Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Dvojkomorový parlament Turkmenistanu

Počet zobrazení: 1937

berdymuchamedov1.jpgNa ostatnom zasadnutí Národnej rady Turkmenistanu (Халк Маслахаты)26. septembra 2019 – bol prezident Gurbanguly Berdymuchamedov vymenovaný za Honorárneho hlavného „starejšinu“ Turkmenistanu (Почётный старейшина народа – Hormatly il ýaşulusy).

Ako sa píše v príslušnom uznesení súčasného turkménskeho parlamentu, ktorý sa o. i. zišiel aj na počesť Dňa nezávislosti Turkmenistanu (27. septembra), toto ocenenie bolo udelené prezidentovi Turkménska za: „... mimoriadny osobný vklad za upevnenie nezávislosti krajiny a jej neutrality...“ [1]

A to, prosím, ešte nedávno slovenské médiá (bolo to v júli 2019) presvedčivo písali o smrti prezidenta G. Berdymuchamedova. Ako obyčajne sa mýlili, či skôr klamali. Ale to je u slovenského „profesionálneho“ mainstreamu – vo vzťahu k informáciám zo Strednej Ázie (a nielen v tomto segmente) – bežné (máme na mysli /ne/profesionálne klamstvo bez sankcií za klamstvo všeobecne).

Prezident G. Berdymuchamedov ako „starejšina“ v národnom kroji.
Foto: www. infoabad.com

 

Hlavný starejšina Turkmenistanu
 

Návrh uznesenia Chalk Maslachaty predniesla jeho predsedníčka Gulšat Mammedova (Гульшат Маммедовa), pričom prezident bol na zasadnutí prítomný a bol oblečený v turkménskom národnom kroji (don – plášť, chalát a teľpek – pokrývka hlavy).

Recipročne prezident G. Berdymuchamedov pred „parlamentom“ vyhlásil, že toto ocenenie pre neho osobne znamená ešte „... väčšiu zodpovednosť, než doteraz...“

Súčasný prezident Turkmenistanu je nositeľom viac ako 20-tich domácich najvyšších ocenení a medailí. Napríklad je nositeľom titulu „Zaslúžený architekt Turkmenistanu“, alebo „Hlavný koniar Turkmenistanu...“ Je dvojnásobným (2011 a 2017) nositeľom najvyššieho turkménskeho ocenenia „Hrdina Turkmenistanu“.

Predchádzajúci prezident Saparmurat Nijazov bol päťnásobným nositeľom tohto titulu, pričom v roku 2004 odmietol svoju šiestu kandidatúru a do svojej smrti (2006) už žiadnu domácu medailu či titul neprijal.

Možno si spomenul na to, ako sa mu v roku 1994 nepodarilo presadiť, aby sa v Turkmenistane transformovala funkcia prezidenta na post „šacha“.

No a potom, čo bol G. Berdymuchamedov ocenený titulom Hormatly il ýaşulusy, sa stalo to politicky hlavné!
 

Prechod na dve parlamentné komory
 

Prezident navrhol (ohlásil) zásadnú zmenu. Prechod Turkmenistanu z jednokomorového parlamentu na dvojkomorový. Následne podpísal svoj prezidentský výnos o zriadení Ústavnej komisie Turkmenistanu na vypracovanie zmien a doplnkov Ústavy Turkmenistanu.
 

zasadnutie_chalk_maslachaty_26._septembra_2019.jpg
Zasadnutie Chalk Maslachaty 26. septembra 2019.
Foto: www. tdh.gov.tm

Podľa názoru turkménskeho prezidenta táto zmena: „... dá možnosť predstavovať záujmy všetkých skupín turkménskej spoločnosti a vytvorí podmienky na kontrolu nad zákonodarnou praxou krajiny...“[2]

Formálne by mal byť tento návrh (pokyn) prezidenta schválený doterajšou Chalk Maslachaty na jej budúcom zasadnutí začiatkom roku 2020.[3]

Táto, teda Chalk Maslachaty, fungovala od počiatku nezávislosti Turkménska (ad info: v roku 1999 vyhlásila S. Nijazova za neobmedzeného a v roku 2002 doživotného prezidenta). Po nástupe G. Berdymuchamedova bola v roku 2006 Chalk Maslachaty reprofilovaná na Radu staršinov (Яшули Маслахаты), no v roku 2018 sa Ašchabad vrátil k pôvodnému konceptu Chalk Maslachaty, aby sa od roku 2020 (na základe návrhu prezidenta) hovorilo o Turkmenistane, ako o krajine s dvojkomorovým parlamentom.

Táto komora (Chalk Maslachaty) sa má, podľa zámyslu prezidenta, stať hornou komorou a Medžilis dolnou komorou.
 

Všetko je (ne)jasné
 

Ďalej je všetko, ako je v Turkmenistane bežné, resp. turkménsky (ne)jasné.

Len pre poriadok a na záver, prechod z dvojkomorového parlamentu na jednokomorový (Kirgizsko – 2007), resp. z jednokomorového na dvojkomorový (Uzbekistan – 2005), alebo kontinuálne fungovanie dvojkomorového (Kazachstan), či špecifické fungovanie dvojkomorového Oli Madžilisu (Milli Madžilis a Namojandagon Madžilis) v Tadžikistane – profil krajín a Strednú Áziu po roku 1991 nezmenili (ani k lepšiemu, ani k horšiemu).

Ale držme priateľom v Turkmenistane palce, aby sa im to podarilo.

Nakoniec po voľbách 2020 na Slovensku sa týmto príkladom asi budú mnohí „noví“ inšpirovať.

Takže Turkmenistan náš vzor a nikdy inak!

(Autor je vysokoškolský učiteľ)

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Najčítanejšie

Matovičove referendá
Idioti v politike
Esencia cynizmu a pokrytectva
Kto sa smeje naposledy
Návrat posolstva Novočerkaska
OSN – dítě války
Trumpov „mierový kšeft“ na arabskom bazáre
Ad.: Idioti v politike
Matovičove referendá
Budíček spoza Dunaja
Vrtieť Justitiou
Kam až môže klesnúť verejná morálka?
Idioti v politike
Ako Slovensko prichádza o verejnosť
Pod rúškom tma
Covid - Rozdelená spoločnosť
Reklama
Reklama
Reklama