Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Hlúposti a nejasnosti k parlamentným voľbám na Slovensku

Fejtónovým tónom
Počet zobrazení: 1886

Možno sa aj pousmiať nad tým, že je dosť znepokojujúce (pre niekoho), že na Slovensku prekvitá veľa nekvalifikovanosti, nelogickosti, chýb, hlúpostí a až klamstiev. A to v mnohých oblastiach. Napríklad v médiách, reklame, prejavoch. A pritom je na Slovensku vysoký koeficient vzdelanostnej úrovne obyvateľstva – meranej prostredníctvom podielu občanov s maturitným a vysokoškolským vzdelaním. Patríme do prvej desiatky štátov na svete.

futbordy-843.jpg
Kresba: Ľubomír Kotrha

O čo napríklad ide:
– používanie zbytočne, až prehnane, cudzích, najmä anglických slov (shop, pub, sale, ...);

– v textoch a prejavoch uplatňovanie veľa nie všeobecne známych skratiek (SM systém cvičenia....);
– používanie nadmerného množstva tzv. čechizmov (varianta namiesto správneho variant, vzhľadom k namiesto správneho vzhľadom na, výuka namiesto správneho výučba ...);
– heslo „Za ľudí“ – to akože autor ozaj chce niečo robiť „poza“ ľudí, namiesto „pre ľudí“?;
– heslo o „zodpovednej zmene“ evokuje myšlienku o potrebe zmeny v nadväznosti na minulé chyby. To je pre autora gól do vlastnej bránky. Navyše: radšej uvádzať konkrétne sľuby o smerovaní;
– heslo o „mladej sile“ je vlastne zbytočnou vekovou diskrimináciou a fandením si o kvalitných politických schopnostiach už vo veku bez životnej praxe. Teda vo veku do 35 rokov. Do vtedy treba skúsenosti z komunálnej politiky, zo zakladania rodiny i zo štúdia a pobytov v zahraničí. Nie zbytočne a nie neodôvodnene je podmienka veku nad 35 rokov u prezidentov.
– heslo o „myslení srdcom“ nemá zmysel ani len fyziologický, nieto ešte logický. A nie je v tom žiadny volebný prísľub na budúcnosť;
– volanie na bilboardoch po „hrdom“ Slovensku nemá vlastne žiadne uchopenie, hrdí môžu byť občania. Nie krajina ako taká;
– vznikol zvláštny zlepenec pôvodnej strany OĽANO pomenovaný ako politická strana „Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), Zmena zdola“. Tak je to teraz v zozname politických strán na Slovensku a na kandidačnej listine do volieb 29. 2. 2020. Je to pekný podvod v priamom prenose, aby sa utieklo podmienke o koalíciách. V danom prípade skutočná štvorkoalícia by mala získať na účasť v parlamente 10% hlasov. Je to vecne ozaj štvorkoalícia, pretože prifarené strany nikto nezrušil. A sú v názve nového subjektu a ich predstavitelia kandidujú za zlúčenú stranu. Sú aj jej členmi? Na najnovších bilbordoch a v reklame sa pre zmenu uvádza len OĽANO – obyčajní ľudia;
– dobrá voľba – máte koho voliť, na volenie je tu ďalších 24 strán a heslo nič vecného neponúka;
– hlavu hore – tak to už volič ozaj nemá nič iné na práci? Ale aj tak čo tu je pragmatické?;
– vytrvalo, seriózne, resp. inde odvážne – zase podobné heslá o ničom;
- poďme do nich – trochu militaristické a nejasné na koho ísť, s bubnom na vrabce?;
- prísľub poriadku, nádej na spravodlivosť – aspoň aký taký konkrétnejší prísľub, i keď veľmi vzdušný,

A tak by sa dalo uvádzať aj viacej pochabostí kandidujúcich strán a hnutí.

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama