Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Ivan Laluha a kol.: Dubček – jeho doba a súčasnosť

Počet zobrazení: 4147

Videozáznam prezentácie knihy Ivan Laluha a kol. Dubček, jeho doba a súčasnosť, ktorá za účasti viacerých autorov bola 19. mája 2015 v Malom kongresovom centre Vydavateľstva SAV VEDA. Moderoval PhDr. Miroslav Pekník, CSc. riaditeľ ÚPV SAV.
Videozáznam Michael Augustín.
 

laluha-a-kol_alexander-dubcek-jeho-doba-a-sucasnost.jpgIvan Laluha a kolektív: Alexander Dubček - jeho doba a súčasnosť
 

Alexander Dubček patrí k tým osobnostiam moderných slovenských dejín, ku ktorým sa historici, a nie len oni, ale aj širšia verejnosť, neustále vracajú. A to tak z hľadiska jeho zástoja v dramatickom období roku 1968, ako aj skutočnosti, že sa stal do značnej miery symbolom zápasu za demokratickú premenu spoločnosti, za občianskej práva a ľudskú dôstojnosť. Ústav politických vied SAV sa pri realizácii svojej dlhodobej výskumnej línie – Osobnosti slovenskej politiky – zaoberal životom a dielom Alexandra Dubčeka výstupmi z viacerých vedeckých konferencií a seminárov. Knižné publikácie Revolučné a protitotalitné hnutia v Európe po II. svetovej vojne (2004) a Alexander Dubček – politik, štátnik, humanista (2009), priblížili A. Dubčeka odbornej aj širšej verejnosti z rozličných aspektov. Predkladaný zborník svojím obsahom ďalej rozširuje a prehlbuje doposiaľ získané poznatky. Prináša aj názory autorov, ktoré odrážajú rôznosť pohľadov na podmienky a limity doby, v ktorej A. Dubček pôsobil. Z publikovaných príspevkov vyplýva, že Dubčekovo politické myslenie a konanie obsahuje podnety aj pre súčasnosť.
VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014, 224 strán

upv_kns.jpg
 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Najčítanejšie

Idioti v politike
Matovičove referendá
Esencia cynizmu a pokrytectva
OSN – dítě války
Kto sa smeje naposledy
Budíček spoza Dunaja
Návrat posolstva Novočerkaska
Trumpov „mierový kšeft“ na arabskom bazáre
Budíček spoza Dunaja
Vrtieť Justitiou
V čom spočíva „zlo“ Bieloruska?
Kam až môže klesnúť verejná morálka?
Ako Slovensko prichádza o verejnosť
Pod rúškom tma
Covid - Rozdelená spoločnosť
Naše dejiny nedôvery
Reklama
Reklama
Reklama