja som začal hrať futbal v FC Slovan Modra, teraz hrám v ŠK Slovan Bratislava. Marcus, Modra.
 • Výstižne a efektívne prezentovaná práca učiteľov, trénerov, žiakov modranských škôl a športových združení. Vhodná motivácia k ďalším úspechom v oblasti športu, vďaka organizátorom výstavy. Vladimír Medlen, predseda JDS Modra.
 • Blahoželám k realizácii výstavy, prajem modranským športovcom ďalšie úspechy pri prezentácii mesta Modry. Irena Herchlová, Modra.
 • Bravo pourcette belle exposition! Gratulujem ku krásnej výstave. Vincent Martzloff, Paris.

Organizátorov výstavy slová uznania potešili. Výstava sa uskutočnila vďaku nadšeniu nielen organizátorov, ale aj zástupcov športových oddielov, škôl a ďalších nadšencov. Históriu jednotlivých športov chcú zachovať seriálom článkov v Modranských zvestiach a vydaním skromnej publikácie.


karol_kantek.jpgŠportová osobnosť Karol Kantek sa pripravuje na tohoročné plavecké Majstrovstva Európy v Budapešti v kategórii nad 70 rokov.

Na záver besedy Karol Kantek priblížil situáciu s celoživotným športovaním, športovaním pre zdravie a športovaním seniorov v súčasnom svete. Tieto a mnohé ďalšie aktivity sú dnes vnímané ako mimoriadne dôležitá súčasť zdravého spôsobu života. Neprofesionálne športové činnosti nadobúdajú na celom svete stále väčší význam a je im aj zo strán vlád a najrôznejších inštitúcií venovaná čoraz väčšia pozornosť. Veď jeden z najefektívnejších spôsobov, ako znížiť obrovské náklady na zdravotníctvo, je mať zdravú populáciu. Preto napríklad v niektorých európskych krajinách zdravotné poisťovne začali podporovať nielen ťažko chorých, ale aj tých, ktorí sú zdraví a zdravie si upevňujú športovaním. K tomu môže napomáhať nielen štát či poisťovne, ale aj každé mesto alebo obec tým, že bude postupne vytvárať pre svojich občanov stále lepšie podmienky pre trvalé a každodenné športové vyžívanie svojich občanov. Napríklad budovaním alebo iniciovaním nenáročných športových ihrísk, ale aj náročnejšími projektmi, akými sú kryté bazény určené na celoročné zdravotné plávanie, prípadne iné kryté priestory pre celoročnú gymnastiku a kolektívne športy.

Výstava o histórii modranského športu bola z tohto pohľadu malým krokom, ako spraviť inventúru niekdajšieho, ale aj súčasného stavu športových možností v Modre. Preukázala, že Modra má nielen vynikajúce prírodné podmienky na športovanie, ale aj množstvo odborníkov, zanietených organizátorov a športovcov. Všetky športové možnosti a aktivity by mali do budúcna stále viac a lepšie slúžiť každému občanovi i návštevníkovi Modry. 

(Autor, Ing. František Mach,  Modra)

Foto: Autor

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     

Blogy a statusy