Reklama
Reklama

K Návrhu cieľov Národného programu Učiace sa Slovensko

Stanovisko Klubu ekonómov S.P.O.S.
Počet zobrazení: 2453

Klub ekonómov ocenil skutočnosť, že sa napriek nespornej zaneprázdnenosti minister školstva Peter Plavčan zúčastnil diskusie k tomuto aktuálnemu pripravovanému programu. Aj to svedčí o skutočnosti, že tak, ako to deklaroval vo svojom úvodnom vystúpení, je v záujme dosiahnutia čo najširšej zhody na definovaní finálnej podoby potrebná silná spätná väzba od každého jednotlivca či kolektívu vo forme konkrétnych podnetov na dopracovanie uceleného návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

Klub ekonómov oceňuje skutočnosť, že ministerstvo za prioritu považuje zásadné posilnenie spoločenského postavenia učiteľa, zmenu jeho spoločenského statusu, lebo od  angažovanosti a kreativity učiteľa závisí úspech na ceste pokroku.

Diskutujúci podporili prístup ministra k formovaniu obsahu a cieľov reformy, jeho snahu zapojiť do toho procesu čo najširší počet subjektov, ktorým kvalita fungovania školstva a celého vzdelávacieho systému nie je ľahostajná. Upriamili  pozornosť na to, že je nevyhnutné zabezpečiť predpoklady stability, teda aby zmenou ministra či vlády sa nemenila koncepcia a nezačínalo sa od počiatku, na zelenej lúke. Jedným z nich je popri zhode podstatnej časti odbornej verejnosti aj zjednotenie nielen vládnych, ale aj nevládnych politických síl na jej obsahu a cieľoch. Odporúčali ministrovi uzavrieť s verejnými médiami dohodu o zabezpečení objektívnej vysvetľovacej kampani o cieľoch reformy realizovanej výlučne kvalifikovanými odborníkmi. Za dôležité ďalej považujú optimalizovať pôsobnosť a zodpovednosť samosprávnych orgánov v systéme, obmedziť funkčné obdobie riaditeľov škôl na dve volebné obdobia a rešpektovať, že zvyšovanie kvality vzdelanosti nie je priamo závislé na miere jej podriaďovania sa trhovým kritériám. Ocenili zároveň ochotu ministra pokračovať v blízkej budúcnosti v diskusii na pôde klubu.

V Bratislave 5.12.2016

OZ Spoločnosť pre občanov Slovenska /S.P.O.S./

SÚVISIACE:

Stanovisko k návrhu na reformu školstva
 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama