Kam smeruje kvalita bytia a prosperity?

Počet zobrazení: 2022

V ostatnom čase si často kladiem otázku, od čoho bude závisieť KVALITA budúceho bytia a úroveň  PROSPERITY pre Slovensko okrem technologických inovácií. V každom prípade  je to téma na dvojtýždňovú konferenciu a pre prognostikov. Rozhodujúci význam bude mať asi zastavenie degresu demokracie na Slovensku a zastavenie monopolu mediálnej oligarchie. Bude to tiež chcieť nové generácie neovplyvniteľných a vzdelaných politických elít. Problém vidím aj v tom, že metodika nášho vnímania súčasnosti je taká odlišná, že stopercentne platí – sto ľudí, má sto chutí. A podobne je to aj pri vnímaní prosperity. Môže byť ekonomická, hospodárska, ale aj investičná či inovatívna.

Každému podľa chuti, ale dôležitú úlohu tu zohráva aj láska, ktorá neprichádza ako čistá teória či hypotetická otázka. Pohybuje sa v telách, v prírode, v pôde pod nami a v priestore medzi nami. Pravá láska nie je len emocionálna. Je inej povahy, čaká v nás ako tajné semienko. Je ilúziou si myslieť, že zmenou systému, ideológie alebo našich vonkajších okolností sa zmenia veci. Nie. Sloboda je uvedomenie, že táto láska nie je symbol či ideál. Je to živá sila. A pochopil  som, čo by mohlo znamenať vnímať vonkajší svet cez náš vnútorný svet. Existuje živá láska, ktorá presahuje naše okolnosti a naše podmienky. Túto pravdu by sme mali nájsť všetci. Vážne problémy nenávisti, posudzovania (rasizmu) a pomsty, našej žiarlivosti a našej násilnosti vyrieši láska a iba láska. (Ale za slovo láska si môžete dosadiť aj bytie, pokoj, zmysel, porozumenie, vedomie. Je to to, k čomu sa neustále obraciam a hľadám sever, kotvu môjho života.)

Známy ekonóm a autor motivačnej literatúry Emil Burák je toho názoru, že KVALITA budúceho bytia a úroveň PROSPERITY pre Slovensko je a bude primárne, podľa neho, okrem technologických inovácií najmä v akceptovaní jednoduchých, storočiami i skúsenosťou našich predkov potvrdených a osvedčených životných PRÁVD typu: Z hľadiska bohatstva – BYŤ (duševné bohatstvo) je z hľadiska dlhodobej spokojnosti človeka a najtrvácnejších psychických ziskov oveľa viac ako MAŤ (materiálne bohatstvo).

Z hľadiska kvality života – odporúčam tzv. SOKRATOVO SITO (viď internet), kde je dôležité vyberať si zo záplavy informácií, ktorými stojí za to sa zaoberať.

Z hľadiska riadenia i sebariadenia – vyniká i pri riešení najzložitejšieho problému sveta návrat ku dekompozícii problému pri hľadaní a nájdení odpovede na 3 základné otázky: Môcť, vedieť a chcieť – nielen riešiť, ale aj vyriešiť problém.

Z hľadiska myslenia – KRITICKÉ MYSLENIE a PRAGMATIZMUS (ktorý treba konečne začať dôkladne a systematicky vyučovať na školách v SR spolu s oslavou, rešpektom a úctou k tvorivosti) – lebo človek ako ľudský TVOR by mal aj v SR oveľa viac TVORIŤ a nielen troviť (plytký konzum a bezbrehá nadspotreba). Z hľadiska múdrosti – obrodiť úctu ku erudícii/empírii. Prečo? Lebo JEDEN gram skúsenosti je v bežnom živote oveľa viac ako TONA teórie. Myslím si  , že ide o kvalifikovaný a   rokmi odskúšaný postoj .  Na druhej strane však treba konštatovať , že  dnešok prináša aj  nové, iné,  neočakávané   výzvy, a na ne  asi nepatria celkom tradičné riešenia. Ale osobne som presvedčený,  kvalita budúceho bytia, orientovaná výlučne na konzum, pokiaľ nebude zodpovedať aj duchovným potrebám, nebude nikdy dlhodobo udržateľná.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984