Reklama
Reklama

Kniháreň Slova

Počet zobrazení: 2681

František Novosád, Dagmar Smreková (eds.): Dejiny sociálneho a politického myslenia | Noam Chomsky: Mocenské systémy | Florian Illies: 1913. Léto jednoho století | Ján Čarnogurský: Denník 1994 – 2007 | Don Fulsom: Nixonove najtemnejšie tajomstvá | Bill McKibben: Zeemě. Jak přežít na naší nové nehostinné planetě | Jan Svoboda, Ondřej Štěch (eds.): Interkulturní vojna a mír

dejiny_myslenia.jpgFrantišek Novosád, Dagmar Smreková (eds.): Dejiny sociálneho a politického myslenia

Dlho očakávaná kolektívna publikácia je určená nielen pre študentov humanitných odborov, ale tiež pre tých, ktorých zaujíma vývoj sociálno-politických ideí a prúdov od antiky po dnešok, nevynímajúc kontext čínskeho a islamského uvažovania o spoločnosti. V 46 kapitolách predstavujú jednotliví autori všeobecné charakteristiky myslenia určitých dejinných období, podrobnejšiu analýzu myslenia konkrétnych filozofov či významné ideové prúdy formujúce spôsob uvažovania o spoločnosti. Zjednocujúcim podtextom celej publikácie je hľadanie odpovedí na otázky Čo je spoločnosť? ; Prečo je dnes štát kľúčovou formou organizácie spoločnosti? ; Ako sa vykonáva moc v globalizujúcom sa svete? , ktoré sa v rámci postupného odhaľovania vývoja sociálno-politického myslenia a dejinných súvislostí čitateľovi vynárajú.

Prof. PhDr. František Mihina, CSc.: Početný autorský kolektív pripravil rozsiahly monografický text venovaný dejinám politického a sociálneho myslenia. Je zrejmé, že ide o dejiny filozofie s dôrazom na vývoj v nich obsiahnutých názorov a vývin ideí politického a sociálneho myslenia. V našich, teda slovenských intelektuálnych horizontoch, ide o prvolezecký pokus! Prinajmenšom v tom zmysle, že jeho ambíciou je poskytnúť čitateľovi kritický, komentovaný, zdrojovo fundovaný prehľad názorov na neobyčajne významnú oblasť teoretickej reflexie - na predstavy o dynamike sociálnej skutočnosti, o jej formách a podobách, zdrojoch a príčinách. Ak myslíme na časový horizont, v ktorom sa autorský kolektív pohybuje, siaha až k tzv. archaickému obdobiu, teda k Homérovi či Hesiodovi a postupne, cez množstvo protagonistov antických, stredovekých, renesančných a novovekých, dostáva sa až k súčasnosti, čím sa myslia autori typu K. Poppera, J. Rawlsa, R. Nozicka. Verejnosť a predovšetkým študenti odborov filozofie, politológie, resp. príbuzných študijných programov budú mať k dispozícii kompaktný text umožňujúci ponor do jednej z najzložitejších skutočností tohto sveta - do spôsobu, ako spoločnosti reflektovali samé seba, svoje začlenenie do dejín a veľkých súvislostí života.

Kalligram, 2013, 797 strán

n.chomsky.mocenske_systemy.jpgNoam Chomsky: Mocenské systémy                                

V najnovšej knihe rozhovorov, uskutočnených v rokoch 2010 – 2012, sa Noam Chomsky zaoberá aktuálnymi a naliehavými otázkami súčasnosti: budúcnosťou demokracie v arabskom svete, európskou finančnou krízou, kolapsom amerických politických inštitúcií, vznikom a pôsobením hnutia Occupy. Osvedčená autorská dvojica Noam Chomsky a David Barsamian je zárukou vysokej kvality spoločenského diskurzu na rozličné témy. Chomsky, ako vždy, ponúka hlboký a zasvätený pohľad na príčiny krízy, s ktorou sa momentálne konfrontujeme, či už doma alebo v zahraničí, nekompromisne poukazuje na neduhy americkej spoločnosti. Kniha len potvrdzuje, že Chomsky je nevyčerpateľným zdrojom poznatkov pre každého, kto chce pochopiť zložitosť súčasného sveta.

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2013, 155 strán

1913-leto-jednoho-stoleti.jpgFlorian Illies: 1913. Léto jednoho století

Panoráma jediného roku, kterým začíná naše přítomnost.

1913: rok, kdy se zdá, že vše je možné. Doba nebývalého rozkvětu, kdy vznikají extrémní umělecká díla, jako by už neměl přijít žádný zítřek. Zároveň je však už ve vzduchu tušení rozpadu, toho, že lidstvo ztrácí svou nevinnost. Rok, kdy se prudce střetává devatenácté a dvacáté století. Proust hledá ztracený čas, Malevič maluje čtverec, Kafka píše nekonečně dlouhé a nezměrně krásné dopisy Felici Bauerové, Stravinskij a Schönberg vyvolávají neslýchané skandály, Duchamp montuje kolo na kuchyňskou stoličku, Kirchner zas a znovu maluje Postupimské náměstí. Patnáctiletý Brecht se stává šéfredaktorem augsburského školního časopisu a dvanáctiletý Louis Armstrong se poprvé chopí trubky. Joyce a Musil si dávají kávu v Terstu, Freud a Rilke pro změnu skleničku v Mnichově. V Essenu se otevírá prototyp prvního supermarketu Aldi, v Miláně zase první filiálka módního domu Prada. Do Vídně k Trojanovským přijíždí pod krycím jménem Stavros Papadopulos Stalin a v Mnichově prodává jeden rakouský pohlednicový malíř jménem Adolf Hitler své chabé městské veduty.

1913: počátek a konec, triumf a melancholie, vše se prolíná a stává se uměním. Po tomto roce už nic není tak jako dřív. Brilantní stylista Florian Illies s tichým humorem vyvolává k životu kouzlo klíčového okamžiku kulturních dějin.

Jen v Německu se prodalo více než 200 000 výtisků, kniha se několik měsíců drží na předních místech žebříčku Spiegelu. Práva na její vydání byla dosud prodána do 13 zemí.

Nakladatelství Host, 2013, 320 strán

carnogursky.jpgJán Čarnogurský: Denník 1994 – 2007

Z Predhovoru: „V roku 1994 som si začal robiť doma poznámky o tom, čo som zažíval v politike. Najskôr som ich plánoval len ako súpis tém, o ktorých raz napíšem podrobnejšie v pamätiach. Ako to už býva, poznámky sa postupne predlžovali a prestali byť len súpisom tém, ale stali sa komentárom k verejne známym udalostiam. Akýmsi doplnkom „ako to bolo naozaj“. Čas beží rýchlo a nadobudol som dojem, že zápisky môžem uverejniť. Možno pomôžu pri vysvetlení minulého vývoja. Miestami majú subjektívny charakter, ale popisujú objektívne činy a rozhodnutia.

Keď dnes čítam zápisky, premietajú sa mi v mysli udalosti, ktoré popisujú. Premietajú sa mi jednoducho ako dejiny, ktoré sa stali a nemožno ich meniť. Možno však hľadať ich zmysel. ... Ak by tieto zápisky inšpirovali k intenzívnejšej diskusii o budúcnosti Slovenska a jeho postavenia a úlohách v integrovanej Európe, splnia jeden zo svojich cieľov.“

Vydavateľstvo Michala Vaška, 2013, 190 strán

nixon.jpgDon Fulsom: Nixonove najtemnejšie tajomstvá

Richard Nixon bol jedným z najvýraznejším amerických politikov dvadsiateho storočia. Svet si ho však nezapamätal len ako muža, ktorý majstrovsky využil napätie medzi Sovietskym zväzom a Čínou na historickú návštevu Ríše stredu a na zblíženie s touto krajinou. Ako jediný americký prezident musel rezignovať pod ťarchou najväčšieho škandálu americkej politiky – Watergate.

Kniha Dona Fulsoma sumarizuje zistenia, o ktorých sa v Amerike hovorí roky, ale verejnosť na Slovensku ich nepozná. Ponúka obraz Nixona antisemitu, násilníka a pijana, človeka, ktorý udržiaval až podozrivo blízky vzťah s priateľom. Prezidenta, ktorého do politických funkcií svojím vplyvom a peniazmi po celé desaťročia pretláčala mafia.

Nixon sa podľa Fulsoma nezastavil pred ničím – na získanie a udržanie moci neváhal použiť lži, korupciu, nátlak na vyšetrovateľov, porušoval medzinárodné právo a proti srsti mu nebola ani fyzická likvidácia politických nepriateľov. Po prevalení najväčšej kauzy pod hrozbou odvolania s hanbou odišiel, ale zodpovednosti sa vyhol – do prezidentského úradu nastrčil Geralda Forda, ktorý mu amnestiou zaručil beztrestnosť.

Po prečítaní knihy budú aj najväčší Nixonovi fanúšikovia musieť prehodnotiť, akú stopu zanechal v amerických dejinách.

Ikar, 2013, 280 strán

zeeme.jpgBill McKibben: Zeemě. Jak přežít na naší nové nehostinné planetě

„Globální oteplování již není jen teoretickou či budoucí hrozbou, není hrozbou vůbec. Je skutečností, v níž žijeme," konstatuje ve své nejnovější knize zakladatel mezinárodní iniciativy 350.org Bill McKibben, jehož kniha Konec přírody (1989) byla jednou z prvních varovných prognóz důsledků globální změny klimatu. V situaci, kdy je většina seriózních vědeckých doporučení nadále ignorována či přímo zpochybňována a mezinárodní společenství zatím nebylo schopno na stále hrozivější problém adekvátně zareagovat, představuje McKibbenovo zamyšlení příkladně věcnou a realistickou analýzu skutečného stavu, v němž se nacházíme, a současně pokus o nalezení způsobu, jak se s reálným stavem věcí vyrovnat.

Autor nenechává čtenáře na pochybách, že masivní proměna podmínek života na Zemi není pouze nevyhnutelná, ale začala již probíhat, byť si to zatím plně neuvědomujeme. I s maximálním nasazením prostředků, jaké má lidská civilizace k dispozici, není podle McKibbena reálné dosáhnout víc než jen částečného zmírnění těchto procesů. Podstatné bude, nalezneme-li společnou vůli k zásadní a dosud marně vyhlížené změně našeho chování; v opačném případě čeká svět, jak jej známe, drastický a nezvratný vývoj s jen obtížně představitelnými ničivými důsledky pro lidstvo jako celek.

Paseka, 2013, 220 strán

interkulturna_vojna.jpgJan Svoboda, Ondřej Štěch (eds.): Interkulturní vojna a mír

Kniha Interkulturní vojna a mír se zabývá významnými a aktuálními otázkami, které jsou vyvolány současnými konflikty uvnitř jednotlivých kultur a mezi kulturami. Jsou spojeny s neodkladnými výzvami a nereflektovanými kulturními, politickými, ekonomickými a sociálními proměnami, jež před nás staví současné globální uspořádání světa. Současné zásadní změny v islámských zemích a posílený význam Číny, Indie, Brazílie či Ruska, disponujících bohatým hospodářským, demografickým, organizačním a historickým potenciálem, otevírá mnoho otázek o vztahu mezi jednotlivými kulturami. Téma dialogu a vzájemného uznání mezi evropskými, islámskými, konfuciánskými a dalšími kulturními okruhy je velkou výzvou jak pro filosofy a sociální vědce, tak i pro občany a politiky.

Do knihy přispěli Marek Hrubec, Petr Bláha, Jan Svoboda, Ondřej Štěch, Martin Profant, Zdeněk Vopat, Mostafa Younesie, Milan Kreuzzieger, Zuzana Uhde a Ondřej Lánský.

Filosofia, 2012, 220 strán
 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama