Kniháreň – október 2017/2

Počet zobrazení: 4228

Peter Juza: Terra Qazaqstan (... texty z Astany...) | Brigita Schmögnerová (ed.): Slovenský kapitalizmus a sociálna demokracia | Richard Pipes: Dějiny ruské revoluce | Tomasz Jurek, Martin Wihoda, Jiří Fiedl, Miloš Řezník: Dějiny Polska


obalka_kazachstan-juza.jpgPeter Juza: Terra Qazaqstan (... texty z Astany...)
 

Nedávno sme v Knihárni predstavili prácu Petra Juzu: Terra O´zbekistan (1724 dní a nocí v Uzbekistane), v ktorej sumarizoval a odovzdal čitateľom časť svojich poznatkov o postsovietskom priestore. Tentoraz sa autor prezentuje – tretím – textom (po Terra inkognita – ... o dnešnom postsovietskom priestore a Rusku... , PeIn 2001, a  Terra O´zbekistan (1724 dní a nocí v Uzbekistane), PeIn 2017).
V publikácii Terra Qazaqstan (... texty z Astany...) ide o výber odborných textov. Z publikovaného vyplýva, že to, čo sa dnes vôkol nás deje vo svete, nie je nič iné, len neľútostný boj o prežitie, ktorý je súčasťou celého systému vzťahov v rámci niekedy neosobnej politiky, medzinárodných vzťahov, geopolitiky, geoekonomiky....  Mnohým sa zdá, že veci máme pod kontrolou, že ich môžeme ovplyvniť, usmerniť alebo zmeniť. Mnohí sa však prikláňajú k pesimizmu, ako prostí Rimania v antickej dobe a vzdychajú, že všetko je v moci bohov – in dis est – v moci novodobých politických, ekonomických zglobalizovaných bôžikov, bohov a polobohov, ktorých spôsob myslenia mimoriadne podobá tomu, ako ho sformuloval N. Machiavelli.
Oodkaz knihy, ktorá obsahuje analýzu politického vývoja Kazachstanu, je aj bez receptu reálnym okysličovadlom pre slovenskú politologickú spisbu. Z textu, ktorého časti sú – ako si to žiada doba – v slovenskom, ruskom a anglickom jazyku, z množstva skomprimovaných a kompresovaných informácií vyplýva ešte jedno nenápadné proroctvo, ktoré odzrkadľuje aktuálnu politickú realitu v Kazachstane. Čoskoro zabudnite na historickú kategóriu „Казахстан“, ktorá sa stane minulosťou a pripravte sa novotvar „Qazaqstan“. Ide o to isté, ide o Kazachstan, čo však naši rýchlokvasení žurnalisti a analytici zrejme ani nepostrehnú, tak ako nepostrehli, že medzi Sankt Peterburgom, Petrohradom, Leningradom a nakoniec znovu Sankt Peterburgom (a to je len  jeden príklad) je historický rozdiel, alebo, pre ktorých je P. I. Čajkovskij, Tchaikovsky...., či dokonca pre juh Slovenska Csajkovsky... Smutná doba! (Смута!).
Aj o tom je slovanské Slovensko!  Sme – de facto idioti vo vlastnej klietke – pretože, ako v knihe píše P. Juza: „... existuje niečo ako tolerancia a pluralizmus a rozumný geopolitický pluralizmus, ten ide ruka v ruke s geopolitickou rovnováhou, kde existuje rovnováha mocenských síl a národných záujmov...“ (s. 45). Toto upozornenie nič nemení na tom, aby sme sa – akceptujúc autora – „... mali na pozore (!) pred ľuďmi, ktorí nevedia nič tvoriť a tak aspoň škodia druhým. Sú však aj jedinci, ktorí pracujú v prospech človeka... a tých je na svete viac... zatiaľ...“ (s. 87). Aspoň si to myslí Peter Juza!
PeIn, Malacky, 2017, 190 strán
(Všetky doteraz vydané a na SLOVE prezentované knihy autora si môžete – do vypredania zásob – objednať na e-mailovej adrese: PeIn_vydavateľstvo@post.sk)


slovensky_kapitalizmus_obalka.jpgBrigita Schmögnerová (ed.): Slovenský kapitalizmus a sociálna demokracia


Táto neveľká publikácia vychádza s krátkym oneskorením, píše sa v jej úvode, ale s rovnakým zámerom pripomenúť svojim priaznivcom, že občianske združenie Progresívne fórum, v skratke Proforum, má za sebou desať rokov svojej existencie. Proforum formálne vzniklo v roku 2005. V príspevkoch napísaných takmer vo všetkých prípadoch pre túto publikáciu, si čitateľ môže pripomenúť názory ľudí, ktorí diskutovali v panelových diskusiách Profora: Juraj Marušiak: Sociálna demokracia a svet v čase krízy; Gabriele Matzner-Holzer: Európska sociálna demokracia v permanentnej kríze?; Martin Muránsky: Európa už nebude ako predtým;  Brigita Schmögnerová: Od plánu k trhu; Ľuboš Pavelka: Fenomén firemnej nezodpovednosti a cesta k právnemu štátu; Daniel Škobla: Sociálna demokracia na Slovensku a Rómovia; Karol Moravčík: Katolíci na Slovensku a postoj k neoliberálnej a socialistickej agende; Milan Ftáčnik: Sociálno-demokratická komunálna politika; Richard Filčák: Životné prostredie a transformácia – chiméra zeleného kapitalizmu, sociálny štát a globálne výzvy; Robert Žanony: Kde sa stratila verejná debata?
Karpaty-Infopress v spolupráci s o. z. Progresívne fórum, 2017, 137 strán
 

dejiny_ruske_revoluce.jpgRichard Pipes: Dějiny ruské revoluce


Syntetická práce amerického historika polského původu Dějiny ruské revoluce detailním způsobem sleduje vývoj v Rusku v letech 1900 až 1923. Pipes v ní shrnul závěry několika svých předchozích prací o ruských a sovětských dějinách konce 19. a první poloviny 20. století. V Dějinách ruské revoluce sleduje tři základní vývojová období: agónii starého carského režimu, bolševické dobytí moci v Rusku a počátky bolševického režimu - občanská válka, NEP, bolševická propaganda v Rusku a vývoz komunismu do zahraničí. Pipesova kniha je především vynikajícím historickým esejem o moderních ruských dějinách, o pádu carského impéria a o vzniku ve světových dějinách jedinečného totalitního státu.
ARGO, 2017,  456 strán
 

dejiny_polska.jpgTomasz Jurek, Martin Wihoda, Jiří Fiedl, Miloš Řezník: Dějiny Polska


Dějiny Polska soustředí svoji pozornost k historickým a symbolickým „uzlovým bodům“, které jsou důležité jak pro vývoj polské společnosti, tak pro pozdější polskou historickou paměť. Na jejich příkladu pak text postihuje základní problémy a souvislosti historického vývoje jednotlivých období. Tímto „zhuštěným“ výkladem se autorům daří vyhnout se schematickému rozčleňování na politické, hospodářské, sociální a kulturní dějiny ve prospěch užší provázanosti různých oblastí. Zvláštní pozornost je věnována otázkám role Polska v regionu a ve světě, regionální různorodosti, proměnám kolektivních identit a historické paměti, historickým formám státnosti, kulturnímu transferu a společenským strukturám.
NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2017

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984