Reklama
Reklama

Kniháreň z redakčnej pošty – marec 2021

Počet zobrazení: 2744

Helena Dvořáková: Zvonenie | Ivica Ruttkayová: MATEMATICKÝ MODEL VEČNOSTI a iné nočné kratochvíle | 101 zážitkov z Kazachstanu

 

zvonenie.jpgHelena Dvořáková: Zvonenie


Známa autorka predkladá ďalšiu knihu s príjemným realistickým pohľadom na život dvoch blízkych ľudí. Každý má svoje priority a aj ich komunikácia sa tomu podriaďuje. Príbeh ozvláštňujú jazykové spomienky na detstvo, ktoré autorka prežila v Bratislave. V tom čase sa ešte hovorilo aj po prešpurácky a dávne slová vyvolávajú rôzne pocity a myšlienky. Autorka originálnym spôsobom sprítomňuje aj svoju prácu novinárky. Život v meste konfrontuje s pobytom na vidieku, kam sa pravidelne vracia. Kniha je napísaná láskavo a úsmevne, s vtipnými názormi na dobu a spoločnosť, v ktorej žijeme.
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2021, 144 stránIvica Ruttkayová: MATEMATICKÝ MODEL VEČNOSTI a iné nočné kratochvíle

 

ivica_matematicky_model.jpg

Súbor lyrických textov, krátkych príbehov a reflexií každodennosti. Autorka v rámci originálnej básnickej licencie hľadá súvislosti medzi na prvý pohľad nespojiteľnými pojmami, ako sú realita a mágia, mystika a matematika, alebo dočasnosť a večnosť. V tejto koncepcii ponúka pohľad na svet, kde všetko so všetkým súvisí a umenie sa stáva najdôležitejšou z možností, ako sa dá o rozporuplnej dobe, ktorú žijeme, hovoriť.
Kniha je zároveň poctou tvorbe významného slovenského výtvarníka Miroslava Cipára. Prvá časť s názovom Kresbospisy je venovaná doteraz nepublikovanej tvorbe nestora slovenskej knižnej ilustrácie, grafika, typografa a maliara. Predstavuje kresby, ktoré vznikali ako denníkové záznamy výtvarníka a verejnosť ich doteraz nemala možnosť poznať. Básnické texty Ivice Ruttkayovej sú v tomto prípade slovnými „ilustráciami“ Cipárových kresieb a popisujú, ako kresby môžu rezonovať v rôznych životných situáciách s človekom, ktorý sa na ne pozerá. Zbierku uzatvára doslov Miroslava Cipára Meranie večnosti.
Petrus 2021, 120 strán101_kazachstan.jpg101 zážitkov z Kazachstanu
 

Knihu 101 zážitkov z Kazachstanu vydalo britské vydavateľstvo Hertfordshire Press v spolupráci s veľvyslanectvom Kazašskej republiky v Slovenskej republike a národnou spoločnosťou Kazakh Tourism ako jednu z prvých kníh o tejto krajine v slovenskom jazyku. Kniha je živý fotoalbum a akýsi turistický sprievodca, ktorý podrobne odhaľuje identitu a tradície krajiny od staroveku po súčasnosť, predstavuje ľudí, architektúru, zaujímavé mestá, nádhernú prírodu, hory a jazerá plné krásy a mnohé pamätihodnosti. Kazachstan sa nachádza v samom strede Veľkej hodvábnej cesty a tak je už tisíce rokov miestom stretnutí civilizácií. Dnes je to krajina s rýchlo rastúcou ekonomikou, stabilným politickým systémom a jedinečnou kultúrou v euroázijskom regióne. Kniha vyšla v náklade 1 000 kusov.
Distribuuje ju veľvyslanectvo Kazachstanu v Bratislave

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama