Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Dážď ani iné neduhy nespochybnili oslavy

V Hlbokom si pripomenuli 200. výročie narodenia J. M. Hurbana
Počet zobrazení: 7591

Jozef  Miloslav Hurban pôsobil v Hlbokom, kedysi dedinky uprostred hlbokých lesov (odtiaľ ten názov) pri Senici, takmer polstoročie ako kňaz, od roku 1886 po smrti Karola Kuzmányho dokonca ako superintendant slovenskej evanjelickej patentálnej cirkvi, podľa dnešného slovníka biskup. Pôsobil tam aj ako spolukodifikátor štúrovskej slovenčiny, presnejšie v júli 1843, keď bol ešte slobodný. O tom svedčí aj pamätná tabuľa na historickej fare zrenovovanej podľa pôvodnej podoby.

hurban_jovanovic.jpgPortrét J. M. Hurbana na litografii z roku 1849. Autorom je prvý profesionálny srbský fotograf Anastas Jovanović.

„Starý“ Hurban tu začal naplno tvoriť už sotva 30-ročný ako publicista, spisovateľ, literárny historik a od októbra 1845 v neposlednom rade už aj ako manžel Aničky Jurkovičovej a potom ako otec piatich chlapcov a štyroch dcér. Prvý z nich Svetozár, budúci Vajanský, sa narodil 16. januára 1847 na hlbockej fare. Dokumentuje to druhá tabuľa na jej priečelí.

Vďaka finančnej dotácii ministerstva kultúry a Trnavského samosprávneho kraja, ale najmä vďaka agilnosti miestnych občanov a cirkevníkov sa za posledné štyri roky podarilo komplexne zrenovovať pamätnú izbu v bývalej škole, evanjelickú faru a kostol. O jeho malebný drevený interiér, vrátane ústredného obrazu Krista na rozbúrenom mori od srbského maliara A. Ivanoviča, sa svojho času pričinil osobne J. M. H. Jeho 200. výročie narodenia (19. marca 1817 v Beckove) si pripomíname tohto roku.
 

Na teológa Prostredníka biskup zabudol
 

V nedeľu 17. septembra bolo v protestantskom chráme veľmi, veľmi tesno. Kým vonku šľahal hustý dážď, dnu sa konali slávnostné služby božie, preto bol kostol nabitý do posledného miestečka na sedenie i státie. Po úvodných piesňach v prevedení Komorného speváckeho zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania zo Senice pod taktovkou zbormajsterky Anny Rýzkovej sa ujal slova generálny biskup Miloš Klátik.

jurkovicov_pomnikom_nad_hrobom_j._m._hurbana_orez.jpgMohyla nad Hurbanovým hrobom od architekta Dušana Jurkovičova v Hlbokom, fotografia z roku 2015.

V úvode kázne pripomenul, že popri politickom a literárnom hodnotení Hurbana sa zabúda na jeho hlavné poslanie duchovného. Potom pán biskup asi dvadsať minút splietal dokola čosi v tom zmysle, že kresťanská láska je kotvou nádeje a základom vzorných medziľudských vzťahov. O tom, že pred niekoľkými dňami Zbor biskupov ECAV na Slovensku zakázal svojmu teológovi Ondrejovi Prostredníkovi naďalej učiť na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského, pretože vystúpil na Dúhovom pochode v Bratislave za práva sexuálnych menšín, sa už nezmienil.

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš bol vo svojom prejave konkrétnejší. Pripomenul, že sa v jeho regióne od marca v rámci Hurbanovho  roku uskutočnilo už okolo dvesto podujatí. Zdôraznil, že J. M. H. nebol iba hlbocký kňaz a muž slova, ale keď prišlo na lámanie chleba, neváhal si opásať šabľu a posadiť sa na koňa.

Na obed pri prehliadke vymaľovaných priestorov fary, spojenej s prípitkom vínka či slivovice, si viacerí prítomní vzdychli, že pán župan v ten deň reční v Hlbokom už štvrtý raz. Ale vzhľadom na blížiace sa regionálne voľby a za jeho osobné zásluhy o to, že krajská samospráva podporila rýchlu renováciu pamiatok zviazaných s J. M. H., nech je mu odpustené.
 

Kovaná palica zo Starej Pazovy
 

V mene 50-tisíc Slovákov v srbskej Vojvodine prehovoril farár zo Starej Pazovy Igor Feldy. Poďakoval starej vlasti za to, že im pred vyše sto rokmi poslala Hurbanovho syna Vladimíra, ktorý sa ako kňaz podobne ako jeho nástupca a syn Vladimír Hurban Vladimírov (u nás známejší ako dramatik VHV) zaslúžil o duchovné a kultúrne pozdvihnutie Slovákov na Dolnej zemi.

V hurbanovskej fare v Starej Pazove zriadili cirkevné múzeum. Jeden z jeho najcennejších exponátov prišiel mladý duchovný ukázať – kovanú palicu, ktorú J. M. H. používal, po ňom Vajanský, ďalej  jeho brat Vladimír Hurban a odvtedy sa tradične odovzdáva staropazovským kňazom z pokolenia na pokolenie.nova_tabula_na_starej_skole_v_lbokom.jpg
Nová tabuľa na budove starej školy, kde je dnes pamätná izba J. M. H.
i jeho syna Svetozára Hurbana Vajanského.

Starosta Hlbokého Miloš Čobrda pripomenul, že „dvojstoročný oslávenec“ bol dokonalým Slovákom, neuveriteľne usilovným a tvorivým mužom, ktorý sa nevyhýbal stať sa aj zdatným bojovníkom, keď si to doba vyžadovala. Dokonca v prvom ročníku časopisu Slovenské pohľady, ktoré sám založil a dosiaľ vychádzajú, prognosticky vyzdvihol význam vedy pre budúcnosť nášho národa.
 

Čoho všetkého je hodná sláva národa?
 

Pretože lejak stále hustol, prítomní za asistencie dievčat a chlapcov odetých v miestnych ľudových krojoch položili vence kvetov k očistenej Hurbanovej soche z bieleho mramoru od Frica Motošku z roku 1929 pred kostolom, a nie podľa pôvodného plánu pri Jurkovičovej mohyle na starom cintoríne nad obcou. Škoda, asi slovenskí evanjelici a ich súčasný šéf nemajú u svätého Petra protekciu. Ale ako vtipne poznamenal jeden z prítomných, farár v premočenom kňazskom rúchu, parafrázujúc oslávenca: „Sláva národa hodná je totálneho zmoknutia.“

kladenie_vencov_k_soce_j._m._xxurbana_sa_konalo_zial_za_prudkeho_lejaku.jpgPotom – stále v daždi – prítomní odhalili novú pamätnú tabuľu na budove starej školy, kde je teraz moderná expozícia o živote a diele niekdajšieho hlbockého farára a popritom i jeho syna Svetozára. Keď sólista Opery SND Ivan Ožvát zaspieval krásnu ľudovú pieseň o Slovákoch roztratených po svete, členom delegácie z Vojvodiny sa tlačili slzy do očí.

Poobede nasledoval umelecký program v kultúrnom dome, v rámci ktorého vystúpil s dramatizovaným pásmom slova a poézie venovanom okrúhlemu jubileu Hurbana aj herec a významný popularizátor našich národných dejín Juraj Sarvaš.
 

na_spomienkovej_slavnosti_v_hlbockom_kostole_sa_predstavil_aj_komorny_spevacky_zbor_ecav_senica.jpg
Na spomienkovej slávnosti v hlbockom kostole sa predstavil aj Komorný
spevácky zbor ECAV zo Senice.

zeny_z_xxlbokeo_v_miestnom_ludovom_kroji_na_slavnostnych_sluzbach_bozich.jpg
Ženy z Hlbokého v miestnom ľudovom kroji na slávnostných službách božích.

vence_kvetov_pri_motoskovej_soche_j._m._hurbana_pred_evanjelickym_kostolom_v_hlbokom.jpg
Vence kvetov pri Motoškovej soche J. M. Hurbana
pred evanjelickým kostolom v Hlbokom.

novu_tabulu_venovanu_hurbanovi_na_budove_starej_skoly_kde_je_dnes_pamatna_izba_odhalili_sprava_starosta_hlbokeho_milos_cobrda_trnavsky_zupan_tibor_mikus_a_generalny_biskup_ecav_milos_klatik._2.jpg
Pamätnú tabuľu venovanú Hurbanovi odhalili, sprava, starosta Hlbokého
Miloš Čobrda, trnavský župan Tibor Mikuš a generálny biskup ECAV Miloš Klátik.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Najčítanejšie

Matovičove referendá
Idioti v politike
Esencia cynizmu a pokrytectva
Kto sa smeje naposledy
Návrat posolstva Novočerkaska
OSN – dítě války
Trumpov „mierový kšeft“ na arabskom bazáre
Ad.: Idioti v politike
Matovičove referendá
Budíček spoza Dunaja
Vrtieť Justitiou
Kam až môže klesnúť verejná morálka?
Idioti v politike
Ako Slovensko prichádza o verejnosť
Pod rúškom tma
Covid - Rozdelená spoločnosť
Reklama
Reklama
Reklama