Reklama
Reklama

Literárny týždenník 31 – 32/2016

Počet zobrazení: 3531KONGRES SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
* SPOLOČNÝ PREJAV účastníkov Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou 22. a 23. septembra  2016 v Trenčianskych Tepliciach
* PROGRAMOVÉ NÁVRHY A POŽIADAVKY Kongresu slovenských spisovateľov Trenčianske Teplice 22. a 23. 9. 2016
* Príhovor bývalého prezidenta RUDOLFA SCHUSTERA na Kongrese slovenských spisovateľov: Pocta Lacovi Novomeskému
* Ladislav Novomeský: Pod jedľou
* Ocenenia osobností na Kongrese slovenských spisovateľov
* Dušan Čaplovič: Spor barbarstva a kultúry
* Mária Bátorová: Nereflektujeme cudzie, ale ani svoje
* Zdenka Valentová-Belićová: Strážca ohňa slovenského slova
* Pavol Dinka: Premeňme kameň na žeravú lávu
* Stanislav Muntág: Kniha ako posolstvo a priestor slobody

VÝTVARNÉ UMENIE
* Milan Vároš: Čudácky zberateľ s falošným podpisom

ESEJ
* Janka Martincová: Ja a môj brat – spomienky Eleny Žáryovej

ČÍTANIE/REPORTÁŽ
* Vladimíra Komorovská: Neodolateľné čaro severu

POÉZIA
* Erik Ondrejička: Femme fatal, Tma visí na vážkach, Opuscula artis, Snímanie hriechov, Koľko sa už povravelo o úsmeve
* Stanislav Háber: Prečo Boh miluje svet, Tritisíc voltov na oslave v tele, Za pohľadmi kráča teta energia, Lodičke z brezovej kôry

RECENZIE
* Eva Zelenayová: Všetko o vášni (SCHNEIDER, Peter: Lásky mojej matky. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015)
* Vladimír Bačišin: Kniha o velikánovi svetovej poézie (JANGFELDT, Bengt: Språket är gud. anteckningar om Joseph Brodsky – Jazyk je Boh: Poznámky o Josephovi Brodskom. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2010)
* Miloš Drastich: Najhlbšia sonda do dávnoveku Európy (TIMURA, Viktor: Dávnoveká Európa: Človek v siločiarach vekov: Pôvod, začiatky a vývoj človeka, Európanov a Slovanov. Bratislava: Eko-konzult, 2016)

VÝTVARNÉ UMENIE
* Rozhovor s jubilujúcou výtvarníčkou MÁRIOU RUDAVSKOU (Zhovára sa Anna Sláviková)
* Anna Sláviková: Spomienka na akademického sochára ANDREJA RUDAVSKÉHO: Odkrývanie

DIVADLO/FILM
* Rozhovor s umeleckým šéfom a šéfdramaturgom Divadla Andreja Bagara v Nitre Svetozárom Sprušanským: O novej divadelnej sezóne (Zhovára sa Jana Nežatická)
* Milan Polák: Jubilujúci Eduard Grečner

SERVIS
* Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – október 2016: * 1. 10. 1976 – Karol Lovaš (40); * 15. 10. 1971 – Katarína Fóková-Patočková (45); * 15. 10. 1956 – Pavol Janík (60); * 16. 10. 1961 – Marián Moncman (55); * 18. 10. 1971 – Jaroslav Vlnka (45); * 22. 10. 1956 – Štefan Debnár (60); * 23. 10. 1946 – Ivan Kňaze (70)
* Medzinárodné ceny Egona E. Kischa
* Gustáv Murín: Vietnam – príklad minulý, či budúci?
* Prepájanie kultúr: Literárno-hudobné podujatie Von Hainburg nach Moskau (Z Hainburgu do Moskvy)
* Prezentácia knihy J. Ivašku

UZÁVIERKY LITERÁRNYCH SÚŤAŽÍ SA BLÍŽIA
* Cena Rudolfa Fabryho (Uzávierka súťaže: 31. 10. 2016)
* Miroslav Holečko: Gorazdov literárny Prešov (Uzávierka: 10. októbra 2016)
* Prečítajte si na www.noveslovo

NOVINKA VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV
* Viera Švenková: Hra o perly. VSSS, 2016

NOVINKA POLITOLOGICKÉH OODBORU MATICE SLOVENSKEJ
* Roman Michelko: Eseje o kríze. PO MS, 2016

LiTERÁRIUM
* Berco Trnavec: Odkaz bez demižóna, Trucet 7 (čiže Trinásť do tucta z trucu)
* Milan Kenda: Morality a iné hity
* Emil Poláčik: Balady: Mobilizačná, Komunikačná, Dámska
* Peter Gossányi: Aforizmy, Aforizmus (dvoj)týždňa
* Zdenka Kalčíková: Aforizmy

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI
* Jozef Hlušek: Prázdniny sa skončili...
* Peter Červenohrádocký: Aký je život na slovenskom vidieku

Viac tu: http://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/literarny-tyzdennik-31-32-sa-predava-od-28-septembra/

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama