Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Kríza na Ukrajine: vnútorné a medzinárodné súvislosti

Počet zobrazení: 6576

Diskusia na tému Kríza na Ukrajine: vnútorné a medzinárodné súvislosti. S úvodným slovom vystúpili doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. a JUDr. Branislav Fábry, PhD.

Podujatie pripravili Klub Nového slova, Inštitút ASA a Ústav politických vied SAV, konalo sa 10. apríla 2014 v priestoroch Inštitútu ASA. Záznam urobil Mgr. art. Julián Bosák ml.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama