Koncerty a opera v júni

Počet zobrazení: 4367

Po trojmesačnom pôste, počas ktorého priaznivci vážnej hudby a opery mohli prísť do styku s ich srdcu blízkym umením len vďaka internetu (staršie záznamy alebo prenosy koncertov bez publika), sa v júni predsa dočkali. Banskobystrická opera uviedla v tomto mesiaci päť predstavení s redukovaným počtom návštevníkov, Slovenská filharmónia ponúkla štyri „živé“ komorné koncerty a Opera SND sa s operným publikom rozlúčila piesňovým koncertom a v posledný deň v mesiaci kombinovaným programom (aj činohernými a baletnými číslami) na námestí pred novou budovou SND. Teda v priestore, ktorému napriek protestom zasvätených odborníkov a umelcov hrozí, že zámer magistrátu mesta pretnúť ho zavedením električkovej trasy stratí svoju architektonickú jednotu a naruší chod našej národnej divadelnej scény. Na tri zo spomínaných umeleckých programov sa pozrime bližšie.

Na treťom koncerte s publikom 23. júna Slovenská filharmónia uviedla komorný večer, na ktorom klaviristu Ladislava Fančoviča dopĺňali huslista Jozef Horváth a violončelista Boris Bohó, kým v druhej časti (hoci koncert z bezpečnostných dôvodov prebehol bez prestávky) hráči na hoboj, klarinet a fagot. Klavírny part v rôznorodých nástrojových zostavách napriek svojej náročnosti bol zvládnutý na vysokej úrovni, na ktorej sa spolupodieľalo päť umelcov z mladšej generácie. Z hľadiska dramaturgického ma mimoriadne zaujalo klavírne trio, ktoré vo svojich šestnástich rokoch skomponoval neskôr svetoznámy Dmitrij Šostakovič. Dielko zaujalo svojou živosťou a pre skladateľa aj neskôr typickým „odstupom“ od priveľmi akademického kompozičného prejavu. Z troch skladieb druhej polovice programu najviac zaujalo Trio pre klavír, hoboj (Matúš Veľas) a fagot (Peter Kajan) s kompozičnými charakteristikami vlastnými francúzskemu skladateľovi Francisovi Poulencovi.

kocan_843.jpg

Udalosťou bol nasledujúci koncert koncipovaný ako piesňový recitál nášho operného svetobežníka Štefana Kocána, ktorého sprevádzal pri klavíri riaditeľ Slovenskej filharmónie Marián Lapšanský. Ten bol nášmu basistovi nielen suverénnym sprievodcom pri piesňach, ale v strede programu brilantne zahral päť klavírnych skladieb Eduarda Griega. V nich prevládala zvukomalebnosť, ale aj úžasná citovosť hudby nórskeho skladateľa, pričom najvyšší účinok dosiahli posledné dve brilantne zahrané lyrické skladby –Na jar a Pochod škriatkov. Kocán najprv predniesol 16 piesní Roberta Schumanna (cyklus Básnikova láska) na texty Heinricha Heineho. Často šlo len o vokálne miniatúry, ktoré však kládli o to väčšie nároky na vokálne vystihnutie rôznych podôb lásky. Svoj krásny hlasový materiál  spevák spočiatku trochu nadužíval, ale postupne prešiel k bohato diferencovanému prejavu. Cyklus bol transponovaný do basovej hlasovej polohy, pričom Kocán opäť čaroval so svojimi nádherne znejúcimi hlbokými tónmi. Jeho výkon potom kulminoval v štyroch piesňach Franza Schuberta, kde najmä v prvej a tretej pôsobivo uplatňoval mäkko znejúci polohlas. Umelec dokázal, že pri inteligentnom prístupe k interpretácii operný a koncertný spev sa nevylučujú.

S výnimkou Petra Mikuláša sa ostatní piati operní sólisti vystupujúci 28.júna v historickej budove SND venujú piesňovej interpretácii len okrajovo. Napriek tomu všetci sa s úspechom snažili zbaviť operného pátosu a vnoriť sa do vyjadrenia spievaných textov čo najhlbšie. Basista Mikuláš je majster koncertnej interpretácie, niektoré z Biblických piesní Antonína Dvořáka spieval bez toho, že by musel uplatniť farebnosť svojho veľkého materiálu, zato s hlbokým prienikom do nálady hudby a zmyslu textu. Barytonistovi Sergejovi Tolstovovi výborne sadol ruský repertoár (Čajkovskij, Musorgskij), sopranistka Jolana Fogašová priam kúzlila so svojím hlasom plným citu a jedinečnej schopnosti svoj hlas krotiť do pôsobivo roztúžených tónov aj vo vysokej polohe. Neopernosťou príjemne prekvapil aj tenorista Michal Lehotský, krásny materiál ukázala mezzosopranistka Terézia Kružliaková a hosťujúca, už pomaly zabúdaná Adriana Kučerová sa dobre cítila najmä v rozšafných piesňach. Organizátori koncertu si, bohužiaľ, nedali tak záležať na jeho príprave , v čom by im mohla byť vzorom SF, ktorá ku Kocánovmu recitálu pripravila stručný no obsažný bulletin.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984