Reklama
Reklama

Junckerov balík zbližša

V čí prospech vzniká investičný plán?
Počet zobrazení: 5415

Výbor pre rozpočet europarlamentu na svojom zasadaní dňa 19. januára venoval hlavnú pozornosť investičnému plánu známemu ako Junkerov balík. Nové podrobnosti a informácie o danom projekte prezentovali komisárka pre rozpočet Kristalina Georgieva a komisár pre zamestnanosť, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen. Po poskytnutí nových detailnejších informácií vyzerá jasnejší obraz o projekte nasledovne:

Podľa plánu, ktorý má vo svojej finálnej fáze uvoľniť investície v objeme 315 miliárd stojí na začiatku multiplikačného procesu suma 8 miliárd pochádzajúca z redukcie rozpočtu EÚ: CEF (3,3 miliárd), Horizon 2020 (2,7 miliárd) a z využitia rozpočtových rezerv vo výške 2,0 miliárd.

Jediné reálne financie celého projektu, čiže spomínaná suma 8 miliárd, sa najprv vkladajú do Garančného fondu EÚ, ktorý na základe tohto vkladu môže ručiť sumou 16 miliárd. EIB následne poskytuje 5 miliárd. Predpoklad je, že opierajúc sa o portfólio vo výške 21 miliárd, bude môcť EÚ ručiť 60 miliardami ako garanciou v prípade zlyhania investorov. Podľa historických údajov EIB (Katainen) je možné sa ďalej domnievať, že garancia 60 miliárd pritiahne súkromné investície vo výške 315 miliárd.
junckerov_balik3.jpg

Cieľom projektu je podľa Katainena prilákať investorov na úvery, prostredníctvom ktorých by mohli financovať projekty (napr. v oblasti MSP, dopravy, energetickej účinnosti, biopalív a pod.) považované EIB za rizikové. Úvery budú poskytované Európskym fondom pre strategické investície (EFSI). To robí z EFSI akýsi doplnkový fond EIB. Zoznam rizikových projektov bude podľa kritéria dôležitosti zostavovať Investičný výbor. Vplyv v rámci projektu môžu získať aj členské štáty v závislosti od svojej aktivity.

Výhrady vyplývajúce z prezentácie sa v prvom rade týkajú zmyslu celého investičného plánu. Hoci na jednej strane je pravdou, že EÚ v porovnaní napr. s USA má k dispozícii oveľa menej investícií, je nepravdepodobné, že pritiahnutie súkromného kapitálu do rizikových projektov ozdraví európske hospodárstvo a zlepší sociálnu situáciu jeho občanov. Naopak, plánovaná mobilizácia finančných prostriedkov na neznáme projekty špecifikované neznámymi osobami skôr napovedá o špekulatívnom charaktere projektu krytého verejnými financiami. Akékoľvek pozitívne efekty, ako napríklad možné zvýšenie zamestnanosti či príspevok na plnenie priorít EÚ, sa pravdepodobne objavia len v podobe možných vedľajších účinkov. Hlavný dôraz bude však spočívať v snahe o dosiahnutie čo najvyššieho zisku investorov nehľadiac na priority EÚ a potreby jej občanov. Táto skutočnosť môže ďalej nepriamo zvyšovať sociálnu a hospodársku nerovnosť medzi členskými štátmi a regiónmi ako i predstavovať silný vonkajší tlak na ich vlastné regulačné pravidlá.

Ak je pravdou, ako tvrdí Katainen, že európske banky disponujú vysokou likviditou a ich jediným problémom je uvoľniť ju do vhodných investícií, dôraz by sa potom nemal klásť na umelé nafukovanie úverových objemov, ale na smerovanie existujúcich finančných zdrojov do strategických projektov EÚ vytýčených na základe demokratického konsenzu volených politických zástupcov. V prípade nedostatku vlastných financií zase existuje rad iných ako špekulatívnych opatrení podporujúcich likviditu, ktoré navyše nevedú k rizikám sociálneho či politického charakteru.

Vďaka investičnému balíku Komisie môže hospodárstvo EÚ zvýšiť svoju dynamiku, ale aj riskovať turbulencie. Hlavná otázka však stojí, kto z neho bude profitovať. Na túto otázku snáď v budúcnosti odpovie zatiaľ neexistujúci zoznam podporovaných projektov.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     

Komentáre

Obrázok používateľa Palo
#1
Pavel Novota
22. január 2015, 22:38

Vychádzam z kontextu článku :

Podľa historických údajov EIB (Katainen) je možné sa ďalej domnievať, že garancia 60 miliárd pritiahne súkromné investície vo výške 315 miliárd.

 Hlavný dôraz bude však spočívať v snahe o dosiahnutie čo najvyššieho zisku investorov nehľadiac na priority EÚ a potreby jej občanov.

Ja si myslím, že z tohto je aj jasná odpoveď na hlavnú otázku - Kto bude profitovať ?

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#2
Peter Zajac-Vanka
23. január 2015, 17:54

Michal, ďakujeme za upozornenie a varovanie, čo sa chystá. Ako socialista musím konštatovať, že ak nie sú definované ciele a kritériá, kam sa majú investovať tieto prostriedky ( a vyzerá to, že nie sú), tak ide o pokus o umelé vytvorenie poriadnej bubliny, tentoraz priamo "vedením" Európskej únie. Nuž, ale do takejto EU sme my predsa nechceli...

Aby som bol pozitívne ladený a už nedostával výčitky, že tu znechucujem, netýka sa tento "balíček" financií programov, ktoré chce EU rozvíjať v rokoch 2015 - 2020? Myslím priamo Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.1303/2013 z 17.12.2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, o ESF, o Kohéznom fonde, o Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozboj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde? Ešte by som to chápal, že na to dajú tie miliardy. Ale ak nie, AMEN S NAMI...

Obrázok používateľa Michal Frič
#3
Michal Frič
24. január 2015, 20:37

Junckerov balík je dieťaťom svojej doby. Ide o produkt, pri ktorom sa nedá vylúčiť spokojnosť niektorých zákazníkov, nie je však zatiaľ celkom jasné ktorých (hoci to jeho špekulatívny charakter dáva tušiť). Práve preto sa tento plán bude tešiť širokej podpore - každý po ňom siahne v nádeji, že sa mu z neho niečo ujde.

Projekt sa tiež dá prirovnať ku koláču: Pečie sa z financií daňových poplatníkov pre pekárových známych. Úlohou nás, daňových poplatníkov, je garantovať straty v prípade, že by koláč nechutil. Aby nedošlo k omylu, výška garancií je viac než sedemnásobok toho, čo sme pekárovi doteraz dali z vlastného vrecka (60 mld. oproti 8 mld.). Bude zaujímavé sledovať, koho koláč posilní a koľko zvyškov z neho bude dopriatych tým, ktorí si ho zaslúžia.

Obrázok používateľa Michal Frič
#4
Michal Frič
24. január 2015, 20:38

Junckerov balík je dieťaťom svojej doby. Ide o produkt, pri ktorom sa nedá vylúčiť spokojnosť niektorých zákazníkov, nie je však zatiaľ celkom jasné ktorých (hoci to jeho špekulatívny charakter dáva tušiť). Práve preto sa tento plán bude tešiť širokej podpore - každý po ňom siahne v nádeji, že sa mu z neho niečo ujde.

Projekt sa tiež dá prirovnať ku koláču: Pečie sa z financií daňových poplatníkov pre pekárových známych. Úlohou nás, daňových poplatníkov, je garantovať straty v prípade, že by koláč nechutil. Aby nedošlo k omylu, výška garancií je viac než sedemnásobok toho, čo sme pekárovi doteraz dali z vlastného vrecka (60 mld. oproti 8 mld.). Bude zaujímavé sledovať, koho koláč posilní a koľko zvyškov z neho bude dopriatych tým, ktorí si ho zaslúžia.

Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama