Cena Imra Weinera Kráľa pre Jozefa Jankoviča in memoriam

Počet zobrazení: 4557

Vo Francúzskom inštitúte v Bratislave v utorok 17. októbra  otvorili výstavu diel Jozefa Jankoviča, ktorému pri tejto príležitosti udelili cenu Imra Weinera Kráľa in memoriam. Výstava potrvá do 17. novembra  2017.

jankovic.jpgJozef Jankovič patril od šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia k výrazným osobnostiam povojnového slovenského výtvarného umenia. Zakladateľ slovenskej postmoderny, ktorého figurálna tvorba podčiarkla vygenerované tendencie  nemeckých Neue Wilde a talianskej transavantgardy,  bol všestranným umelcom. Už v šesťdesiatych rokoch  dvadsiateho storočia  vytvoril prvé digitálne grafiky, ktoré dodnes patria k tomu najlepšiemu , čo slovenská digitálna grafika predstavuje.

Už ako 27-ročného si ho prizval architekt Dušan Kuzma  k spolupráci na projekte Pamätníka SNP v Banskej Bystrici. V roku 1969 pamätník „Obete varujú“ odhalili.  Monumentálne Jankovičovo dielo malo, ako si mnohí pamätáme, búrlivú históriu. V roku 1972 bolo z Pamätníka odstránené  a podrobené ostrej kritike vtedajších oficiálnych orgánov. Na pôvodné miesto bolo znova osadené až v roku 2004.

cena-iwk.jpgJankovič sa svojimi výtvarnými  aktivitami systematicky podieľal  na presadzovaní sochárskej avantgardy v slovenskej kultúre. Ako rektor VŠVU  sa významne zaslúžil o jej zahraničnú popularitu a možnosti študentov pracovať na zahraničných stážach.

Všetko, čo  za života dosiahol v tvorbe, pedagogickej, organizátorskej i politickej práci, ocenil Spolok priateľov Imra Weinera Kráľa, Francúzsky inštitút a Asociácia teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia. Cenu I. W. Kráľa, ktorú mu udelili, prevzala z rúk  veľvyslanca Francúzskej republiky v Slovenskej republike J . E. Christopha Léonziho pani Zuzana Jankovičová. Na slávnosť z Paríža pricestovala aj dcéra W. I. Kráľa Elise.

Cenu, tento rok bola udelená už po štvrtý raz, vytvoril akademický sochár Milan Lukáč, člen Spolku priateľov I. W. Kráľa. (Obrázok vpravo.)

Za veľkej účasti verejnosti prítomným priblížila dielo Imra Weinera Kráľa autorka jeho monografie a veľká propagátorka tohto slovenského umelca kunsthistorička Dagmar Srnenská. Vernisáž moderoval a francúzskym šansónom podujatie obohatil Milan Kňažko.

Fotozdroj: institutfrancais.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984