Literárny týždenník 25 – 26/2014 – odporúčame

Počet zobrazení: 2628


lt_kolaz_uvod.jpg

„Výskum sa začal v roku 2007 a trvá dodnes. Dostali sme podporu, aj keď nie takú, akú by sme si predstavovali u takého národného stánku, akým je Bojná, ale beží to, robí to SAV a aj slovenská verejnosť už Bojnú pozná.“
Karol Pieta, zástupca riaditeľa Archeologického ústavu SAV v Nitre a vedúci archeologického výskumu v obci Bojná v rozhovore so Štefanom Cifrom

„Vážený pán minister, Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov sa vzhľadom na interpeláciu ministrovi kultúry SR prednesenú v Národnej rade Slovenskej republiky jej poslankyňou Magdalénou Vášáryovou 29. mája 2014 ohradzuje proti invektívam obsiahnutým v tejto interpelácii, ktoré sa týkajú Literárneho týždenníka ako časopisu nášho združenia i Spolku slovenských spisovateľov.“
Z Otvoreného listu Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov ministrovi kultúry SR Markovi Maďaričovi

Roman Michelko: Mondragónska alternatíva

„Krajinu stále sužujú najmä korupcia (príznačné pre Washingtonom podporovaných „demokratických vodcov“) a terorizmus. V rokoch 2003 – 2013 sa v Iraku uskutočnilo okolo 31 tisíc atentátov. Ide o najväčšiu vlnu terorizmu v jeho novodobých dejinách od konca 19. storočia. Len v roku 2013 mu padlo za obeť podľa rôznych odhadov od 9 do 11 tisíc osôb.“
František Škvrnda: Následky bezohľadnej politiky v Iraku

„V podstate je to pohľad na krušné roky počiatkov socializmu optikou, lexikou a schémami súčasného hodnotenia minulého času. A je to pohľad na ľudí, ktorí sa v tom čase, ale aj dnes, usilujú z pomerov vyťažiť čosi vo svoj prospech, čiže sú zdanlivo lojálni, konformní, zasa na iný spôsob pokryteckí a snažia sa nejako prežiť. Iba forma a dobové reálie sa menia, obsah tvrdošijne prežíva.“
Milan Polák: Melodráma z päťdesiatych rokov. Nový slovenský film Miloslava Luthera Krok do tmy

„Keď Janko Matúška vložil v roku 1844 Tatru do nápevu lyrickej ľudovej piesne Kopala studničku, nemohol tušiť, že ,nad Tatrou sa bude blýskať‘ aj po 170 rokoch. Áno, ,blýska sa  stále, lebo sa mu vzácne podarilo spojiť Tatru s ľudovou kultúrou, s jej zväčša melancholickou dušou, s nápevom, ktorý sa snúbil s pocitovým svetom slovenskej inteligencie ako ozvenou na pribúdanie nových zákonov okliešťujúcich možnosti slovenského národného života.“
Eva Fordinálová: Nad Tatrou sa blýska. K 170. výročiu vzniku slovenskej štátnej hymny

„V súvislosti so sarajevskými vraždami, ku ktorým došlo práve pred sto rokmi, sa spomínajú mnohé okolnosti, ale na Slovensku sa na mnohé zabúda. Ide nielen o časté pobyty následníka trónu arcivojvodu Františka Ferdinanda d’Este v Bratislave (Prešporku) a v Rusovciach, ale aj o pôsobenie jeho osudovej lásky ku grófke Žofii Chotekovej v rokokovom Grasalkovičovom paláci, kde žila ako dvorná dáma arcivojvodkyne Izabely.“
Ferdinand Vrábel: Bola veľká nádej a očakávaná silná záštita zo strany Slovákov opodstatnená?

„Žijeme v dosť zvláštnych časoch. Ani legendárny Ostap Bender by nevymyslel zmiznutie spisovateľského majetku systémom, ktorý vymysleli aktéri tejto podvodnej transakcie. Niečo podobné prebieha aj s majetkom novinárskych zväzov. Všetci zainteresovaní o tom vedia a s nepredstieraným nezáujmom sledujú, ako možno prejesť obrovský majetok a na záver aj exkluzívnu budovu v centre mesta. Kauza Belimex, ktorá poškodila takmer každého vydavateľa, je nielen bezprecedentným darebáctvom, ale aj ukážkou, ako by nemalo fungovať právo v právnom štáte.“
Eduard Drobný, spisovateľ a riaditeľ jubilujúceho vydavateľstva Perfekt v rozhovore s Alexandrom Halvoníkom

Ondrej Herec: Zápisky nielen z nemravného domu – výber z rukopisnej zbierky noviel

Básne Petra ŠtilichuEduarda Grečnera

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984