Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Dušan Chrenek, Milan Šikula – Sieť vízií: Európa a Slovensko

Počet zobrazení: 3641


1. Dušan Chrenek 2. Milan Šikula 3. Diskusia 4. Diskusia - Juraj Janošovský 5–8. Diskusia - Milan Šikula


Panelovú diskusiu Sieť vízií: Európa a Slovensko pripravila Futurologická spoločnosť na Slovensku (FSS) sekcia futurológie Slovenského komitétu pre vedecké riadenie Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností. Spoluorganizátormi boli tradiční partneri, Inštitút ASA, Ústav politických vied SAV a Klub Nového slova. Podujatie sa konalo 27. 5. 2014.

Hlavné vystúpenia mali:
Ing. Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
Prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., riaditeľ Ekonomického ústavu SAV
Moderoval doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.
Videozáznam: Karol Ondriaš (ondrias.sk)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     

Komentáre

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#1
Peter Zajac-Vanka
04. jún 2014, 20:30

To ani nik nepoďakuje, že môže prísť na Klub Nového SLova elektronicky? Tak ďakujem, len škoda, že si to tak málo ľudí prezerá...

odporúčam  vypočuť Juraja Janošovského - záznam č.4 v diskusii. Tak tentoraz ma mrazilo na chrbte...

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#2
Peter Zajac-Vanka
04. jún 2014, 20:33

Komu sa nechce počúvať, Janošovský to zverejnil tu na Slove i v texte o deň neskôr : Európska otázka: Európske otázniky

Obrázok používateľa datatip
#3
Anton Maslo
18. jún 2014, 10:31


Link : http://www.noveslovo.sk/c/Dusan_Chrenek_Milan_Sikula_Siet_vizii_Europa_a_Slovensko

Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama