Reklama
Reklama

Kto potrebuje otvorené obchody v nedeľu?

Počet zobrazení: 2869

Teraz, keď sa postupne rušia obmedzenia súvisiace s „corona nákazou“, sa občanom opäť podsúva „problém“. Mať či nemať otvorené obchody počas nedieľ. Časť ľudí je za opätovné zavedenie otváracích hodín tak ako pred epidémiou. Časť je za zachovanie stavu zavedeného z dôvodu epidémie. To znamená ponechať obchody zatvorené.

Iste si ešte niektorí pamätáme dobu, kedy v nedeľu boli obchody zatvorené, otvorené boli len reštaurácie, kaviarne či cukrárne. Nákup zásob na víkend si mohli ľudia urobiť najneskôr v sobotu dopoludnia. Ako vieme, všetci „prežili“ a nikto nezomrel hladom ani iným nedostatkom preto, že si v nedeľu nemohol niečo kúpiť. Zamestnanci v obchode si mohli oddýchnuť a načerpať nové sily tak ako všetci ostatní pracujúci v iných odvetviach hospodárstva.

Prečo sa v súčasnosti značná časť ľudí prikláňa k tomu, aby boli obchody v nedeľu otvorené?

Odpoveď je jednoduchá a prostá, hoci mnohí si to ani neuvedomujú.

Ľudia sa dostali do takzvanej „mentálnej závislosti“. Veľmi zaujímavý postreh o tomto jave uvádza Noam Chomsky v jednej zo svojich kníh. Vychádza sa z toho, že ak ľudia majú veľa práv, je ťažké ich nespokojnosť potlačiť silou. Preto treba kontrolovať ich postoje a presvedčenie, alebo ich nejako zabaviť. Na to je potrebné vytvoriť spotrebiteľa a vyrobiť potreby, aby sa človek chytil do pasce. Uvádza fakt, že takúto metódu využívali aj majitelia otrokov. Keď bolo zrušené otroctvo, britskí majitelia plantáži v západnej Indii chceli predísť tomu, aby bývali otroci neodišli húfne do hôr, kde bolo veľké množstvo voľnej pôdy. Snažili sa ich nachytať na spotrebný tovar, a preto im ponúkli dary. Keď ľudí dostatočne navnadili na spotrebné tovary, tí sa postupne začali zadlžovať v obchodných domoch a zakrátko vzniklo niečo, čo sa podobalo otroctvu. Podobnú metódu použili americké a britské ovocinárske spoločnosti (The United Fruit Company) na začiatku 20.storočia v Strednej Amerike. Vytvorili obrovský propagandistický systém, ktorý bol nasmerovaný na „výrobu“ spotrebiteľov, ktorý sústreďoval ľudskú pozornosť na lesk veci.

Kto má prvoradý záujem na opätovnom otvorení obchodov v nedeľu? Samozrejme, predovšetkým ich majitelia a prenajímatelia obchodných priestorov, pretože i v tento deň môžu zarobiť a zvýšiť svoj zisk. Ostatní ľudia, zákazníci a návštevníci obchodných centier sú iba zmanipulovaným nástrojom, ktorý tento zisk pomáha súkromným podnikateľom zvyšovať. To je hlavný aspekt uvedenej snahy o nedeľný predaj. Ďalším je to, že bezcieľne a nezmyselné  „túlanie sa“ po obchodoch a nakupovanie zbytočných veci, prázdne a bezmyšlienkovité trávenie voľného času znižuje a znehodnocuje hodnotový svet človeka. Vedie ho k prázdnote, povrchnosti a k ďalšiemu navykaniu na nezmyselný, konzumný spôsob života.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama