Reklama
Reklama

Literárny týždenník 21 – 22/2017

Počet zobrazení: 3689

ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 7. 6. 2017 V ŽILINE
* Peter Jaroš, čestný predseda SSS: Smelo, ale nie ľahostajne...:  Pozdrav účastníkom Členského zhromaždenia SSS 7. 6. 2017 V Žiline
* Jaroslav Rezník, čestný predseda SSS: K Členskému zhromaždeniu SSS
* Pozdravné slová primátora Žiliny Igora Chomu Členskému zhromaždeniu SSS
* Miroslav Bielik, predseda SSS: K plneniu uznesenia a programového vyhlásenia Spolku slovenských spisovateľov od ostatného Členského zhromaždenia (2014): Spolok na novej ceste
* Peter Mišák, predseda členskej komisie SSS: Aktualizovaná správa o činnosti členskej komisie SSS k 5. júnu 2017
* Štefan Cifra, zástupca šéfredaktora Literárneho týždenníka, správca a administrátor internetových stránok SSS a LT: Potenciál oživeného virtuálneho priestoru; Fenomén Literárny týždenník

AKTUALITY
* Dana Lukáčiková: Spisovatelia na návšteve Sarvaša
* Miroslav Holečko: Gorazdovo výtvarné Námestovo
* Výstava Rusko mojimi farbičkami v Bibiane
* Seminár Programy slovenského vidieka, trendy ďalšieho vývoja v agrorezorte a na vidieku – Kam kráčaš, agrokomplex? v Modre-Harmónii
* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

NEKROLÓG
* Zomrel ANDREJ MAŤAŠÍK, slovenský dramaturg, divadelný vedec, člen SSS

KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE
* Roman Michelko: Legitímna politická agenda
* Branislav Fábry: Zrušenie víz pre Ukrajincov
* František Škvrnda: Trumpova zahraničná cesta

DIVADLO/LITERATÚRA
* Milan Polák: Herečka Mária Kráľovičová oslavuje jubileum: Marína, stále svieža a stále na javisku
Peter Mráz: Jozef Miloslav Hurban ako tvorca poézie

ESEJ
* Pavol Tomašovič: Literárne inšpirácie: Eliminovať extrém – myslieť v kontinuite

JAZYKOVEDA
* Ján Kačala: O jednej (neprávom) ohrdenej spojke

ROZHOVOR/OSOBNOSŤ
* Jozef Špaček literatúrou nenasýtený (so známym prozaikom a literárnym kritikom sa zhovára Anton Baláž)

ČÍTANIE/PRÓZA
* Miroslav Pius: Adam Forgáč z Gýmeša

ČÍTANIE/POÉZIA
* Helena Chachulová: Kryštalizácia
* Miroslav Bartoš: XXL smog, Jesenne, Medzigeneračne, Exoplanéta

RECENZIE
* Tomáš Winkler: Príspevok k našim dejinám (MARKUŠ, Jozef: Slovenské osudy – Slovenský osud, Bratislava: Post Scriptum, 2017)
* Hana Košková: Poézia na pulze súčasnosti (FEKETE-APOLKIN, Ján: Tajný denník pozemšťana. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2017)
* Lenka Mihová: Viera v človeka (Ladislav Nádaši Jégé: 150. výročie narodenia: Zborník z vedeckej konferencie Oravského múzea P. O. Hviezdoslava. Zodpovedná redaktorka: Mária Jagnešáková. Výkonná redaktorka: Daša Lofajová. Dolný Kubín: Oravské múzeum. P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 2016,
* Viliam Apfel: Hold hudbe i géniovi (KOŘÍNEK, Otakar: Beethoven a múza. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., Martin, 2017)
* Vladimír Michalička: Významná osobnosť slovenskej vedy a kultúry (Libor Bernát a kol.: korešpondencia Jána Kvačalu s Josefom Krumpholcom. Bratislava: Eko-konzult, 2016)
* Ľubica Chriašteľová: Čiara ako stav mysle (JUNEK, Dušan – ROSTIKA, Vladimír: T1 – TYPO:GRAFIK:UM: Abeceda súčasnej vizuálnej komunikácie a kultúry. Trnava: Veldan, spol. s r. o., 2016. Jazyk: slovensko-anglická mutácia. Edícia Progress Letter Edition)
* Ľudovít Petraško: Stratený čas, déjà vu a nový začiatok (MODIANO, Patrick: Zlatíčko. Preložila Beáta Panáková. Bratislava: Kalligram, 2015)
* Milan Polák: Prvé dotyky s keramikou (Spomienky na detstvo a mladosť Ignáca Bizmayera vo fotografiách. Podľa rozprávania Ignáca Bizmayera spracovali. Oľga Pavúková a Sylvia Hrdlovičová. Modra: vlastným nákladom Sylvie Hrdlovičovej, v spolupráci so SNM – Múzeom Ľ. Štúra, 2017)

OSOBNOSTI/LITERATÚRA
* Michal Horecký: Mohol mať dobrodružný životopis (Rudo Moric)
* Július Lomenčík:  Skica k ranej básnickej tvorbe Jaroslava Rezníka

SERVIS
* Dni Cyrila a Metoda v Srbsku
* Prezentovali duchovné hodnoty (predstavenie tvorby Drahomíry Pechočiakovej a Jozefa Leikerta)
* Katarína Gabašová: Plodná diskusia s kulturológmi v Nitre
* Ivan Jackanin: Svet je naozaj malý
* Helena Rusnáková: Prezentácia novej knihy (Tomáš Lang: Zbavení práva – majetku – života)

NEKROLÓGY
* Zomrela slovenská spisovateľa literatúry pre deti LIBUŠA FRIEDOVÁ, členkou SSS
* Za spisovateľom, scenáristom, dramaturgom, filmovým a televíznym vedcom IVANOM STADTRUCKEROM, členom SSS
* Rozlúčka s vydavateľom JÁNOM KUBÁŇOM

NOVINKA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV
* Vladimír Skalský: Z dvoch brehov. Rozmery: 110 x 170 mm, 53 s., mäkká väzba, ISBN 978-80-8194-036-1.

KNIŽNÉ NOVINKY ČLENOV SSS

* Štefan Patrik Kováč: Život nie je ľahký – Skoré poviedky (Lingua XP Piešťany, 2017).

PREČÍTAJTE SI
* Na www.noveslovo.sk (uverejnené: 18. – 30. 5. 2017)

LiTERÁRIUM
* Milan Kupecký: Sentencie, Aforizmus (dvoj)týždňa
* Ľudo Majer: Spod čapice
* Milan Kenda: Fauly a ofsajdy
* Ján Kopina: Generácie: Tínedžeri, Tínedžerky, Seniori
* Emil Poláčik: Menová balada
* Ján Grešák: Zádrapky: Ponovembrová, Volebná, Nepredvídateľná
* Milan Lechan: Jazyková (vý)tržnica

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI
Viera Švenková: Myslíš, že sa posúvaš, ale si posúvaný

 Kresby: Ľubomír Kotrha, Peter Gossányi

Viac tu: http://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/literarny-tyzdennik-21-22-vychadza-7-juna-2017/

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama