Reklama
Reklama

Hala-Bala v obývačke 1. 1

Skupinová výstava (12. 4. – 30. 4. 2018)
Počet zobrazení: 3061
... a prečo v obývačke?...Pretože sa nechceme „hrať“ na umenie so všetkými, izmami, módnymi trendmi a vážnosťou výtvarného prejavu. Radosť máme z tvorenia (stvorenia) obrazov. Ako povedal ktosi celkom vážne: Dobrý obraz je ten, ktorý si zavesím V OBÝVAČKE.
Voľná skupina umelcov HALA-BALA

hala-bala.jpg

 

Ladislav Skrak: Hala-bala, ale aj niečo viac...
 

Ani so zoskupovaním umelcov to nie je také jednoduché. Hala-Bala je však, našťastie, dosiaľ „voľná skupina umelcov“.

Vo výtvarnom umení nám pojem skupina asociuje – na Slovensku a na Morave Grupu uhorsko-slovenských maliarov a vo svetovom výtvarnom umení takú „štruktúru“ ako Der blaue Reiter. To bolo na začiatku 20. storočia a spojivo znamenal národný fenomén a estetický výtvarný program. Neskôr „patrilo k móde“, aby skupiny a zoskupenia mali svoj program, manifest. A nie tak dávno boli výtvarné skupiny zakázané, a to kvôli nekonkurovaniu si v umení. Dnes ide o spoločné kolegiálne výtvarné /!/ záujmy a smerovania. Oceňme túto spontánnu zaujatosť voľného zoskupenia o svoju artistnú profilovanosť a rast. Samozrejme, organizačný chod a náročné výtvarné, výstavné a ďalšie spoločné a kolektívne aktivity si žiadajú zamyslieť sa a doriešiť ten zrejmý problém – výtvarný spolok/občianske združenie. Ale nie je to to hlavné.

To hlavné spočíva vo všetkom tom, o čom hovoria texty o jednotlivých adeptoch výtvarnej múzy – ide o program, konfesie, sebareflexie. Ale aj o predispozície. Hovoria o nadšenom a dlhoročnom prístupe a intelektuálnej blazeovanosti. Chýba tá floskula a dnes už návyk hovoriť o príslušnej škole, o profesoroch, o tituloch, o profesii. Nie je to pre umelecký výkon niečo zanedbateľné, avšak v tomto prípade je všetko to hlavné v úprimnom a sústredenom záujme o vznik umeleckého diela, o podnet, inšpirácie, o autorský umelecký základ a rast.

Pokúsme sa teda a hľadajme, či si rodiaci sa autori myslia o sebe veľa alebo málo, či reflektujú a hovoria o tom, čo už dosiahli, alebo čo by ešte iba chceli dosiahnuť, ale aj o tom, čo to vlastne chcú zobraziť alebo vyjadriť. Či sú na ceste k úspechu, alebo na komplikovaných cestách.

Pobadajme značný rozpon podnetov z výtvarných dejín, a to od titanizmu maliarskej renesancie cez literárne postavy renesancie, ale aj gotiku, ba až po barok východného obradu. Tie výtvarné podnety sú však aj hlbšie, nie iba tematické. Ide napríklad aj o severský symbolický sentiment a tón farieb, ale aj o mimoriadne hodnotný žáner, ktorý je pre nás netypický – o tzv. maríny ako krajinomaľby mora. Pobadajme skvelé kolekcie kompozícií tzv. dekoratívnej maľby ako snaženia, ktoré usilujú o ďalšie, štrukturálne, lyrické abstraktné posolstvá.  No badať tu aj skvelé deriváty, akési autorsky dozrievajúce pocty Matisovi a Klimtovi. A aby sme aj naozaj dobre videli, čo to na výstave vidíme, ďalší z maliarov stavajú na grafizujúcej skratke a štylizovanom tvare, na kontraste plochy maľby a traktovaného motívu obrazu. Všeobecne zaujmú práve autorské kolekcie, ktoré sú koncipované poväčšine rôznorodo, vyjadrujúce celkový rozpon záujmov. Jednotlivý autori pritom spravili všetko potrebné, aby sme im porozumeli, a to skutočnou autorskou /protoautorskou/ inštaláciou svojich výtvorov a diel. Dopovedzme však profil a hodnoty aj toho aktualizovaného sujetu, ktoré výstava mimoriadne výtvarne a sviežo ponúka. Sú tu aj rozmerné štylizované, luministické koncerty a masívne štylizované portréty a akty, pričom podnety sú picassovské, ba až aztécke. Čelo výstavy nám tvorí  takmer kompletná zostava tzv. panneau, obrazov väčšieho formátu na pomedzí monumentálno-dekoratívnej tvorby, s atribútmi a ďalšími znakmi, resp. so symbolickou projekciou desiatich /z dvanástich/ znakov zverokruhu. Ide o ambiciózny a nezanedbateľný, významný výtvarný projekt.

Predpokladám, že slová kurátora napomôžu kvalifikovane vnímať, dospieť naozaj k tomu umeleckému zážitku, keďže výstava a spontánny nástup mladých maliarov a maliarok poskytuje mnoho výtvarných podnetov.

Je dobré, ak už majú svoje mená: Tatiana Gážiová, René Maurer, Daniela Mlynarovičová, Viera Ráčková, Ľubomír Rajt, Ivan Surovka, Monika Varcholová. Je vhodné a dobré, aby ich výtvarný život spoznal, porozumel im a privítal v krajine umenia.

P. S.: A ešte jedna dôležitá vec. Diela nemajú vznikať iba pre obývačky!

 Autor, PhDr. Ladislav Skrak, je kurátor výstavy

monika_varcholova.jpg
Tatiana Gážiová

rene_mauer.jpg
René Maurer

daniela_mlynaricova26184.jpg
Daniela Mlynaričová

viera_rackova.jpg
Viera Ráčková

lubomir_rajt.jpg
Ľubomír Rajt

ivan_surovka.jpg
Ivan Surovka

tatiana_gaziova_-_01.jpg
Monika Varcholová

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama