Reklama
Reklama

Literárny týždenník 23 – 24/21. 6. 2017

Počet zobrazení: 2921

ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEľOV (7. 6. 2017 ŽILINA)
* Uskutočnilo sa riadne Členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov v Žiline Pozitívna bilancia úloh – náročné ciele do budúcnosti (Spracoval: Štefan Cifra) 
* Uznesenie Členského zhromaždenia SSS zo dňa 7. júna 2017 v Žiline
* Programové vyhlásenie Členského zhromaždenia SSS
* Správa Kontrolnej komisie SSS za roky 2014 – 2016
* Pozdravné listy: Pozdravný list od Juraja Blanára, poslanca NR SR predsedu Žilinského samosprávneho kraja, Pozdrav od Dušana Čaploviča, poslanca NR SR, člena SSS
* Stretnutie u žilinského primátora
* Správa o riešení majetkovoprávnych otázok spojených s nehnuteľným majetkom SSS

Z DISKUSIE NA ČLENSKOM ZHROMAŽDENÍ SSS
* Viera Benková, slovenská spisovateľka z Dolnej zeme, čestná členka SSS: Namiesto diskusného príhovoru
* Iva Vranská Rojková prozaička a poetka, autorka literatúry pre deti a mládež: Anarchia ducha hubí dušu národa...

RECENZIA
* Vincent Šabík: Bradlo ako pyramída (LUDVÍK, Zbyněk – BUREŠ, Václav: Černá kniha minulosti: Zločiny proti lidskosti na území ČSR po roce 1945 a po únoru 1948 – kruté vzpomínky. Venované svetlej pamiatke (o. i.) generála Dr. Milana Rastislava Štefánika. Frankfurt nad Mohanom: Vl. nákl., 2001)

DIVADLO
* Terézia Ursínyová: Dramaturgické objavy v banskobystrickej Štátnej opere: Podnetné hudobné naštudovanie
* Milan Polák: Rodáci – nová hra Valérie Schulczovej a Romana Olekšáka v činohre SND: Príbehy v dramatickej skratke

AKTUALITY
* Večer venovaný Miroslavovi Válkovi
* Oceňovanie múzeí a galérií
* Pocta Williamovi Ritterovi
* Aktuálnosť odkazu J. M. Hurbana
* Cyrilo-metodské dni v Terchovej
* Prezentácia knihy J. Kupalu

NEKROLÓGY
* Emil Babín: Zomrel Emil Venkov
* Peter Michalovič, estetik, filozof, kurátor a priateľ Jozefa Jankoviča: Za Jozefom Jankovičom

ROZHOVOR/OSOBNOSŤ
* Dialóg výtvarníčky a poetky VILMY HOLICKEJ a literáta PAVLA TOMAŠOVIČA: O anjeloch, tvorivom nepokoji a túžiacom srdci
* S Gejzom Sádeckým (aj) o písaní povestí (Zhovára sa Ľudmila Ješková)

ČÍTANIE/PRÓZA
* Martin Vlado: Mesto (úryvok z pripravovanej prózy s rovnomenným pracovným názvom)
* Pavol Kall: Dôstojná rozlúčka (úryvok z prózy Aj to sa mohlo stať)

ČÍTANIE/POÉZIA
* Igor Válek: Veršovaný grál (odovzdaný Jožovi Urbanovi), Čas hľadajúci odpovede (s Milanom Rúfusom), Grácie z kopca (a obrazu Petra Šaba), Zacyklenie 1, Zacyklenie 2, Zacyklenie 3, Zacyklenie 4
* Beno Budar: Náš kúsok zeme, Budyšínske noci, Volanie do budúcnosti, Ralbický biely les, Naša malosť (V jazykovej spolupráci s Petrom Čačkom preložil Ľubomír Feldek.)

RECENZIE
* Anton Blaha: Zaujímavé rozprávanie (FAUST, Ovidius: Príbehy zo starej Bratislavy. Prerozprával a doplnil Ivan Szabó. Bratislava: Perfekt, 2017)
* Strašimir Cano: Román o láske, bez ktorej niet duše  KARABAŠLIEV, Zachary: 18 % sivej. Preložila Katarína Sedláková. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017)
* Tomáš Bóka: Oslobodenie od záujmov úzkej skupiny privilegovaných elít (KLENKO, Marián: Politika bez moci – skutočný obraz reality. Martin: Matica slovenská, 2017)
* František Škvrnda: Nešťastie spaľujúce Ukrajinu (ŠTEVKO, Ľudovít – MAHÚT, Marek – MOHORITA, Vladimír: Vojna v tieni majdanu: Pravda o ukrajinskom konflikte. Úvod Roman Michelko. Vydala Žilinská prvá obchodná podporou Matice slovenskej a Slovenskej asociácie novinárov, 2016)
* Ján Maršálek: Nezablatené humoresky (PÁLENÍK, Jozef: Zablatené baganče. Poniky: JC Partner, 2016)
* Alexander Halvoník: Spoľahlivý prameň literárneho poznania (ŠPAČEK, Jozef: Od slova do SLOVA: Recenzie a príležitostné texty. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017)
* Augustín Maťovčík: Prešovský pramenný zborník: 19. storočie v zrkadle písomných prameňov: Z dejín knižnej a duchovnej kultúry Slovenska. Zostavila Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica, 2016)

ESEJ
* Dalimír Hajko: Fenomén smrti v poézii JOZEFA LEIKERTA

SERVIS
* Štefan Cifra: Odovzdali ceny a prémie Literárneho fondu: Úspech členov SSS a vydavateľských počinov VSSS, SSS a EMSAČD
* R. A. Ružomberský: Rendezvous pod schodmi
* Margita Kániková: Trnavská poetika

VÝROČIA A SPOMIENKY
* Spomienka na D. Machalu

LITERÁRNE SÚŤAŽE
* Literárny Zvolen (uzávierka: 31. 8. 2017), Literárna súťaž Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára (uzávierka: 30. 9. 2017.), Celoslovenská literárna súťaž Literárny Lučenec 2017 (uzávierka: 30. 9. 2017), Tvorivá súťaž Literárneho fondu na pôvodný divadelný a rozhlasový text (uzávierka: 30. 9. 2017)

NOVINKY VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV a SSS
* REZNÍK, Jaroslav: Keď stíchne naša krv. Rozmery: 145 x 220 mm, 96 s., tvrdá väzba, prebal, ISBN 978-80-8061-981-7. Cena: 7,90 €
* NEVIN, K. H.: TANEC SILY. Rozmery: 130 x 200 mm, 143 s., mäkká obálka, ISBN 978-80-8194-003-3. Cena: 6,90 €

KNIŽNÉ NOVINKY ČLENOV SSS
* SPUSTOVÁ IZAKOVIČOVÁ, Gabriela: Talitha kum – Dievča, vstaň! (Suchá nad Parnou: RUAH, 2017)
* HÁBER, Stanislav: Kričiace kamene (Bratislava: Ikar, 2017)

PREČÍTAJTE SI
* Slovenské pohľady 6/2017
* Dotyky 2/2017
* Prečítajte si na www.noveslovo

LiTERÁRIUM
* Emil Poláčik: Balady: Právnoštátna, Nomenklatúrna
* Imrich Kupec: Postrehy: Nové úkazy, Veci, Novinári, Polievka
* Jozef Bily: Drobničky XXL, Aforizmus (dvoj)týždňa
* Alexander Scholz: Nový výkladový slovník (F)
* Milan Kupecký: Myšlienky, Zo športu...
* Peter Gossányi: Aforizmy

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI
* Dušan Piršel, Bratislava: Vytráca sa cit
* Pavel Fábry, Košice: Od herectva k hercokraci

Kresby: Peter Gossányi, Ľubomír Kotrha

Viac tu: http://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/literarny-tyzdennik-23-24-vysiel-21-juna/

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama