Reklama

Kniháreň 2021 –
august 2

Počet zobrazení: 2317

Ľuboš Jurík: Sami na tomto svete. Slovenský erotikon | Marek Hrubec, Martin Brabec, Markéta Minářová: Základní příjem ve světě. Argumenty, experimenty, dějiny | Jiří P. Kříž (ed.): Český spor o Milana Kunderu | Vladimír Koppan: Kniha Červený príval – Boje medzi Váhom a Moravou, jar 1945 | Christiana Figueres, Tom Rivett-Carnac: Budúcnosť, ktorú si vyberieme. Ako prežiť klimatickú krízu


sami-na-tomto-svete.jpgĽuboš Jurík: Sami na tomto svete. Slovenský erotikon

Nový román spisovateľa Ľuboša Juríka Sami na tomto svete je svojráznou psychologickou sondou do myslenia a konania ľudí v krízových, až hraničných situáciách. Skupina desiatich ľudí sa zhodou okolností ocitne na vysokohorskej chate v úplnej izolácii, zasypaná hrubou vrstvou snehu, bez akéhokoľvek vonkajšieho kontaktu – bez elektriny, signálu, spojenia, aspoň však s dostatočnou zásobou potravín a paliva na kúrenie. Na tomto pôdoryse sa začínajú odvíjať príbehy ľudí, ktorí sa stretli po prvý raz a sú vystavení celkom novým podmienkam. Zápletky a medziľudské vzťahy gradujú, napätie a nevraživosť sa striedajú s veľkou mierou súdržnosti a spolupatričnosti, keďže ľudia sú odkázaní jeden na druhého. Príbeh nechtiac pripomína všeobecný stav ohrozenia spoločnosti počas pandémie, keďže aj zaviata chata pripomína karanténu, kde ľudia musia odolávať nielen odlúčenosti, ale aj chorobám, ktoré sa niektorým z nich nevyhýbajú. Sociologická vzorka uzavretej spoločnosti je natoľko pestrá, aby umožnila autorovi stvárniť svojrázne charaktery a príbehy svojich protagonistov vskutku originálnym literárnym spôsobom. Súčasťou literárneho pôdorysu románu sú svojské príbehy každého z hostí chaty, ktorí sa dohodnú, že si budú rozprávať príbehy zo svojho dôverného života na spôsob Boccaciovho Dekameronu. Zaiste aj preto dal autor svojmu románu podtitul Slovenský erotikon. Takéto vrstvenie odhaľuje nové dimenzie románu.
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2021, 335 strán


zakladni_prijem.jpgMarek Hrubec, Martin Brabec, Markéta Minářová: Základní příjem ve světě. Argumenty, experimenty, dějiny

Publikace Základní příjem ve světě pojednává o nepodmíněném základním příjmu, který se stává stále více diskutovaným tématem jak mezi vědci, tak mezi občany a politiky, kteří je zastupují. Nepodmíněný základní příjem je finanční částka, která je všem občanům poskytována státem v pravidelných intervalech (obvykle měsíčně) bez naplnění jakýchkoli podmínek, tj. nehledě na to, zda občan má ještě jiný příjem ze mzdy či jiných zdrojů, nehledě na věk, pohlaví a gender, rodinné postavení nebo jiné charakteristiky. Poskytnutí základního příjmu by umožnilo naplnit základní potřeby občanů a uvolnit jejich tvůrčí potenciál pro jejich další činnosti, čímž by se mohla podstatně zvýšit jejich životní úroveň. 
Epocha 2021, 136 strán


Jiří P. Kříž (ed.): Český spor o Milana Kunderu

cesky-spor-o-milana-kunderu.jpg

Kniha Český spor o Milana Kunderu shrnuje ve třech oddílech texty 40 autorů, které se z mnoha úhlů pohledu vztahují k obvinění vznesenému proti Milanu Kunderovi v týdeníku Respekt roku 2008 a ke knize Jana Nováka Kundera. Český život a doba z roku 2020.
Jde o knihu pramennou, jež v jednom svazku zachycuje často vášnivou, zaujatou a osobně vyhrocenou časopiseckou polemiku z časového odstupu a ukazuje tak, že v ní jde mnohdy o něco víc než jen o spor o nejúspěšnějšího a nejpřekládanějšího českého spisovatele druhé poloviny dvacátého století a let následujících, ale o samu schopnost Čechů odpovědně, pravdivě, poctivě a především citlivě se vztahovat k vlastní mnohovrstevné a složité poválečné minulosti. Mezi autory v knize zastoupenými najdeme mimo jiné Sylvii Richterovou, Jiřího Přibáně, Milana Uhdeho, Pavla Kohouta, Vladimíra Justa, Jana Nováka, Jiřího Kratochvila, Mojmíra Jeřábka, Václava Bělohradského, Ondřeje Štindla, Josefa Rauvolfa, Karla Halouna, Ladislavu Chateau či Kateřinu Tučkovou.
Galén 2021, 270 strán

 

cerveny_prival.jpgVladimír Koppan: Kniha Červený príval - Boje medzi Váhom a Moravou, jar 1945

Autor si v úvode publikácie kladie otázku, prečo vznikla táto kniha. Dôvod je prostý. Vďaka procesu digitalizácie a sprístupňovaniu informácií sa k historikom dostali materiály, s ktorými predchádzajúci autori mohli pracovať len v obmedzenej miere. Ide o sovietske situačné hlásenia z frontu sprístupnené prostredníctvom projektu „Pamiať naroda“. Údaje v týchto archívnych materiáloch umožňujú spracovať prechod frontu cez územie Slovenska v úplne novej dimenzii. V závislosti od podrobnosti archívnych prameňov dokážeme často zmapovať postup Červenej armády až po úroveň plukov. Kniha Červený príval tak vznikla preto, aby rozšírila pôvodné znalosti o prechode frontu cez územie dnešného juhozápadného Slovenska (západná časť) a priniesla nové, často nepoznané fakty. Informácie sú doplnené o niektoré slovenské archívy a sekundárnu literatúru, prácu autorov, ktorí túto problematiku už spracúvali, a určitým spôsobom ju rozširuje.
Červený príval je písaný prioritne z pohľadu sovietskej strany. Autor dodáva, že jeho zámerom nebolo a nie je glorifikovať Červenú armádu ani prekrúcať dejiny. Snažil sa písať objektívne, bez predsudkov a všetky zdroje podrobil kritike. Problém však spočíva v tom, nemecké archívne pramene z tohto obdobia chýbajú. A ak aj existujú, poskytujú iba povrchné, prakticky nič nehovoriace informácie.
Ak sa čitateľom bude zdať, že Červený príval sa ponáša na iné dielo, ktoré mali možnosť čítať, intuícia ich neklame. Kniha tematicky aj obsahovo nadväzuje na monografie Babylon armád 1 a 2 od Pavla Šteinera. Z oboch kníh autor pri spracovaní témy vychádzal a boli predlohou, ku ktorej sa aspoň vzdialene chcel priblížiť. Rovnako tak sleduje bojovú činnosť 7. gardovej armády aj 1. gardovej jazdecko-mechanizovanej skupiny. Tentoraz však v priestore medzi Váhom, Dunajom a Moravou.
Magnet Press Slovakia 2021, 152 strán
 

buducnost-ktoru-si-vyberieme.jpgChristiana Figueres a Tom Rivett-Carnac: Budúcnosť, ktorú si vyberieme. Ako prežiť klimatickú krízu

Klimatická zmena je bez diskusie najnaliehavejší a najzávažnejší problém, s akým sa kedy ľudstvo stretlo. Náš prístup k nemu v nasledujúcich tridsiatich rokoch určí, v akom svete budeme žiť a aký ho odovzdáme našim deťom a ich deťom.
Christiana Figueres a Tom Rivett-Carnac, ktorí v mene OSN viedli rokovania o historickej Parížskej dohode v roku 2015, napísali knihu plnú varovaní, ale aj nádeje o meniacej sa klíme a jej vplyve na ďalší osud ľudstva. Pre našu planétu existujú podľa autorov knihy dva scenáre ďalšieho vývoja. V prvom z nich opisujú, ako by to na zemi vyzeralo v roku 2050, keby sme nesplnili klimatické ciele stanovené v Paríži. Druhý scenár vykresľuje život v uhlíkovo neutrálnom, regeneračnom svete. Klimatickej zmene – ako sa dočítate v knihe – treba čeliť so zdvihnutou hlavou, optimizmom a odhodlaním.
Budúcnosť, ktorú si vyberieme nám ukazuje, aké máme možnosti a čo konkrétne musia zákonodarcovia, veľké firmy a každý z nás robiť, aby sme odvrátili katastrofu. Budúcnosť je v našich rukách.
Aktuell 17. 8. 2021, 220 strán

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     

Blogy a statusy