Reklama
Reklama

Kniha 2017: Nominácie 1 – 10

Anketa – VAŠA NAJLEPŠIA KNIHA ROKA 2017
Počet zobrazení: 5041
Nominácie 1 - 10: Ľuboš BLAHA, Marián SEKERÁK, Ľuboš JURÍK, Gabriela ROTHMAYEROVÁ, Anton HYKISCH, Jaroslav REZNÍK, Leopold MORAVČÍK, Stanislav BUCHTA, Zdeněk HRABICA, Lukáš PERNÝ


Ako aj po iné roky viacerí z účastníkov ankety nenapísali len stručných pár riadkov, ale kratšie či dlhšie recenzie na „svoje“ knihy, reflexie na chvíle s najlepšou knihou. Nominácie či odporúčania ponúkajú nielen prehľad, aké knihy zaujali čitateľov a spolupracovníkov Slova, ale aj svedčia o tom, aké literárne, kultúrne no aj všeľudské hodnoty vyznávajú a obhajujú. Bolo by škoda, takýto vzácny prieskum osekávať, okliešťovať.

Do ankety prispelo 44 redakciou oslovených respondentov a respondentiek, preto sme sa rozhodli nominácie rozdeliť na viac častí, aby sme záujemcom uľahčili čítanie. Uverejníme ich v plnom znení, len po nevyhnutných úpravách, v poradí, ako boli doručené redakcii. Do úvahy však budeme brať len prvé tri knihy (ak je uvedených viac), ktoré vyšli v roku 2017.

Vzhľadom na to, že anketa nebola v Slove zverejnená, neberieme do úvahy nominácie tých „hlasujúcich“, ktorých redakcia neoslovila.


1. ĽUBOŠ BLAHA, poslanec NR SR, filozof, politológ


keller_migracia.jpg1. Jan Keller: Evropské rozpory ve světle migrace. SLON,2017.

2. Peter Daubner: Metastázy globálneho kapitalizmu. Dialógy s ľavicovými intelektuálmi. Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2017.

3. Slavoj Žižek: Lenin 2017. Verso, 2017.

Mimo poradia:

Ilona Švihlíková, Konstantinos Tsivos:
Řecká tragedie. Novela Bohemica, 2017.

Lukáš Perný: Kultúrna revolúcia Laca Novomeského. Ladislav Novomeský o kultúre, umení a politike. Spoločnosť Ladislava Novomeského, 2017.


2. MARIÁN SEKERÁK, politológ


jan-cikker-listy-matke.jpg1. Ján Cikker: Listy Matke. G-ATELIÉR, 2017.
Unikátny súbor súkromnej korešpondencie jedného z našich najvýznamnejších (a stále pomerne málo docenených) hudobných skladateľov 20. storočia. Ide o prepis listov, ktoré maestro v priebehu rokov zasielal svojej milovanej matke Márii Cikkerovej, doplnených o niekoľko listov, ktoré adresovala ona svojmu synovi.

2. Peter Seewald: Benedikt XVI. – Poslední rozhovory. Barrister & Principal, 2017.
Intímny portrét emeritnej hlavy katolíckej cirkvi zložený z odpovedí na otázky nemeckého žurnalistu.

3. Miloslav Pospíšil: Příběhy slavných oper – Od Mozarta k Janáčkovi. Brána, 2017.
Tak trošku „operný bulvár“ napísaný však s veľkým zaujatím a nespornou erudíciou. Pomerne krátke kapitoly o jednotlivých operných dielach (vybraných autorom značne subjektívne a selektívne) umožňujú príjemné zážitkové čítanie a poučenie o širších súvislostiach ich vzniku a ďalšieho „života“ na javiskách svetových scén.


3. ĽUBOŠ JURÍK, novinár, spisovateľ


j.spacek.pascalov_tien.jpg1. Jozef Špaček: Pascalov tieň. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017.
Kniha poviedok, úvah, esejí, nezvyčajných psychologických pohľadov do duší  a činov jej protagonistov, so silnými autobiografickými prvkami. Vyniká nad bežnú produkciu pôvodnej literárnej tvorby ako Kriváň nad Podunajskou nížinou. Čítať túto knihu je dobrodružstvo ducha.

2. Ľubo Olach: Vavro Šrobár, osudové prevraty 1918 – 1944 – 1948. Marenčin PT, 2017.
Vavro Šrobár je tak trochu obchádzaná a utajená veľká osobnosť moderných slovenských dejín. Pritom bol to práve Šrobár, ktorý stál pri vzniku ČSR, ktorý bol jedným z predsedov revolučnej Slovenskej národnej rady v SNP a ktorý bol dokonca krátky čas aj členom Gottwaldovej vlády. Preto je životopisný román Ľuba Olacha o Šrobárovi, napísaný pútavo a nasýtený faktografiou, cenným príspevkom k našim dejinám.

3. Petr Žantovský: Otevřené dopisy. Ottovo nakladatelství, 2017.
Český publicista, politológ, básnik, dramaturg, redaktor Čs. rozhlasu, prekladateľ, je obdivuhodne otvorený a neúprosne úprimný. Kritizuje povrchné úsudky tzv. mainstreamu v periodikách, glosuje českú i svetovú scénu formou otvorených listov, pričom sa prejavuje ako človek intelektuálne založený, znalý politického zákulisia, ale aj vnímavý a citlivý.


4. GABRIELA ROTHMAYEROVÁ, novinárka, spisovateľka


Všetky tri knihy, ktoré som si tento rok vybrala do ankety, napísali ženy. Ale to som si uvedomila, až keď som ich vyberala z poličky pamäti. Potešilo ma to.

1. Etela Farkašová: Scenár. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, farkasova_scenar.jpg2017.
Etela Farkašová vo svojom Scenári privádza na scénu dve osamelé ľudské bytosti, manželov intelektuálov milujúcich hudbu. Cez hudbu si chcú naplánovať aj rozlúčku so svetom. Pretože poznajú význam slov, akoby im v zrelom veku prekážali. Ten svet, kde sa všetko ešte dalo vyjadriť citom, sa im pred očami stratil, s ním aj význam slov. Iba hudba má ešte silu elektrického výboja. Hudba – a deti. Presnejšie, už iba jedno dieťa, s netušenou silou zasiahnuť do ich odchádzajúceho života. Lebo ešte nemusí byť všetko stratené. Je tu hudba a je tu to dieťa, ktoré sa narodí pre nádej.

2. Alice Munroová: Veřejná tajemství. Paseka, 2017.
Od poviedok Příliš mnoho štěstí ma táto kanadská spisovateľka drží v zajatí svojich prostých, a predsa veľmi rafinovaných príbehov. Veľmi mi pripomína našu Veroniku Šikulovú – rozšafnosťou, ale aj utlmeným smútkom a v kontrapunkte vtipom. Bez sentimentu, a predsa kopa citu.

3. Mariel Hemingwayová: Slunce vyšlo. Jak jsem překonávala rodinné dědictví duševních nemocí, závislostí a sebevražd. Práh, 2017.
Aké to je, byť vnučkou slávneho starého otca? Aký otec je ten malý Bubby z parížskeho Pohyblivého sviatku Ernesta Hemingwaya?  Mariel Hemingwayovú a jej sestru Margot si pamätám z farebných obálok časopisov – boli pre mňa akoby z iného sveta, z Mesiaca. Aj preto, že tie časopisy (a filmy, v ktorých hrali), pochádzali spoza železnej opony. Teraz som objavila zraniteľné dieťa, vyrastajúce v zložitých rodinných vzťahoch, kde dráma často končí smrťou. V knihe sa mihnú slávne mená, ale Mariel ich predstaví cez svoj detský, potom dospievajúci svet, každý ju nejakým spôsobom – zraňuje.

Mimo poradia:
Jedinou výnimkou „medzi nami ženami“ je Michal Macháček Gustáv Husák v jeho podaní. Nie je to kniha oslavná, nie je to kniha hanlivá, podľa môjho doterajšieho poznania je to kniha pravdivá. Na rodine doktora Gustáva Husáka a doktorky Magdy Lokvencovej Husákovej možno spoznať tragiku intelektuála, ktorý sa ocitne v osídlach moci. Myslím si, že jeho život nemožno čítať bez života jeho manželiek, obe boli Češky, obe boli intelektuálky a obe si to svojím spôsobom odniesli...


5. ANTON HYKISCH, spisovateľ, diplomat
 

balaz_povedz_slovo.jpg1. Anton Baláž: Povedz slovo čisté. Literárne informačné centrum, 2017.
Román-dokument o dobe a živote dnes už málo známeho slovenského autora a mysliteľa Štefana Krčméryho. Skúsený prozaik Anton Baláž sa podujal v románovej podobe podať príbeh človeka, ktorý v mnohom presiahol slovenský intelektuálny obzor a skončil v ústave pre duševne chorých. Mimoriadne oceňujem Balážov autorský výkon. Využil biografické fakty a napísal plnokrvný román. Podarilo sa mu oživiť zabudnutú atmosféru neblahých 50. rokov stalinizmu na Slovensku. Je to sčasti aj autobiografia samotného autora, spomienky na štúdium na Filozofickej fakulte, portréty skutočných osobností vtedajšej reglementovanej slovenskej literatúry. Pre záujemcu o nedávne 20. storočie ozajstná duševná pochúťka.

2. Alexander Mach: Pred rozsudkom. Denníky 1945 – 1947. Marenčin PT, 2017.
Renomované vydavateľstvo sa podujalo na riskantný čin. Odhaľuje vnútro kontroverzného slovenského politika, ktorého svedomie zaťažuje tragédia mnoho desaťtisícov zavraždených spoluobčanov. Alexander Mach, pôvodne ambiciózny a talentovaný novinár sa v súkromných denníkoch, listoch rodine a zápiskoch ukazuje ako talentovaný autor. Kniha sa číta ako dobre napísaný triler, začnime len útekom z Bratislavy v apríli 1945. Kniha je vzácnym svedectvom o zmýšľaní človeka z „druhého brehu“ v ohrození života, na prahu smrti. Na rozdiel od iných aktérov vtedajšieho režimu bolestne prehodnocuje svoje postoje. Prejavil úprimnú ľútosť, vynútenú nie vonkajším tlakom, ale z hlbokého vnútra. Táto kniha je mementom pre všetkých, ktorí v zajatí „veľkých ideí“ zahubili v sebe vlastnú ľudskosť a zdravý mravný úsudok. 

3. Oswald Spengler: Zánik Západu. Obrys morfologie světových dějin. Academia Praha 2017.
Kniha ťažká ako kameň, váhou i obsahom. Tisíc strán nemeckého (pruského) filozofa, bestseller počiatku 20. storočia. Dejiny sveta nemajú svoj jednotný „boží plán“ či zmysel. Sú dejinami mnohých kultúr, ktoré podliehajú biologickým zákonom. Rodia sa, dospejú k vrcholu, potom upadajú, zostarnú a zanikajú. Takýto zánik čaká aj našu západnú civilizáciu. Ťažké a náročné čítanie, miestami nudné, ale plné historických analógií, úžasné úvahy o umení, architektúre, hudbe, náboženstvách rôznych kultúr. Obdiv ku Goethemu, Shakespearovi, starému Egyptu či konfuciánskej Číne. Našu západnú civilizáciu zničia stroje, industrializácia, kapitalizmus a diabolské peniaze... V každom prípade inšpirujúce čítanie. 


6. JAROSLAV REZNÍK, básnik, spisovateľ
 

ivanickova-m_s_tromi_psami.jpg1. Margita Ivaničková: S tromi psami za pätami. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017.
Chlapčenský román Margity Ivaničkovej je určený mládeži vo veku povinnej školskej dochádzky (od 11 do 14 rokov), teda žiakom 5. – 8. ročníka. Každý tvorca literatúry pre deti a mládež i literárny kritik potvrdí, že napísať dobrú knihu pre mládež tejto vekovej kategórie je tvrdým umeleckým orieškom. Vyžaduje si schopnosť pozorovania záujmov a konania týchto detí, potkýnajúcich sa pred prahom dospelosti a schopnosť mimoriadne presvedčivej štylizácie, a to nielen vo vynachádzavej epickej línii, čiže príbehovosti, ale aj v bravúre používania jazyka. Pritom by nemal chýbať nenápadný humor. Kniha Margity Ivaničkovej všetky tieto vlastnosti má. Navyše má výrazné mravné posolstvo, zdôrazňujúce čistotu a prirodzenosť rodinných vzťahov, potrebu nezištného priateľstva a úprimného vzťahu k prírode, najmä k jej živým tvorom. A má tiež aktuálny ideový odkaz – vystríha mladého, ale i dospelého čitateľa pred akýmkoľvek druhom závislosti, vrátane nástrah súčasných technológií.

2. Pavol Dinka: Láska k moci a moc lásky. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017.
Knižne vydaný výber z publicistickej tvorby Pavla Dinku patrí k tomu najlepšiemu, čo v tomto desaťročí v politickej a kultúrnej publicistike vzniklo. Kompozícia jednotlivých cyklov (Rozhovory, Črty a reportáže, Eseje a úvahy, Mediálne analýzy) je precízne premyslená, takže dielo pôsobí ako jednoliaty celok, a nemá len časovú dokumentárnu, ale aj aktuálnu nadčasovú hodnotu. V tomto zmysle dominujú najmä autorove mediálne analýzy.

3. Jozef Puchala: Krajina Kaina. FAMA art, 2017.
Druhá básnická zbierka príslušníka strednej literárnej generácie má zreteľný občiansky a spoločenský charakter i rozmer, v niektorých číslach výrazne kritický. Napríklad báseň Rytier bez básne a Hany je venovaná spomienke na 17. 11. 1989 a končí sa takto: „... smutná postava/ rytiera/ bez básne /a Hany /veterné mlyny/ a nechápavé pohľady/ okoloidúcich/ prečítali/ priveľa rozprávok /aby/ uverili“. Básnikovo posolstvo je naliehavé a presvedčivé aj preto, a v lyrike najmä preto, že má presný poetický rám. Jozef Puchala v tejto zbierke našiel vlastnú poetickú formu i vlastný poetický výraz.


7. LEOPOLD MORAVČÍK, spisovateľ, publicista
 

budzak_trilogia.jpg1. Detektívna trilógia Dušana Budzaka: Údolie, Štít/Sen, Rozprávkar. Budzak D., 2017.
V porovnaní s inými slovenskými detektívkami možno hovoriť o skutočnej „drsnej škole“, v ktorej je zločin navyše poprepájaný s politikou tak vierohodne, že miestami má čitateľ dojem, že nejde o fikciu, ale o realitu slovenskej proveniencie.

2. Jozef Ftorek: Manipulace a propaganda na pozadí současné informační války. Grada, 2017.
Všetko je povedané v titulku, ale hodnotu knihy zvyšuje fakt, že autor svoje teoretické poznatky podopiera vlastnými novinárskymi skúsenosťami a konkrétnymi príkladmi zo súčasnosti, predovšetkým z Českej republiky. Pre toho, kto ešte verí, že nás ohrozuje ruská propaganda a že naše médiá nás nemanipulujú a že tie verejnoprávne naozaj zodpovedajú svojmu poslaniu, mal by to čítať ako povinnú literatúru.

Tom Miller: China´s Asian Dream (Čínsky ázijský sen). Kniha o najnovšej čínskej iniciatíve nazvanej OBOR (One Belt One Road) alebo ľudovo Nová hodvábna cesta. Keď sa autor dozvedel v roku 2013 o čínskych plánoch, dal si tú námahu a prešiel všetky ázijské krajiny, ktorých sa táto nová iniciatíva týka. (Zrejme na to mal.) Kniha vyšla tento rok práve v čase, keď samit v Pekingu prijal konkrétne plány na tento rozsiahly a ambiciózny projekt.


8. STANISLAV BUCHTA, sociológ


keller_migracia.jpg1. Jan Keller: Evropské rozpory ve světle migrace. SLON,2017.
Kniha je podnetná, priamočiara a plná inšpiratívnych myšlienok. Podľa autora migračná kríza je jedným z aspektov širších rozporov vo vnútri Európskej únie. Pritom migrácia je v knihe skôr len jednou z viacerých obsahových oblastí. Za hlavnú príčinu krízy EU považuje ekonomické, mzdové a sociálne rozdiely medzi Severom a Juhom a Východom a Západom. Poukazuje na vývoj daní, kedy fakticky posledným sponzorom verejných služieb zostává stredná trieda, zatiaľ čo bohatí a nadnárodné korporácie fakticky dane neplatia. To spolu s byrokratickým a nie príliš demokratickým rozhodovaním EU vedie k strate dôvery v inštitúcie EU. Autor sa pokúša aj o predikciu budúcich scenárov vrátane návrhov riešenia.

2. Michal Macháček: Gustáv Husák. Vyšehrad, 2017.
Kniha prezentuje politický životopis významného slovenského intelektuála, ktorý žil a pôsobil v rôznych spoločenských systémoch, jeho životné vzostupy a pády. Autor mal možnosť študovať materiály z moskovských archívov i súkromného archívu Husákovej rodiny a získal nové a neznáme informácie. Popisuje jeho politickú zaujatosť a mimoriadnu pracovitosť. Detailne popisuje situáciu, kedy Husák využil okupáciu v auguste 1968 k návratu na politický vrchol. Prináša nové poznatky prakticky zo všetkých Husákových životných etáp a možno i výrazne prispeje k diskusii o politických osobnostiach v slovenskej historiografii.

Rothmann Ralf: Umrieť na jar. Premedia, 2017.
Román o dvoch mladých, sedemnásťročných chlapcoch, ktorí museli na konci vojny narukovať na front do jednotky SS. Rothmann približuje hrôzy a barbarstvo vojny. Ukazuje, ako bolestne stráca ešte nedospelý chlapec akékoľvek ilúzie o svete. Naznačuje, že traumy získané v tejto životnej etape sa často prenášajú i geneticky. Neprifarbuje, neodsudzuje, nesnaží sa zaujať k morálke a motivácii vojnovej generácie nijaký postoj. „Žiadna vojna nikdy naozaj nekončí,“ konštatuje autor. Rozpráva silný protivojnový príbeh.


9. ZDENĚK HRABICA, novinár, spisovateľ


nova_obalka_machacek.jpg1. Michal Macháček: Gustáv Husák. Vyšehrad, 2017.
Kvůli Nanebevzetí Václava Havla nemohla za poslední desetiletí vyjít podobná kniha. Bohužel, hlavní vinu na tom mají čeští a slovenští historici, kteří se zpronevěřili svým Alma Mater. Stav k lepšímu však přece jenom jeden z nich konečně prolomil.

2. Jan Keller: Evropské rozpory ve světle migrace. SLON, 2017.
Kniha erudovaného autora (a nyní i politika) jistě nenajde příliš čtenářů. Mně nadchla tím, že svým obsahem překročila horizont myšlenkové úrovně politiků České republiky i Slovenské republiky a celé Evropy.

Vlastimil Janík, Jaroslav Čvančara: Mauthausen – Konečná stanice. Toužimský & Moravec, 2017.
Na otázku, zda někdy přečtu všechny knihy, se kterými bydlím, odpovídám slovy kamaráda: „ Některé mám jenom kvůli jedné či několika větám!“ ... ve zmíněné knize je zaznamenal Jaroslava Čvančara v předmluvě k obrazové části: „ Jeden český válečný veterán, jemuž němečtí nacionální socialisté vyvraždili celou rodinu, pravil: „ Čas od času Německo cítilo potřebu bojovat, tu za životní prostor, tu za Evropu, nyní za ,multikulturu, toleranci a solidaritu‘“ ...válečný hrdina zmínil národní charakter a německou mentální poruchu a svou úvahu jadrně zakončil slovy: „Němci jsou pracovití a skutečně v lecčems obdivuhodní. Občas ale potřebují nakopat prdel!“


10. LUKÁŠ PERNÝ, kulturológ, hudobník


Knihy vydané v roku 2017, ktoré zaraďujem do zoznamu, mám buď prečítané, alebo pripravené na čítanie v roku 2018. 

t.more_._utopia.jpg1. Thomas More: Utópia. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017.

2. Michal Macháček: Gustáv Husák. Vyšehrad, 2017.

3. Ľuboš Blaha: Dejiny politického myslenia v 19. storočí. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017.

Mimo poradia:

4. Gilles Perrault: Zločiny kapitalizmu. Eko-konzult, 2017.
5. Miloš Čikovský: Neberte nám železnicu. Typopress Košice-Myslava, 2017.
6. Artur Bekmatov: Osobne i neosobne o Alexandrovi Matuškovi. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017.
7. Tibor Eliot Rostas: Archa. Realita utópie vo svete po kolapse. Sofian, 2017.
8. Tomáš Černák, Martin Mocko: Husák v odboji a SNP 1938 – 1945. Marenčin PT, 2017.
10. F. Jameson: Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapitalismu. Rybka Publishers so združením SOK, 2007.

Ako každý rok pripájam aj staršie knihy, ktoré som čítal v roku 2017:
V. Manda, R. Sťahel, T. Pružinec: Človek, sloboda a vlastníctvo vo filozofi raného novoveku. Iris, 2015.
V. Zamarovský, L. Hanzel: Utopisti. Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1961.
G. Babeuf: Projevy, články a listy. Státní nakladatelství politické literatury, 1954.
I. Wallerstein: Úpadek americké moci. USA v chaotickém světe. SLON, 2005.
M. Šimečka: Sociálne utópie a utopisti. Osveta, 1963 (dnes takmer nezohnateľná, iba vo vybraných knižniciach).
Ľ. Belás: Dejiny filozofie – vybrané postavy a problémy I. Machiavelli, Rousseau, Kant. Prešovská univerzita, 2011.
A. CH. Gorfunkel: Renesanční filozofie. Svoboda, 1987.
F. Červinka: Kdo je Robert Owen. Orbis, 1949.
J. Wolker: Do boje, lásko, let'. [dopisy a básně Jiřího Wolkra z roku 1923]. Odeon, 1975.
V. Zuberec: Revolučné tradície slovenského ľudu. Osveta, 1975.
Ľ. Blaha: Sociálna spravodlivosť a identita. Veda, 2006.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama