Konferencia Sociálne zmeny a premeny civilizácie 1

Prvá časť videozáznamu z vystúpení na bratislavskej časti konferencie v dňoch 14. až 16. novembra 2012
Počet zobrazení: 5685

V dňoch 12. až 16. novembra 2012 sa konala konferencia Sociálne zmeny a premeny civilizácie. Pripravili ju Centrum globálních studií AV ČR a UK (Praha), Ústav politických vied SAV (Bratislava), Futurologická spoločnosť na Slovensku, Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK (Bratislava), Sociologický ústav AV ČR (Praha), Centrum současného umění DOX (Praha) Slovenská asociácia Rímskeho klubu.

Prinášame prvú časť videozáznamu z vystúpení na bratislavskej časti konferencie v dňoch 14. až 16. novembra 2012.

1. Úvodné slová
2. Ladislav Hohoš: Problém revolúcie v biopolitickom kontexte
3. Marek Hurbec: Zdroje civilizační krize a následné sociální konflikty
4. Peter Stanek: Globálna kríza a kontrolovaná spoločnosť
5. Ilona Švihlíková: Kořeny a implikace současné ekonomické krize
6. Diskusia: Ľuboš Blaha, Martin Muránsky, Ladislav Kiczko
7. František Novosád: O nevyhnutnosti a nemožnosti systémovej zmeny
8. Martin Profant: Vzdělání a linie vyloučení
9. Milan Šikula: Problémy obsahovej a metodologickej inovácie ekonomickej vedy

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984