Dvadsiaty Novomestský osteň

Jubilejné humoristické podujatie
Počet zobrazení: 4560

Súčasný kreslený humor má veľa tvárí. Rodí sa z chuti a zo snahy prenikať pod povrch vecí, k podstate skrytej pod povrchom každodennej reality. Nechýba mu snaha rozosmiať i poučiť, varovať pred neduhmi spoločnosti i útočiť na ne.

Tieto ambície a ciele prezentuje aj Novomestský osteň – bienále kresleného humoru a satiry,  významná, už štvrtý raz medzinárodná, súťažná prehliadka humoristickej tvorby, organizovaná v Novom Meste nad Váhom v dvojročných intervaloch od roku 1982.

Popri hlavných organizátoroch, ktorými sú mesto a Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom, sa už od jeho vzniku svojou odbornou pomocou spolupodieľa aj Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.

a_pozvanka186495.jpg

Novomestský osteň sa stal jedným z najvýznamnejších humoristických výstavných podujatí  na Slovensku už v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia a túto výsadu si zachoval dodnes. Aj keď v súčasnosti sa podobných projektov organizuje oveľa viac, nie každému sa podarilo pretrvať nepretržite takmer štyridsať rokov.

Novomestský osteň 2019 sa uskutoční v čase Novomestského jarmoku už po dvadsiaty raz.

Veruže, v tomto nehumornom čase je organizovať ho čoraz ťažšie. A že to nadšenci okolo podujatia so šarmom dodnes opakovane zvládajú, je úžasné a obdivuhodné.

A to, že výročia sa majú sláviť, je fakt. Preto tento jubilejný ročník organizátori budú oslavovať tak, ako sa patrí. Jednak kvalitnou medzinárodnou účasťou, ale predovšetkým v prostredí nového kultúrneho stánku v Novom meste nad Váhom. Tým sa v tomto roku zásluhou predstaviteľov mesta, predovšetkým primátora Jozefa Trstenského, stali zrekonštruované historické priestory bývalej starej sýpky, v ktorých bude mať svoje miesto aj novovybudovaná stála Galéria humoru. Práve tu sa po prvýkrát bude konať aj tohtoročný 20., jubilejný ročník Novomestského ostňa.

Po skončení výstavy bude v týchto priestoroch otvorená nová stála expozícia najlepších kresieb humoristov a súčasne pribudnú ďalšie výstavy i podujatia, ktoré budú mať ambíciu rozveseliť našu, často rozhnevanú a rozhádanú pospolitosť.

Pretože dnes, viac ako v minulosti žijeme v akomsi negatívnom, rozporuplnom a turbulentnom čase, „zachráňme“ sa smiechom. Všade samé zlo, nenávisť, zlosť, strach, znečistené prostredie, vojny..., ale kde je ľudskosť? Zachráňme sa humorom, pretože HUMOR JE ŽIVOT, nádej, radosť, optimizmus, veselosť a úsmev.

Takúto, pre dnešné časy až archaicky jednoduchú tému zvolili aj organizátori pre tohoročný 20. ročník Medzinárodného bienále kresleného humoru a satiry - Novomestský osteň 2019.

Súťažné prehliadky kresleného humoru na Slovensku i v zahraničí dnes veľmi často glosujú len ťaživé a smutné témy našej civilizácie. Zvolená téma HUMOR JE ŽIVOT, chce ukázať inú cestu... snáď aj cestu prežitia súčasnej pospolitosti v dnešnom globálnom svete, kde humor bez slov pomáha a je zrozumiteľný všade. A ako inak ak nie úsmevom a veselým humorom to dokážeme?

A keďže to vedia humoristi na celom svete, zvestovali nám to na svojich často miniatúrnych kresbách, ktoré posielali do súťaže z celého sveta. Nielen z blízkych krajín, Česka, Rakúska, Nemecka, Ukrajiny, ale aj z tých najvzdialenejších – z Číny, Iránu či Brazílie.

Súťaže sa celkom zúčastnilo okolo 60 umelcov zo Slovenska a z viac ako 20 štátov z celého sveta.

Rôznorodé kultúry a spôsob života, uvažovania aj myslenia autori zhmotnili vo svojom kreslenom humore.

Keďže, už tradične, preferovaný je humor bez slov, teda dobre zrozumiteľný po celom svete, mnohé situácie a videnie sveta umelci stvárnili veľmi podobne, pretože morálka je len jedna a globálny svet sa stáva stále menším a menším.

A tak karikaturisti z rôznych krajín často používajú rovnaké, alebo podobné symboly na vyjadrenie svojho postoja, nesúhlasu či filozofického zamyslenia.

Porota na čele s jej predsedom, riaditeľom Novomestského ostňa, karikaturistom Vladimírom Pavlíkom mala neľahkú úlohu oceniť práce čo najobjektívnejšie. Prihliadala predovšetkým na výtvarnú, ale zároveň i myšlienkovú pointu ako i kvalitu stvárnenej témy – teda veličiny, ktoré boli rozhodujúce pri výbere oceňovaných karikatúr a ich autorov.
Výstava však návštevníkom, predovšetkým popri nespornej medzinárodnej kvalite, prinesie nielen trochu dobráckej veselosti, ale aj satirického i kritického zamyslenia. A najmä štipku neodmysliteľného čierneho humoru. Ale to zhodou okolností k dátumu v piatok 13-teho (septembra),a k Novomestskému jarmoku i tradičnému burčiaku, rozhodne patrí.

Vernisáž výstavy Novomestský osteň, spolu s oceňovaním najlepších prác a ich autorov, sa uskutoční v Novom Mesta nad Váhom v už spomínaný piatok 13. septembra 2019, presnejšie o 17.00 hodine vo výstavných priestoroch novej Galérie humoru v novo zrekonštruovaných historických priestoroch.

Na vernisáž i prehliadku výstavy medzinárodného humoru vás čo najsrdečnejšie pozývame!

Autorka Ela Porubänová je kurátorka výstavy a členka poroty súťažnej prehliadky Novomestský osteň 2019

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984